Home >> Artikkelit >> Array >> Rauha ja yhdenvertaisuus ovat yhteistyön sanoja – hyvää Pride-viikkoa!

Rauha ja yhdenvertaisuus ovat yhteistyön sanoja – hyvää Pride-viikkoa!

27.06.2024 - 10:15
  • Pikselitaidekuvassa kirkkaalla säällä näkyy aurinko ja esitettynä sateenkaaren väreissä oleva kerrostalo, jonka kyljessä Che Guevaran kasvot, kuva on osa Kuuba-solidaarisuutta.
Teemme Kuuba-solidaarisuustyötä Helsinki Pride -viikolla. Tämän ja muita pikselitaiteilija Arvo Lehtomäen suunnittelemia kuvia voit hankkia itsellesi postikortteina ja julisteina meidän puistojuhlateltalta Kaivopuistossa lauantaina 29.6.

Porvarit puhuvat tasa-arvosta ja turvallisuudesta, mutta välittävät todellisuudessa vain aseteollisuuden voitoista ja omista asemistaan. Kallis militarismin tie on nähty - se ei kykene takaamaan turvallisuutta vaan vaarantaa ihmisten arjen ja ihmisoikeudet. Suomen kommunistisen puolueen lhbtqia+-työryhmä Punainen sateenkaari haastaa puhumaan rauhasta sekä rakentamaan solidaarista rauhanpolitiikkaa, joka pitää huolta eikä tee julmuuksia.

Osoitamme solidaarisuutta kansanmurhan kohteena olevalle Palestiinan kansalle sekä palestiinalaisille queer-ihmisille, jotka ovat pakotettuja käymään eloonjäämiskamppailua Gazassa ja Länsirannalla. Apartheidvaltio Israel harjoittaa pinkkipesua ja pyrkii kiillottamaan ulkokuortaan hyväksikäyttäen vähemmistöjä – mikään ei muuta sitä tosiasiaa, että kansanmurha on vakavin rikos ihmisyyttä ja ihmisoikeuksia vastaan. Israelin tappaessa palestiinalaisia queer-ihmisiä, se paljastaa toimivansa vähemmistöihin kohdistuvan karmean sorron ylläpitäjänä. Tie ulos tappamisista ja väkivaltaisuuksista on välitön tukitauko, vapaus palestiinalaisille, Israelin fasistisen hallinnon asettaminen rikosvastuuseen ja Palestiinan valtion toteuttaminen YK:n päätösten mukaisesti.

Kapitalismi petaa sijaa äärioikeistolaiselle väkivallalle

Yksi suurimmista uhista ihmisten turvallisuudelle ja tulevaisuudelle on naisten ja vähemmistöjen oikeuksia sekä yhteiskuntien kehitystä vastustava fundamentalistinen anti-gender-liike, joka on osa laajempaa äärioikeistolaista toimintaa. Liikkeen synty liittyy kapitalismin ilmiöihin kuten porvariston tarpeeseen tiukentaa kontrolliaan, työväenluokkaisten ihmisten asettautumiseen toisiaan vastaan sekä pelkoon ihmisoikeuksien ja sivistyksen vaikutuksesta patriarkaalisten rakenteiden kyseenalaistamiseen ja purkamiseen. Anti-gender-liike on kansainvälisesti rahoitettu ja suomalaisella puoluekentällä se toimii etenkin perussusomalaisissa, kristillisdemokraateissa ja kokoomuksessa.

Hyökkäyksillä kuntien Pride-liputusta vastaan pyritään paitsi loukkaamaan kuntalaisia, niin myös kaventamaan kuntien itsehallintoa ja demokratiaa.

Tänäkin vuonna nämä konservatiivit ja äärioikeisto ovat säikähtäneet kuntien Pride-liputuksia sekä vaatineet rajoituksia kuntien liputusoikeuteen. Osassa kuntia lippuja on jopa käyty varastamassa tai tuhoamassa. Hyökkäyksillä kuntien Pride-liputusta vastaan pyritään paitsi loukkaamaan kuntalaisia, niin myös kaventamaan kuntien itsehallintoa ja demokratiaa. Sateenkaariliputus on yhtä kampanjaa laajempi tuki edelleen alisteisessa asemassa oleville vähemmistöille sekä viesti jokaisen ihmisen yhdenvertaisuudesta ja oikeudesta elää ilman pelkoa. Tämä viesti ei ole keltään pois vaan päinvastoin jokaista varten.

Parempi työaika kaikille

Tärkeitä vastavoimia vähemmistöjenkin asemaa heikentävälle työelämän kurjistamiselle ovat uudet rohkeat aloitteet, joita edistää ay-liikkeen voimin. Tarvitsemme paremman työajan eli yleisen työajan lyhentämisen 6 tuntiin päivässä ja 30 tuntiin viikossa ansiotasoa alentamatta. Tämä on merkittävä vaihtoehto sille poliittiselle linjalle, jota Orpon ja Purran porvarihallitus nyt ajaa. Työntekijöiden oikeuksien heikentäminen, palkkakuoppien vahvistaminen lailla vientivetoisesta mallista ja mielipiteenvapauden rajaaminen kaventamalla oikeutta poliittisiin lakkoihin tarkoittaa ideologista kädenojennusta EK:lle ja Suomen Yrittäjille, joiden tavoitteita on suoraan kopioitu hallitusohjelmaan. Parempi työaika tarjoaa tutkitun ja testatun vastavoiman, joka korostaa työntekijöiden hyvinvointia, parempaa palautumista ja lisää vapaa-aikaa, mutta edistää myös tuottavuutta ja työllisyyttä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait velvoittavat säännöllisesti vähintään 30 henkeä työllistäviä työpaikkoja laatimaan suunnitelmat toimista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Suunnitteluvelvoitetta on varaa laajentaa myös hieman tuota pienemmille työpaikoille. Tasa-arvosuunnitelmien tavoitteista ja toimenpiteistä sekä työpaikan viestinnästä yhdenvertaisuuskysymyksissä on syytä keskustella enemmän organisaatioiden sisällä työpaikkademokratiaa rakentaen.

Epäkohdista raportoimisen ja niiden esiin tuomisen käytäntöjä on helpotettava ja kulttuuria matalan kynnyksen palautteenannosta tuettava. Palautetta tulee voida antaa työpaikalla myös anonyymisti.

Alue- ja kuntavaaleissa voidaan muuttaa suuntaa

Pitkään jatkuneen sosiaali- ja terveyspalvelujen leikkausten ja heikennysten myötä hoitoonpääsy ajoissa ja ongelmien ennaltaehkäisy on vaarantunut. Hallitus aikoo myös rajoittaa erikoissairaanhoidon palveluita. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi sterilisaatio, lihavuusleikkauksen jälkeinen korjaava kirurgia ja syöpäleikkausten jälkeiset rintarekonstruktiot pitäisi jatkossa toteuttaa kalliilla rahalla yksityisellä. Eriarvoisuus lisääntyy sekä mahdollisuudet terveyttä ja elämänlaatua parantaviin toimiin kaventuvat. Päättäjien ideologinen halu työväenluokan elämän heikentämiseen aiheuttaa valtavaa inhimillistä kärsimystä ja tulee yhteiskunnalle kalliiksi.

Translakia on päivitettävä huomioimaan myös alaikäisten transnuorten oikeus vahvistaa juridinen sukupuolensa vastaamaan identiteettiä. Intersukupuolisten lasten tarpeettomat kosmeettiset leikkaukset on kiellettävä ja päätös niistä on jätettävä ihmisen itse päätettäväksi myöhemmässä vaiheessa. Niin kutsutut eheytyshoidot on viimenkin kriminalisoitava.

Yleistä oikeutta turvalliseen aborttiin ja kohdullisen itsemääräämisoikeuteen on suojeltava ja tätä oikeutta on edistettävä muun muassa maksuttomuudella. Translakia on päivitettävä huomioimaan myös alaikäisten transnuorten oikeus vahvistaa juridinen sukupuolensa vastaamaan identiteettiä. Intersukupuolisten lasten tarpeettomat kosmeettiset leikkaukset on kiellettävä ja päätös niistä on jätettävä ihmisen itse päätettäväksi myöhemmässä vaiheessa. Niin kutsutut eheytyshoidot on viimenkin kriminalisoitava.

Asukasta lähimpänä olevalla kunta- ja aluetasolla ratkaistaan merkittäviä koulutukseen, sote-palveluihin, kaavoitukseen ja liikkumiseen liittyviä kysymyksiä sekä viestitään valtakunnan päättäjien suuntaan kuntien ja hyvinvointialueiden kunnosta. Kannustamme vähemmistöihin kuuluvia sekä kaikkia palveluiden ja oman alueen asioiden tilasta huolestuneita asettumaan ehdolle ensi kevään alue- ja kuntavaaleihin (avautuu uuteen välilehteen) – SKP haluaa rakentaa hyvinvoivia osallistuvan demokratian kuntia ja hyvinvointialueita, jotka kykenevät toimimaan nimensä mukaisesti. Emme tarvitse leikkauksia eivätkä laastaritoimet riitä – palveluiden aliresurssointi tulee lopettaa.

Antikapitalistista, rauhaa vahvistavaa Pride-viikkoa!

Punainen sateenkaari – SKP:n lhbtqia+-työryhmä

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista