Home >> Puolikkaita lapsia ei ole olemassa

Puolikkaita lapsia ei ole olemassa

19.06.2019 - 13:15

Päiväkotien arjessa on suuri merkitys sillä, montako aikuista käsiparia ja hoitajaa lapsiryhmässä on. Tällä hetkellä nykyinen lainsäädäntö määrittelee sen, miten monta lasta hoitajaa kohti voi olla, mutta antaa käytännössä hyvinkin paljon pelivaraa. Valitettavasti useimmat säästöjen kanssa kamppailevat kunnat ovat lähteneet näihin joustoihin. Riihimäkeläisen Sari Lapiolahden alulle laittama kansalaisaloite varhaiskasvatuksen suhdelukujen tarkemmasta määrittelystä yrittää nyt laittaa pisteen tälle pelille.

Tällä hetkellä laissa määritellään kasvatus-, hoito- ja opetustehtävissä päiväkodissa olevien määrän alle kolmivuotiaiden osalta yhteen aikuiseen neljää lasta kohti ja yli kolmevuotiaiden kohdalla yhdeksi hoitajaksi kahdeksaa lasta kohden. Suurimmat ongelmat nykyisessä laissa ovat mitoituksen laskeminen vain yli viisi tuntia päivässä hoidossa olevista lapsista, sekä siitä, että mahdollisuuksia poikketa laista on annettu melko paljon.

Päiväkodissa ei ole puolikkaita lapsia

Tamperelainen SKP:n keskuskomitean jäsen Mervi Grönfors työskentelee lastenhoitajana ja kohtaa nykyisen lain ongelmat työssään päivittäin.

- Erilaiset suhdeluvut asettavat lapset eriarvoiseen asemaan. Se ei ole varhaiskasvatuksen tarkoitus - päinvastoin, hän toteaa.

Vaikka lakitekstissä voidaan jaotella lapsia tuntimäärien perusteella eri ryhmiin, ei se Grönforsin mukaan ole päiväkodin arjessa mahdollista, saati toivottavaa.

- Ihan jokainen lapsi varhaiskasvatuksessa on kokonainen, yhtään puolikasta lasta täällä ei ryhmässä ole. Ja ihan jokaisella lapsella on oikeus saada hoivaa ja huomiota ryhmän aikuisilta, puolikas tai osittainen hoiva tai huomio ei lapselle riitä. Kun lapsi tulee hoitoon, hän on läsnä kokonaisena olipa hänen hoitopäivänsä pituus 4, 5 tai 10 tuntia.

Kunnon palkka ja työehdot päiväkoteihin

SKP:n pääsihteeri Tiina Sandberg on osallistunut Ei leikkirahaa kampanjaan, jonka tarkoituksena on nostaa naisvaltaisten alojen palkkausta etenkin varhaiskasvatuksessa. Kansalaisaloitetta varhaiskasvatuksen suhdelukujen tarkemmasta määrittelystä on valmisteltu tässä ryhmässä kevään mittaan.

- Tämä aloite on alan ammattilaisten omasta näkökulmastaan ja työssään kohtaamista ongelmista käsin laatima. Mielestäni se kuvaa hyvin sitä, miten tarkkana täytyy lainsäätämisessä olla silloin kun lakien kohteena on lapsia, vanhuksia, vammaisia tai muita heikossa asemassa olevia ryhmiä, toteaa Sandberg. Hän pitää lakialoitetta erinomaisena ja toivoo, että mahdollisimman moni allekijoittaisi sen.

Päiväkodeissa työskentelevät tarvitsevat kunnon palkan ja paremmat työolot, jotta tälle alalle kouluttautuvat myös jaksaisivat tehdä tätä tärkeää työtä. Lasten määrän rajaaminen helpottaa työtä ja antaa mahdollisuuksia keskittyä myös varhaiskasvatukseen. Siksi tätä aloitetta on syytä tukea.

- Jokainen voi myös tehdä oman osansa kampanjasta ihan vain jakamalla aloitelinkin kavereilleen tai kertomalla julkisesti kannattaneensa sitä. Näin saadaan kampanjalle vauhtia myös kesän hiljaisempaan loma-aikaan.

Kansalaisaloitteen pääset allekirjoittamaan tästä.

 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista