Home >> Artikkelit >> Array >> Lakkokapuloita oikeistolaisen politiikan rattaisiin

Lakkokapuloita oikeistolaisen politiikan rattaisiin

24.01.2024 - 18:45
(updated: 24.01.2024 - 19:19)
  • Mielenosoituksessa kyltti, jossa lukee "Hallitusohjelma tappaa".
Kuva: Emma Grönqvist / Tiedonantaja.

Porvarihallitusta ja sen raakaa linjaa vastaan protestoinnin on todellakin aihetta voimistua järeämmillä vastatoimilla. SKP:n ay-ryhmä tukee kaikkia ilmoitettuja työtaisteluita, kannustaa mukaan Senaatintorin mielenosoitukseen 1.2. sekä näkee yleislakon julistamiseen valmistautumisen ammattiliitoissa välttämättömänä.

Orpon ja Purran porvarihallituksen politiikka perustuu työntekijöiden aseman ja arvostuksen romahduttamiseen, suuryritysten ja varakkaimpien suosimiseen sekä tasa-arvotyön halveksuntaan. Tällainen epäoikeudenmukaisuus tietenkin lisää köyhyyttä ja toimeentulon riittämättömyyttä, heikentää ihmisten tulevaisuudenuskoa, vie yhteiskuntaa voimakkaasti takaisin yhä synkempiin aikoihin sekä kaiken lisäksi – hallituksen uhoamisesta huolimatta - kasvattaa valtionvelkaa.

Ammattiliittojen julistamat poliittiset työtaistelut ovat enemmän kuin tarvittavia. Ay-liikkeen voima on juuri se, mitä porvarit pelkäävät – ja siksi hallitusohjelmaan onkin kirjattu lakko-oikeuden, eli työntekijän sananvallan, rajoittaminen. Nykyiset hallituspuolueet saivat eduskuntavaaleissa huijattua valitettavan monia propagandallaan ja katteettomilla vaalilupauksillaan, mutta nyt useat hallituspuolueita äänestäneetkin ovat saaneet nähdä, ettei tämä hallitus aio parantaa heidän asemaansa, päinvastoin. Ihmisten tulee voida käyttää demokraattisia oikeuksiaan puolustettaessa omia ja toistemme perusoikeuksia ja ihmisarvoa.

Minkäänlaista takapakkia työntekijöiden oikeuksiin, työlainsäädäntöön, toimeentuloon tai tasa-arvoon ei saa enää päästä tapahtumaan edes neuvottelupöydissä.

Ei ole kuitenkaan nähtävillä, että hallitus tulisi näidenkään lakkojen jälkeen peruuttamaan työelämäheikennyksiä ja leikkauksia. Se on toistaiseksi halunnut jääräpäisesti edistää omaa ideologista oikeistolaista linjaansa välittämättä kansalaismielipiteestä ja joukkovoimasta. Porvarit pyrkivät nyt politiikkansa toteuttamiseen väkisin ja pakolla eikä hallitus ole siksi hakeutunut neuvotteluihin ja sopimiseen työntekijäpuolen kanssa.

Jokaisen työläisen ja ay-liikkeen tulisikin ennakoida tulevaa ja varautua yhä järeämpien vastatoimien käyttöönottoon. Aika on jo valmis yleislakon valmistelulle. Minkäänlaista takapakkia työntekijöiden oikeuksiin, työlainsäädäntöön, toimeentuloon tai tasa-arvoon ei saa enää päästä tapahtumaan edes neuvottelupöydissä, vaikka hallitus sopimiseen taipuisikin. Reiluihin työsuhteisiin, kunnolliseen toimeentuloon ja edistyksellisempään työelämään pyrkivät toimenpiteet rakentuvat täysin eri pohjalta.

Hallituksen toimien taloudellinen järjettömyys, sosiaalinen epäreiluus, eriarvoistavat vaikutukset etenkin vähävaraisiin ja lapsiperheisiin sekä työllisyysvaikutusten olemattomuus ovat kaikki osoitettavissa ja todistettavissa neuvottelupöydissä ja niiden ulkopuolella. Hallitus on kaadettava!

SKP:n ay-ryhmä kannustaa kaikkia, jotka haluavat parempaa hallituspolitiikkaa kuin tätä Orpon ja Purran kestämätöntä ja vihamielistä suuntaa, osallistumaan Helsingin Senaatintorilla torstaina 1.2. klo 12-14 pidettävään SAK:n ja STTK:n mielenosoitukseen, johon järjestetään myös bussikuljetuksia. Lisätiedot SAK:n sekä STTK:n sivuilla.

Ajankohtaista