Home >> Ihmisarvoinen elämä kaikille - SKP:n kuntavaaliohjelma Tampereella

Ihmisarvoinen elämä kaikille - SKP:n kuntavaaliohjelma Tampereella

10.04.2021 - 14:30
(updated: 25.05.2021 - 12:41)

SKP:n ehdokkaat Tampereella

358 Mervi Grönfors, Lastenhoitaja

359 Simo Järvinen, ATK-tukihenkilö, eläkeläinen

360 Liisa Louhivuori, Eläkkeellä

361 Petra Packalén, Päätoimittaja

362 Simo Rantanen, Palkanlaskija

363 Laila Räikkä, Näyttelijä, eläkkeellä

364 Olavi Selin, Eläkkeellä

365 Risto Särkkä, Koneasentaja, eläkkeellä

366 Bex Tapanainen, Työtön

367 Valtteri Viitanen, Opiskelija

368 Joel Vuorio, Huoltomies

 

Suomen kommunistinen puolue - Tampereen kuntavaaliohjelma 2021

Ihmisarvoinen elämä kaikille

 

Tamperelaiset ehdokkaat SKP:n listalla pyrkivät saamaan valtuustopaikkoja. Ei siksi, että se on parlamentaarisen puolueen oletettu velvollisuus, eikä siksi että saisimme nostettua valtaan yksilöitä. Me haluamme, että asukkaiden itsehallinto sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet toteutuvat kunnan toiminnassa ja että kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Suomen kuntalaki lähtee jo tästä ajatuksesta. Otetaan se täysimittaisesti käyttöön!

 

Vaatimuksiamme

 

– Tampereen kaupungin (myöhemmin tässä ohjelmassa: Tampere) on lopetettava ulkoistaminen, joka toimii vastoin kunnan ja kuntalaisten etua yksityisen pääoman hyväksi.

– Terveyskeskus- ja poliklinikkamaksuista on luovuttava Tampereella ja perusterveydenhuollon on oltava maksutonta kaikille asukkaille. Julkisia työterveydenhuollon palveluja on myös lisättävä.

– Tampereen palvelutuotantoa ei saa alistaa voitontavoittelulle. Ihmisten terveys tai lasten koulunkäynti ei saa olla yksityisille rahaa tuottava kone. On välttämätöntä kääntää nykyinen kehitys, jossa yhä useammat palvelut siirretään yksityisten järjestettäväksi. Tämä ei ole pelkästään taloudellisesti huono ratkaisu, vaan poistaa myös liikesalaisuuden takia mahdollisuuden saada tietoa siitä miten palvelut todella järjestetään. Myöskään palveluiden toimintaa ei tällöin pystytä valvomaan demokraattisesti valtuustoista ja lautakunnista käsin.

– Tampere on tärkeässä asemassa työpaikkojen luonnissa ja työllisyyden edistämisessä. Paras tapa Tampereelle hoitaa työllisyyttään on järjestää suurin osa palveluistaan itse, työllistäen näin kuntalaisia ja vahvistaen paikallistaloutta.

– Tampereen on käynnistettävä kokeiluja palvelujen järjestämisestä kahdessa kuuden tunnin vuorossa. SKP luottaa useiden tutkimusten tuloksiin, joiden mukaan kuuden tunnin työpäivä auttaa ihmisiä jaksamaan paremmin ja sairauspoissaolot vähenevät. Historia on osoittanut, että työpäivän pituuden lyhentäminen on johtanut työn tuottavuuden kasvuun. Työn jakaminen edistää myös työllisyyttä ja näin ollen lisää tuloveroja. Kaikista näistä syistä johtuen kokeilu voidaan toteuttaa ansiotasoa alentamatta.

– Tampereen joukkoliikenne on muutettava maksuttomaksi kaupungin asukkaille ja kaikille Tampereella opiskeleville. Maksuton joukkoliikenne vahvistaa asukkaiden yhtäläisiä oikeuksia päästä palvelujen ja töiden äärelle, sekä vähentää yksityisautoilun tarvetta. Tampereella on kehitettävä joukkoliikennettä yhdessä omistettuna ja tuotettuna palveluna.

– Tampereen alueella on lisättävä lähijunaliikennettä. Tesoman pysäkin käyttöönottoa on joudutettava ja uusia lähijunaseisakkeita suunniteltava esimerkiksi Ylöjärvelle ja Sääksjärvelle.

– Tampereen Eteläpuisto on säilytettävä yhteisenä kaupunkilaisten virkistysalueena ja osana Näsinpuisto-Hämeenpuisto- kokonaisuutta. Eteläpuistoon on valmisteilla uusi runsasta kritiikkiä saanut asemakaava, joka sisältää asuntorakentamista jopa 2800 asukkaalle ja 153 950 kerrosneliömetriä uutta kerrosalaa. Suunnitelmassa huomattava osa nykyistä puistoa muuttuisi rakennusmaaksi. Puiston tehorakentamiseen tähtäävä asemakaavaluonnos on väärää kaavoitus- ja ympäristöpolitiikkaa. Tampereen päättäjien into rakentaa keskustassa myös virkistysalueet kertoo rahanvallasta ja ahneudesta.

– Tampereen maankäyttö suosii varakkaita ja omistusasumista. Ranta-Tampellan kaavoitusedellytyksiä suunniteltaessa todettiin rantatunneli tarpeelliseksi, mikä sitten runnottiinkin läpi muka ruuhkia purkamaan. Alueelle luvattiin tuolloin, jotta suunnitelmat olisivat kaikkien hyväksyttävissä, myös vuokra-asuntojen rakentamista. Kuitenkin on selvinnyt, että rakentaminen tulee perustamistoimiltaan alueella liian kalliiksi, jotta Ara voisi sitä tukea. Siispä VTS vetäytyi hankkeesta, ja isotuloiset olivat riemuissaan.

– SKP vastustaa saaren rakentamista Näsijärveen. On olemassa asemakaava, jonka mukaan raitiotie kulkee Näsijärvessä olevan saaren kautta. Saarta ei ole vielä olemassa ja sen rakentamisesta on valitettu. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että saaren saa rakentaa, sillä Vaasan hallinto-oikeus kumosi tehdyn valituksen. Olemme hämmästyneitä ja järkyttyneitä. Miksi järveen saa kaataa viereisen Sulkavuoresta louhitun kivikasan, paremminkin kivivuoren? Alle jää G A Serlachiuksen tehtaan jätteitä, mm. niin sanottua nollakuitua ja varsinaisia myrkkyjäkin. Emme usko minkään suodatinkankaiden moisia pitelevän, kun päälle kipataan satoja rekka-autollisia rahan arvoista kivilouhetta. Mitä tapahtuu Näsijärvelle, pohjavedelle, Tammerkosken kautta Pyhäjärvelle ja edelleen mereen asti?

– Rakentaminen luonto- ja virkistysaleille on lopetettava. On väärää politiikkaa nähdä viheralueet rakentamisen raakamaana.

– Tampereen on itse tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa perustettava rakennusliikkeitä, jotta voidaan varmistaa riittävä, monipuolinen ja ympäristöystävällinen asuntotuotanto. Tampereella on myös kaavoitettava alueellisen tarpeensa mukainen määrä tontteja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamista varten. Ennen kaikkea tarvitaan tavallista edullista asuntotuotantoa, jolle löytyy hyvin tilaa myös keskustan ulkopuolelta.

– Kaupungin vuokratonttien hinnankorotukset laittavat asukkaiden talouden tiukoille. SKP:n ehdokkaiden mielestä Tampere ei saa korottaa tonttien vuokrahintoja kohtuuttomasti, kuten on viime vuosina tehty.

– Tampereen on suosittava kaikissa tiloissaan omaa kiinteistönhoitoa. Kiinteistöjen ja ulkoalueiden hoitoa on ulkoistettu kaupungissa jo vuosikausia, vaikka tää voidaan tehdä helposti myös omana tuotantona.

– Tampere ei saa käyttää yksityisiä perintäfirmoja maksumuistutusten lähettämiseen tai perintään. Perinnän kohteina ovat usein pienituloiset kuntalaiset, joilla lasku saattaa lopulta päätyä toimeentulotuen kautta maksettavaksi perinnän ulkoistaneelle kunnalle.

 

Vaatimuksiemme rahoituksesta

– Varoja ehdottamiimme uudistuksiin on vaadittava valtiolta. Kuntien rahoitusta on leikattu jo pitkään päätöksillä, joita ovat olleet tekemässä hallituksessa istuessaan vuorotellen kaikki eduskuntapuolueet. Pääomatuloja on alettava verottaa kunnallisverotuksessa kuten muitakin tuloja. Kuntien valtionosuuksia ja osuutta yhteisöveron tuotosta on lisättävä. Kunnallisvero on muutettava aidosti progressiiviseksi ja kunnallisveron perusvähennystä on korotettava tuntuvasti.

– Koronakriisistä huolimatta demarivetoinen hallitus on jatkanut Suomen hävittäjähanketta. Eduskunta antoi joulukuussa 2020 hallitukselle 9,4 miljardin euron tilausvaltuuden, joka voidaan budjettikirjauksen mukaan vielä ylittää kustannustason muutosten perusteella ja hankintasopimuksen jälkeen tehtävien muiden sopimusten, kuten ase- ja varaosahankintojen johdosta. Arviot hävittäjähankkeen elinkaarikustannuksista vaihtelivat eduskuntakeskustelussa 20-30 miljardin euron välillä. SKP näkee, että on järjetöntä käyttää tällainen summa sota-aseisiin. Hävittäjälaskun kustannukset tulee ohjata ensisijaisesti parantamaan ja turvaamaan ihmisten julkisia peruspalveluita ja -toimeentuloa.

Ehdokkaat Suomen kommunistisen puolueen listalla Tampereella kuntavaaleissa 2021

Ehdokasasettelu jatkuu Tampereella edelleen. Ota yhteyttä lomakkeen kautta.

SKP:n vuoden 2021 valtakunnallinen kuntavaaliohjelma Hävittäjämiljardit hyötykäyttöön on luettavissa täällä.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Vaaliohjelmat