Home >> Artikkelit >> Avoimuus vastaan korruptio

Avoimuus vastaan korruptio

06.05.2021 - 14:45
  • Kultahipuilla koristeltu jälkiruoka-annos.

Kuntien palveluihin, rakentamiseen, kaavoitukseen ja hankintoihin liittyy monenlaisia riskejä korruptiosta. Niitä on lisännyt kilpailuttaminen ja yhtiöittäminen sekä päätöksenteon keskittäminen, valmistelun vähäinen julkisuus ja asioiden siirtäminen liikesalaisuuksien piiriin. Näitä riskejä liittyy myös sote-maakuntien muodostamiseen.

SKP:n mielestä kuntien päätöksenteon tulee olla avointa ja julkista. Asukkaiden tiedonsaannin ja osallistumisen laajentaminen on tärkein keino ehkäistä ennalta korruptiota. Valmistelussa on oltava erilaisia vaihtoehtoja, joihin asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa. Nykyisin muilta suljettuna pidettävät kunnanhallituksen ja lautakuntien kokoukset tulee avata julkisiksi lukuun ottamatta lain nojalla salassa pidettäviä asioita. Kuntien keskeisten johtajien työtehtäviin liittyvistä tapaamisista tulee kertoa julkisilla kalentereilla. Jääviyssääntöjen valvonta tulee olla tarkkaa.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista