Home >> Artikkelit >> Asevarainen turvallisuus on petosta 

Asevarainen turvallisuus on petosta 

08.09.2023 - 15:15
  • Ihmiset kantavat banderollia, jossa lukee Rauha Ukrainaan, sota seis.

Suomen kommunistinen puolue näkee, että ihmisten, kansojen ja valtioiden etu on elää rauhanomaisesti rinnakkain. Kaikenlaiset klikit ja sotilasliitot ovat omiaan vaarantamaan rauhaa ja turvallisuutta. Tästä syystä SKP vastustaa Suomen Nato-jäsenyyttä ja vaatii Naton purkamista.  

Sotaa lietsova rauhanpolitiikka ei toimi 

Sotilasliitto Naton ja kahdenvälisten sotilasyhteistyösopimusten varaan rakennettu turvallisuus on itsepetosta. On järjenvastaista esittää, että sotilaallista jännitettä kasvattamalla pystyttäisiin muuttamaan valtioiden toimintaa rauhanomaisemmaksi. EU:n vaatiman pakotepolitiikan hinta on erityisen kova Suomen kaltaisten rajavaltioiden kohdalla.  

Ajatus ydinaseiden käyttämisestä ”sateenvarjona” rauhaa edistävänä pelotteena on käsittämätön. Sitoutuminen asevaraiseen turvallisuuteen ydinaseiden aikana lisää ydinsodan uhkaa, eikä toimi askeleena ydinsodan estämiseen. Militaristisen puheen ja kiihtyvän varustautumisen lisääntyminen on tuhoisaa ihmiskunnan tulevaisuuden ja maapallon kannalta, se hämärtää sotimisen inhimilliset kärsimykset ja ympäristötuhot. 

Tarvitaan rauhantyötä 

Asevarustelu syö kauhistuttavan määrän luonnonvaroja ja siihen haaskataan järjettömästi rahaa, joka kasvattaa aseteollisuuden voittoja. Aseostoihin käytetty raha on pois tärkeämmistä asioista, kuten koulutuksesta ja terveydenhuollosta. 

Todellinen pysyvä rauha ei voi perustua aseisiin ja niillä uhkailuun. On käytävä perusteellinen keskustelu keinoista, joilla Ukrainan sodan kaltaiset kauheudet voidaan estää. Aselevon ja rauhanneuvotteluiden käynnistäminen Ukrainassa ja muilla kriisialueilla on nostettava YK:n ja muiden kansainvälisten toimijoiden tehtävälistalle.  

SKP katsoo, että Suomen on allekirjoitettava ydinasekieltosopimus ja kieltäydyttävä sallimasta maaperällään sotilastukikohtia ja ydinaseita. On huolehdittava, ettei maamme ilmatilaa ja aluevesiä käytetä edes ydinaseiden kuljettamiseen. Suomalaisten joukkojen ei pidä osallistua Naton sotaretkille. Keskustelu Ahvenanmaan demilitarisoidun aseman purkamisesta on lopetettava. On tunnustettava demilitarisoinnin toimivuus ennaltaehkäisevänä ja mahdollisena ratkaisuna kriiseille. 

Toimitaan rauhan puolesta 

SKP vastustaa edelleen ulko- ja turvallisuuspolitiikan militarisointia ja sotilaallista liittoutumista, Naton jäsenyyttä. Nato olisi tullut purkaa kylmän sodan päätyttyä. Sen sijaan Nato - Pohjois-Atlantin liitto - on laajentanut toimintaansa koko maapallolle ja ollut hyökkäävänä osapuolena useissa sodissa ja konflikteissa.  

Konkreettisina toimina SKP vaatii seuraavaa: 

  1. Ei Naton tukikohtia Suomeen. 

  2. Keskeytettävä neuvottelut Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälisestä puolustusyhteistyösopimuksesta Defence Cooperation Agreement, joka sisältää käyttöoikeuden erikseen nimettyihin Suomen armeijan alueisiin, lentokenttiin ym. eli yhteisalueet agreed facilities and areas. Ei alueluovutuksia Yhdysvalloille eikä millekään muullekaan maalle. 

  3. Ei ydinaseita edes läpikulkumatkalla Suomen maaperälle, ilmatilaan tai aluevesille. 

  4. Ei suomalaisia joukkoja Naton sotaretkille, ainoastaan YK:n rauhanturvatehtäviin, jotka perustuvat kaikkien osapuolien suostumukseen. 

  5. Ahvenanmaa pidettävä demilitarisoituna. 

  6. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on oltava edelleen Nato-jäsenyydestä huolimatta ystävällisten ja luottamuksellisten diplomaattisten suhteiden ylläpito ja palauttaminen Venäjän ja kaikkien muidenkin maiden kanssa. Tämä edellyttää, että Suomi ei salli hyökkäysaseistusta omalle maaperälleen ja takaa, että Suomen maaperää ei käytetä hyökkäykseen mitään muuta maata vastaan.  

         

         SKP:n keskuskomitea ja Rauhanryhmä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista + Kannanotot