Home >> Artikkelit >> Counter Current - Vastavirtatapahtumat 2020

Counter Current - Vastavirtatapahtumat 2020

30.09.2020 - 15:15
(updated: 14.10.2020 - 09:03)

...scroll down for ENGLISH....

Vastavirtatapahtumat 2020      

Nyt on aika ottaa uusia askelia kohti rauhan rakentamista, kollektiivisen osallistumisen kulttuuria ja kestävää radikaalia vihreää ekologista ajattelua.  

Eri kansalaisyhteiskunnan toimijat, aktivistit, taiteilijat järjestöt ja yksittäiset toimijat yhdessä Demokraattisen sivistysliiton (DSL) Euroopan vasemmiston (EV), Suomen kommunistisen puolueen (SKP) ja Tiedonantaja-lehden  kanssa avaavat edistyksellistä keskustelua ja vastavirtaista ajattelua rauhasta, kulttuurista ja ympäristöstä.  

Vastavirtatapahtumat järjestetään 2020 syksyllä Suomessa ja seminaarit verkossa. 

 
RAUHA - Vastavirta 21.11.  

KULTTUURI - Vastavirta 14.11.  

YMPÄRISTÖ - Vastavirta 5.12. 

Vastavirta tarkoittaa edistyksellisiä aloitteita, leikkauspolitiikan vastaisia paneelikeskusteluja - vaihtoehtoisia eurooppalaisia ​​ääniä rauhalle, kulttuurille ja ympäristölle. Vastavirta haastaa nykyisen hegemonisen ajattelun, militarismin, kaupallisuuden kulttuurin ja poliittisen eliitin yksisilmäiset välineet ilmastonmuutoksen torjumiseksi.  

Vastavirta vahvistaa ääntä rauhan rakentamiseksi, avaa keskustelua eurooppalaisista vaihtoehdoista militarismille ja luo pohjaa yhteiskunnille ilman joukkotuhoaseita ja sotia.  

Vastavirta vahvistaa rasisminvastaisia aloitteita, avaa keskustelua osallistuvasta demokratiasta  ja luo pohjaa yhteiskunnille, joissa kansalaisten oikeudet ovat todellisia ihmisoikeuksia.  

Vastavirta vahvistaa taiteilijoiden ja kulttuurityöntekijöiden ääntä ja keskustelua  toimeentulosta ja yhdessä tekemisen uudenlaisesta kulttuurista, joka edistää kaikkien hyvinvointia.  

Vastavirtatapahtuma toimii kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, järjestöjen, taiteilijoiden, älymystön uusien visioiden alustana. Vastavirta on tulevien rakennusvoimien yhteistyöväline.   

Yhteistyötä tehdään Euroopan vasemmiston jäsenpuolueiden ja muiden eurooppalaisten edistyksellisten poliittisten voimien kanssa  jotta voidaan rakentaa kestävää vaihtoehtoja militarismille, kaupalliselle kulttuurille, ympäristökriisille ja kapitalismille. 

 

KENEN KANSSA:  

Vastavirtatapahtumat ovat avoimia foorumeita kansalaisyhteiskunnan eri toimijoille ja järjestöille, poliittisille järjestöille ja vasemmistolaisille, vihervasemmistolaisille, kommunistisille ja edistyksellisille puolueille, kansalaisjärjestöille, taiteilijoille ja kulttuurityöntekijöille, rauhanjärjestöille ja yksittäisille aktivisteille, ammattiyhdistysliikkeen aktiiveille, ihmisoikeusjärjestöille, Sukupuoli ja seksuaalivähemmistöjen HLBTI - järjestöille. 

SOSIAALINEN MEDIA:  

käytämme ja pyydämme sinua käyttämään #vastavirta #countercurrent 

KAMPANJASIVU

FB-SIVU: 

LYHYT KUVAUS:  

Radikaali vasemmistolainen osallistumisen, kulttuurin ja politiikan tapahtuma. 

PITKÄ KUVAUS:  

Vastavirta tapahtumat ovat Demokraattisen sivistysliiton (DSL), Euroopan vasemmiston (EL), Suomen kommunistisen puolueen (SKP) ja Tiedonantaja-lehden yhteinen aloite kutsua rakentamaan kaikille avointa keskustelun ja yhteistyön foorumia yhdessä Euroopan vasemmiston ja suomalaisten poliittisten puolueiden, kansalaisyhteiskunnan suomalaisten ja eurooppalaisten aktivistien, kansalaisjärjestöjen, edistyksellisten voimien, taiteilijoiden ja kulttuurin työntekijöiden, kansalaisyhteiskunnan erilaisten toimijoiden, aktivistien, ympäristö-, rauha-, feministi-, HLBTI-, ihmisoikeus- ja  ammattiliittojen oikeuksien puolesta toimivien  ja yksittäisten  aktivistien kanssa.   

Vastavirta tarkoittavat avointa julkista foorumia, johon voi osallistua ilman kustannuksia. Tapahtumat järjestetään voimassa olevien Coicd-19-säännösten mukaisesti fyysisesti Suomessa ja verkossa. Suurin osa tapahtumista ovat suomen kielisiä. Paneelit, joissa on kansainvälisiä puhujia, ovat englanninkielisiä. 

ESTEETTÖMYYS:  

suurin osa paikoista ovat esteettömiä. Osittain kyllä, ota yhteyttä +358 (0) 50573 8598  

TUE MEITÄ:  

Tee lahjoitus SKP Danskelle: FI72 8000 1970 504222  

NÄKYVYYS: Ennen tapahtumia  järjestetään katutapahtumia 

KYSYMYKSET: skp@skp.fi ja +358 (0) 50573 8598 

 

Counter Current Events – General INFO 

 

Now it is time for new steps towards peace building, culture of collective participation and sustainable radical green ecological thinking. 

Different civil societies organizations (NGO`s), activists, artists and individual actors together with the Democratic Civic Association (DSL) European Left (EL), The Communist Party of Finland (SKP) and Tiedonantaja newspaper open progressive debate and Counter Current thinking on peace, culture and environment. Events take place in Finland and seminars take place in web.  

PEACE - Counter Current 21.11.  

CULTURE- Counter Current 14.11. 

ENVIRONMENT- Counter Current 5.12.  

 

Counter current means progressive Initiatives, panel discussions of anti-austerity policy – alternative European voices for peace, culture and environment.  Counter Current challenges current hegemonical thinking, militarism, commercialism and political elites' tools to combat climate change. 

Counter Current strengthens voices for peace building and alternative European antimilitary appeals for societies without weapons of mass destruction and wars. Counter Current strengthens voices for antiracist initiatives and participatory democracy for societies where citizen rights are real human rights.  Counter Current strengthens voices of artists and cultural workers for societies where culture contributes to everybody's wellbeing, and is collectively created. 

Counter Current event functions as platform for new visions of civil societies actors, organizations, artists, intellectuals. Counter Current is a tool of collaboration of future building forces in collaboration with European Left parties and other European progressive political forces for constructing alternatives for militarism, commercial creative industries, environmental crises and capitalism. 

 

WITH WHOM: 

The Counter Current events are open forums for civil society's different actors and organization, political organizations and left, left-green, communist and progressive parties, NGO's, artists and cultural workers, peace organizations and activists, syndicalists, human rights organizations and activists, LGTBQI- organizations and activists 

SOCIAL MEDIA: we use and ask you to use #vastavirta #countercurrent  

CAMPAING PAGE: 

FB PAGE:  

SHORT DISCRIPTION: Radical leftist events of participation, culture and politics 

LONGER DESCRIPTION: 

Counter Current is a joint initiative of the Democratic Civic Association (DSL) European Left (EL), The Communist Party of Finland (SKP) and Tiedonantaja Newspaper to invite to create an open forum; political parties of the European Left and Finnish political parties, Finnish and European activists of the civil society, NGO´s, progressive media, artist´s and cultural workers, civil societies activists, environmental- peace-, feminist, lgbti-, human- union rights, workers and individual activists. 

Counter Current events means an Open public Forum to participate without any costs. Events are organized according current Coicd-19 regulations physically in Finland and in web. 

Most of the events are in Finnish. Panels with international speakers are in English. 

LOGO: Designed for SKP by visual artist Timo Huutoniemi 

WHEEL CHAIR ACCESSIBLY: most of places. Partly yes contact + 358 (0) 50 573 8598 

SUPPORT US: Make a donation to SKP Danske: FI72 8000 1970 504222 

WIFI: name: Spartacus-wifi code:M4YB4E3N 

OUTSIDE ACTION: Before the opening of the event there is a street event 

QUESTIONS: skp@skp.fi  and +358 (0) 50 573 8598 

Kirjoittajan artikkelit

English + Ajankohtaista