Home >> Artikkelit >> Array >> Varapuheenjohtaja Jiri Mäntysalon vappupuhe vuonna 2024

Varapuheenjohtaja Jiri Mäntysalon vappupuhe vuonna 2024

02.05.2024 - 16:00
(updated: 02.05.2024 - 16:00)

Puhe on katseltavissa myös SKP:n tubessa.

Hyvät ystävät ja toverit!

Tänään juhlimme vappua, työväen- ja ay-liikkeen taistelujen saavutuksia sekä vaadimme vapautta, solidaarisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Maailmaamme leimaavat monet epäkohdat, jotka vaativat meiltä toimintaa ja muutosta. Suomessa vasemmistolaista työtä helpoksi ei tee ideologista oikeistopolitiikkaa tekevä, olemattoman talousosaamisen Orpon ja Purran sinimusta porvarihallitus.

Ensinnäkin haluan korostaa leikkauspolitiikan haitallisia vaikutuksia. Hallituksen leikkaukset kohdistuvat heikoimmassa asemassa oleviin sekä osoittavat hallituspuolueiden sydämettömyyden. Leikkausten ja arvonlisäverokantojen nostamisen myötä pidetään monien ostovoima alhaalla sekä vaikeutetaan isosti yksin- ja pienyrittäjien asemaa sekä heikennetään paikallistalouksia ja alueellista elinvoimaa. Meidän tulee vaatia panostuksia ihmisten hyvinvointiin ja toimeentuloon. Tähän jos mihin on varaa – sen tulisi olla yhteiskunnan peruslähtökohta. Vauraus Suomessa kasvaa kasvamistaan porvarien populistisista puheista huolimatta – on aika laittaa pääomat ja rikkaat reilusti verolle eikä mahdollistaa enää niiden vapaamatkustamista.

Militarismin varjossa sodat, väkivalta ja konfliktit jatkuvat ympäri maailmaa. Sotilasliitot ja kasvavat asemenot eivät ole avaimia turvallisuuteen. Sen sijaan, että panostamme massiivisiin sotilasbudjetteihin ja asetehtaiden voittojen kasaamiseen, meidän tulee edistää rauhaa, konfliktien ennaltaehkäisyä ja diplomatiaa. Sotilasmenoja voidaan ohjata paljon hyödyllisempiin ja rauhaa edistäviin kohteisiin, kuten koulutukseen, sosiaali- ja terveydenhuoltoon, tasa-arvotyöhön, rauhantyöhön sekä ympäristönsuojeluun.

Kasvava militarismi ja sotauho on solidaarisuuden puutteen ja elinkustannusten nousun ohella yksi Euroopan isoimmista ongelmista. Kapitalistinen Euroopan unioni hyötyy tästä kaikesta eikä tarjoa kansoille ratkaisuja ulos kriiseistä ja kallistuvan arjen huolista. Siksi on tehtävä kovasti töitä kansojen ja kansalaisyhteiskuntien yhteistyön lisäämiseksi EU:n kylmistä rakenteista irtautumiseksi sekä rauhan ja kansainvälisen diplomatian edistämiseksi, asevarustelun ja militaristisen ilmapiirin vähentämiseksi, ydinaseiden poistamiseksi ja maahanmuuttaneiden, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeuksien ja paremman elämän eteen.

On avattava sotaa, epäkohtia ja vainoa pakeneville lisää turvallisia reittejä Eurooppaan - EU:n karu maahanmuuttovastainen, tappava politiikka lopetettava. SKP asettaa tämän kevään eurovaaleihin täyden listan loistavia ehdokkaita. Toimimme osana Euroopan vasemmiston laajaa rintamaa toisenlaisen Euroopan puolesta.

Toverit!

Työväenliikkeen taisteleman, mutta päättäjien tuhoaman hyvinvointivaltion perusajatus on ollut tarjota kaikille yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyvään elämään. Kunnolliset lähipalvelut, kuten terveydenhuolto, koulutus ja sosiaalipalvelut, ovat olennainen osa tätä kokonaisuutta kuten myös riittävästä toimeentulosta, elinkustannusten kohtuullisesta tasosta ja vaikuttamismahdollisuuksista huolehtiminen. Niiden vahvistaminen on investointi tulevaisuuteen, lähituotannon ja julkisen talouden tukemiseen sekä yhteiskunnan kestävyyteen.

Kapitalismin kritiikki on välttämätöntä, sillä se syventää valtavaa eriarvoisuutta, työläisten tekemän työn tulosten riistoa, nopeutuvaa työelämän oravanpyörää sekä ympäristökriisiä, joka muun muassa uhkaa ruokaturvaa, lisää sään ääri-ilmiöitä, luo ilmastopakolaisuutta, nostaa merenpintaa sekä kaventaa luonnon monimuotoisuutta.

Meidän tulee siirtyä kohti kestävää talousmallia, joka asettaa ihmisten hyvinvoinnin, eläimet ja ympäristön etusijalle. Tiedon, tieteen ja tunteen siivillä on avatta ikkunat vasempaan ja korvattava onneton kapitalistinen systeemi sosialismilla. Teknologisen edistyksen edut on käytettävissä työväenluokan taakan helpottamiseen. Sosialismissa tuotannon tarkoitukseksi tulee ihmisen oikeuksien, mahdollisuuksien, kykyjen ja kulttuurin kehitys. Kun kapitalismissa aineellinen rikkaus ja sen kasaaminen kahlitsee ihmisen persoonallisuutta, sosialismissa rikkaus on ennen muuta persoonallisuuden kehitystä. Sosialismin kehittyessä katoavat vähitellen vastakkaiset yhteiskuntaluokat, työttömyys, eriarvoisuus sekä työn ja vapaa-ajan vastakohtaisuus.

Jo lähitulevaisuudessa voisimme siirtyä parempaan työaikaan, suunnitelmallisesti lyhentää yleistä työaikaa 6 tuntiin päivässä ja 30 tuntiin viikossa ansiotasoa alentamatta. Tutkimukset, kokeilut, monipuolinen etu sekä historia ja tulevaisuus puhuvat paremman työajan puolesta. SKP on päivittänyt lakialoitepakettinsa parempaan työaikaan siirtymisestä, joka tullaan julkaisemaan lähiaikoina.

Toverit!

Tänä vappuna kuuluvat yhä voimakkaammat vaatimukset vapaasta Palestiinasta - apartheidvaltio Israelin toteuttaman julman kansanmurhan ja väkivallan lopettamisesta, Netanyahun fasistisen hallinnon saattamisesta vastuuseen rikoksistaan ihmisyyttä vastaan sekä Palestiinan valtion tunnustamisesta ja palestiinalaisen yhteiskunnan vapaista rakentamisen mahdollisuuksista.

Kuuluvimmiksi on myös kansainvälisesti nostettava viestit Afrikan viimeisen siirtomaan Länsi-Saharan vapautuksesta Marokon laittoman miehityksen alta, sekä kurdien oikeudesta rauhaan ja yhteiskuntien rakentamiseen – tähän paljon inspiraatiota ja käytännön esimerkkejä antaa demokraattinen konfederalismi sekä autonomiset, feministiset ja ekologiset alueet kuten Rojava. Kurdistanin työväenpuolue PKK on poistettava terroristijärjestöjen listalta ja Abdullah Öcalan ja muut kurdiaktivistit on vapautettava vankiloista. Yhdysvaltojen asettama laiton ja julma Kuuban kauppasaarto on vihdoin lopetettava, kuten kansainvälinen yhteisö on vaatinut jo vuosikymmeniä, sekä taloudellinen sodankäynti Venezuelaa vastaan on myös lopetettava.

Hyvät toverit!

Meidän tulee vastustaa leikkauspolitiikkaa, militarismia ja kapitalismia sekä tukea ihmisten hyvinvointia, toimeentuloa ja kunnollisia lähipalveluita. Nämä ovat keskeisiä askelia kohti turvallisempaa, oikeudenmukaisempaa, rauhaa rakentavaa ja kestävää yhteiskuntaa.

Ei ole myöskään pieni kysymys millaista Europpa-politiikkaa Suomi tekee ja olemmeko me aktiivisia ja aloitteellisia toimijoita vaiko EU:n selän taakse piiloutuvia ja heikkevät elinolot hyväksyviä. Unionin rakenteet on perussopimuksista lähtien luotu hyödyttämään rikkaimpia ja isoja yhtiöitä - työväen Euroopan rakentamiseksi on kyettävä irtautumaan EU:n määräysvallasta, alkaen mm. porvarillista talousideologiaa voimistavista perussopimuksista sekä talous- ja rahaunioni EMU:sta. Kapitalismin tekohengittämiseen pyrkiminen ei johda ympäristökriisin torjuntaa edistäviin toimiin tai eriarvoisuuden kitkemiseen.

Kannustan juuri Sinua antamaan eurovaaleissa protestiäänen. Vastalauseen kurjistuville elinoloille ja ihmisten huonolle kohtelulle voit antaa tukemalla laastariratkaisujen sijasta reilua systeeminmuutosta edistävää rohkeaa vasemmistolaista voimaa, kommunisteja. Protestoi sotaa – äänestä rauhaa. SKP:n täysi 20 ehdokkaan lista on kansanvaltainen vaihtoehto eurovaaleissa.

Taistelu paremman maailman puolesta on mahdollista ja se haastaa meidät töihin joka päivä. Muutos kasvaa kaduilla, mielenosoituksissa, kunnissa ja yhdistyksissä. Siellä, missä toimimme yhdessä. Poliittinen eliitti ei omista politiikkaa. Vaikuttaminen ei tapahdu vain parlamentissa tai pörssiyhtiöissä. Henkilökohtainen on poliittista. Radikaali muutos kasvaa sykkivistä sydämistä.

Näillä sanoilla toivotan hyvää vappua kaikille!

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista