Home >> Artikkelit >> Array >> Kuuba ei kuulu terrorismia tukevien maiden luetteloon

Kuuba ei kuulu terrorismia tukevien maiden luetteloon

13.06.2024 - 15:00
  • Kuuba 2022

Yhdysvaltain ulkoministeriö on väittänyt, että Kuuba kuuluu terrorismia tukeviin maihin. Tämä ei ole totta. Todellisuudessa Kuuban valtio kärsii USA:n harjoittamasta terrorista, jota tämä kohdistaa Kuubaan kauppasaarron ja pakotteiden muodossa. Tämä toiminta on äärimmäisen haitallista maan taloudelle ja vaikeuttaa merkittävästi kaikkien kuubalaisten elämää. Tälle USA:n valtion harjoittamalle terrorille on saatava loppu.

Suomen kommunistinen puolue katsoo, että Yhdysvallat käyttää tällaisia mielivaltaisia luetteloita siinä tarkoituksessa, että se voi niiden avulla tarkoitushakuisesti leimata kokonaisia valtioita ja kohdistaa niihin sitten haluamiaan pakotetoimia. Yhdysvaltain toimintatapa on tuomittu laajasti niin latinalaisessa Amerikassa kuin sen ulkopuolellakin ja esimerkiksi YK:n äänestykset ovat vuosikausia tuominneet kauppasaarron.

Perusteina Yhdysvaltain toiminnalle on vain sen oma harkinta, joka ei perustu tosiasioihin. Talouspakotteet ja niistä juontuvat vaikutukset ovat äärimmäisen haitallisia kuubalaisille, koska ne kohdistuvat myös niihin maihin, jotka haluavat käydä kauppaa Kuuban kanssa. Tämä aiheuttaa sen, että Kuuba ja sen kansa kärsivät vakavasta lääkkeiden, elintarvikkeiden niukkuudesta ja ihmisten perustarpeiden tyydyttämisen vaikeudesta. Suomen kommunistinen puolue vaatii, että Kuuban kauppasaarto on purettava välittömästi ja Kuuba on poistettava kaikilta tällaisilta kyseenalaisilta  listoilta.

Kuuballe ja sen kansalle on suotava mahdollisuus saada taloutensa normalisoitua ilman Yhdysvaltain kauppasaartoa. Pakotteille ei ole perusteita. Pakotteet eivät lisää demokratiaa, vaan vaikeuttavat sen toteuttamista. Kuubalaisten on itse saatava päättää omasta tulevaisuudestaan ja siitä millaisessa maassa he haluavat asua. Sen voivat päättää vain he itse, eikä siihen tule puuttua Yhdysvaltain tai muidenkaan valtioiden toimesta.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista + Kannanotot