Home >> Perussuomalaiset vastuuseen vihamielisen propagandan julkaisemisesta

Perussuomalaiset vastuuseen vihamielisen propagandan julkaisemisesta

14.06.2020 - 13:30
(updated: 17.06.2020 - 10:19)
  • naistenpäivä Petra Packalén tasa-arvo kommunistit kommunismi

Suomen kommunistisen puolueen keskuskomitea tuomitsee Perussuomalaisten ajatuspajan Suomen Perustan julkaiseman Jukka Hankamäen pamfletin, joka on naisvihamielinen ja rasistinen.

Totuus kiihottaa -tekstin pitäisi tekijän mukaan olla mediakriittinen tutkimus. Todellisuudessa kyseessä on populistinen propagandateksti, joka lietsoo naisvihaa ja syrjintää sekä pilkkaa ihmisoikeuksia. Se ei myöskään täytä tieteelliselle tutkimukselle asetettuja vaatimuksia, vaikka se on sellaisena esitetty.

Julkaisussa muun muassa väitetään, että naisiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat naisten omaa syytä, huoritellaan 13-vuotiaita lapsia sekä ilmoitetaan, että selkeästi ilmaistua suostumusta ei seksiin tarvita eikä avioliitossa voi raiskata.

Keskuskomitean mielestä Suomen Perustan julkaisu paljastaa Perussuomalaisssa piilevän naisvihamielisen ja seksuaalista väkivaltaa vähättelevän linjan. Siinä naiset, tytöt ja seksuaalisen väkivallan uhrit ovat pelkkä keppihevonen oman syrjivän politiikan edistämiselle. Kun pitäisi oikeasti tehdä uhrien asemaa parantavia muutoksia, Perussuomalaiset ei ole edes hiljaa vaan on jopa aktiivisesti vastustanut näitä toimia. Esimerkiksi kaikista muista eduskuntapuolueista poiketen Perussuomalaiset ei edellytä kuntavaaliehdokkailtaan rasistisen syrjinnän vastustamista.

SKP:n keskuskomitea ihmettelee myös tapaa, jolla Jukka Hankamäki kirjoittaa kommunismista. Hankamäki näkee kommunismia kaikkialla: ”kommunismia” ovat muun muassa monikulttuurisuus, valtamedia, feminismi, identiteettipolitiikka sekä kehitysapu. Hankamäki lisäksi väittää, että kommunistit ohjailevat salaa porvaristoa, valtamediaa ja sosiaalista mediaa sekä ovat soluttautuneet valtion virkamieskuntaan.

On ilmiselvää, että Hankamäen käsityksillä ei ole perusteita eivätkä ne voi pohjautua tutkimustietoon vaan kirjoittajan omiin vainoharhoihin. Perättömät kommunismiviittaukset ovatkin vain yksi osoitus Hankamäen tekstin epätieteellisyydestä.

Perussuomalaisten ja Suomen Perustan johto on yrittänyt irtisanoutua Hankamäen tekstistä ja pitää sitä ”yksittäistapauksena”, joka edustaa vain kirjoittajan omia näkemyksiä. Moni on vetäytynyt vastuusta toteamalla, että tekstin sisältö tuli yllätyksenä eikä siihen oltu tutustuttu ennen julkaisua.

Väitteitä on vaikea uskoa todeksi. Jukka Hankamäkeä tuskin on sattumalta palkattu Suomen Perustan kuukausipalkkaiseksi projektitutkijaksi. Hankamäen poliittiset näkemykset tulevat hyvin selville hänen aiemmista julkaisuistaan sekä verkkoblogista, jolla on yli 1 400 000 kävijää.

Hankamäki kiittää tekstinsä esipuheessa Perussuomalaisten pääsihteeri Simo Grönroosia, Suomen Perustan toiminnanjohtaja Marko Hamiloa, poliitikko-tutkija Arto Luukkasta sekä Suomen Uutisten päätoimittaja Matias Turkkilaa, jotka kaikki ovat olleet mukana julkaisun arvioinnissa. Hankamäen mukaan koko Perustan hallitus on käynyt kirjan pohjalta perusteellisia keskusteluja hänen kanssaan.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on kertonut tunteneensa Hankamäen useiden vuosien ajan. Hankamäkeä on luonnehdittu ”perussuomalaiseksi” ajattelijaksi ja hän on muun muassa ollut Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaana 2019. Halla-aho oli myös mukana Hankamäen tekstin julkistamistilaisuudessa, jossa puheenjohtajana toimi Perussuomalaisten työmies Matti Putkonen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää nyt, onko Suomen Perusta rikkonut valtion yleisavustuksen ehtoja julkaisemalla Jukka Hankamäen tekstin. Suomen Perusta on saanut tälle vuodelle tukea 120 000 euroa ja useana aiempana vuonna 103 000 euroa. Ministeriön yleisavustuksen saajan velvollisuutena on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Koska tätä ehtoa ei ole noudatettu, tulee Suomen Perustan saama yleisavustus periä takaisin.

SKP:n keskuskomitea huomauttaa, että Hankamäen tekstin lisäksi Suomen Perusta on viime vuosina julkaissut muitakin tekstejä, jotka ovat enemmän populistista ja tarkoitushakuista propagandaa kuin tieteelliset kriteerit täyttävää tutkimusta. Esimerkiksi vuonna 2017 ilmestynyt maahanmuuttopolitiikkaa kritisoinut Mitä maahanmuutto maksaa? -pamfletti vääristeli asiantuntijoiden mukaan tarkoitushakuisesti maahanmuuton kustannuksia.

Suomalaisista naisista jopa 80 prosenttia on kokenut seksuaalista häirintää. Kyse on valtavan mittaluokan ongelmasta, jota Perussuomalaisten julkaisun kaltainen toiminta pahentaa. Siksi tällaisiin asenteisiin tulee puuttua aina niin arjessa kuin politiikassa ja muilla näkyvillä vallankäytön paikoilla.

SKP on luokkatietoisen feministinen puolue, joka vastustaa syrjintää ja rasismia niiden kaikissa muodoissa. Puolue ei myöskään hyväksy, että veronmaksajien rahoja käytetään tieteelliseksi tutkimukseksi kätkettyjen, valheellisten ja vihaa lietsovien propagandapamflettien julkaisemiseen.

Suomen kommunistisen puolueen keskuskomitea
 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista + Kannanotot