Home >> Stoppi Stora Enson irtisanomisille!

Stoppi Stora Enson irtisanomisille!

22.03.2019 - 12:30
(updated: 22.03.2019 - 12:48)

Stora Enso, jossa valtio on osaomistajana, käynnistää 400 työntekijää koskevat yt-neuvottelut. Tarkoitus on siirtää osa tuotannosta paremmin kannattavaan kartongin valmistukseen. Suomessa työläisten joukkoirtisanominen taloudellisista syistä on halpaa verrattuna moneen muuhun maahan. Työnantajilla ei ole vastuuta erotettujen toimeentulosta.

Asetelma osoittaa, kuinka kapitalismi ja yksittäiset työnantajat eivät pysty vastuulliseen työvoimapolitiikkaan. Niitä kiinnostaa vain voittojen maksimointi, kun pääoman kasautumisen laki siihen niitä piiskaa.

400 työntekijän irtisanomisen vaikutukset eivät rajoitu vain irtisanottuihin. Haitalliset seuraukset ulottuvat paljon laajemmalle.

Hallitus kehuskelee nostaneensa työllisyysasteen 72:een prosenttiin, ja hallituspuolueet lupaavat nostaa työllisyysasteen seuraavalla kaudella 75:een prosenttiin. Samaan aikaan valtion osittain omistama yritys heittää väkeä pellolle. SKP vaatii, että valtion on huolehdittava uusien työpaikkojen luomisesta irtisanotuille ihmisille, sekä toimeentulon ja ihmisarvoisen elämän turvaamisesta.

SKP vaatii työntekijöiden irtisanomissuojan lainsäädännöllistä parantamista joukkoirtisanomistilanteissa. Tarvitaan vähintään irtisanomisajan palkan päälle maksettava puolen vuoden palkkaa vastaava irtisanomisraha. Esimerkiksi Saksassa tällainen raha on jo käytössä. Lisäksi valtiovallan velvollisuudeksi tulee määrätä perustamaan korvaavia työpaikkoja tarjoavaa valtion omistukseen jäävää tuotannollista tai palvelu- tahi muuta toimintaa. On luovuttava uusliberalistiseen kapitalismiin kuuluvasta periaatteesta, ettei valtio saisi kilpailla elinkeinotoiminnassa yksityissektorin kanssa.

Kun yksityissektori ei luotettavasti ja pitkäjänteisesti pysty vastaamaan työvoimapolitiikasta ja työvoiman suojelusta, on julkisen vallan ryhdyttävä itse toimiin. On luotava järjestelmä, joka pystyy tarjoamaan kunnon työpaikkoja niitä tarvitseville, ja samalla julkinen valta voi tästä toiminnasta saada tuloja hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Työvoimapolitiikka tarvitsee tässä sosialismia.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista