Home >> Kysymykset >> Vaalilauseenne oli "Rahaeliitille kenkää!" mutta mitä mieltä olette niistä sijoittajista, jotka...
10.12.2014

Vaalilauseenne oli "Rahaeliitille kenkää!" mutta mitä mieltä olette niistä sijoittajista, jotka investoivat tehtaisiin luoden näin työpaikkoja maassa, jossa työttömyys on jo ongelma?

SKP:n vaalitunnus suuntautui erityisesti suurpääoman voitontavoittelua ja valtaa vastaan. Eurokriisi kertoo tunnuksen ajankohtaisuudesta.

Rahamarkkinoilla ja pörsseissä keinotteleva pankki- ja finanssipääoma tavoittelee yhä suurempia pikavoittoja. Se tapahtuu niin ihmisten enemmistön tarpeiden kuin reaalitalouden kehittämisen kustannuksella.
Tämä rahaeliitti riistää työläisiä, mutta käyttää mm. rahamarkkinoita myös alistaakseen yrittäjiä ja muita pääomanomistajia. Se kontrolloi laajasti myös investointeja, joita tehdään yrityksiin.

Työllisyyttä ja hyvinvointia edistävien investointien kehittäminen tavalla, joka palvelee laajempaa, yleistä etua, edellyttää siten pankki- ja finanssipääoman vallasta vapautumista. Se on myös pk-yrittäjien ja tavallisten säästäjien etu.

Takaisin listaan