Home >> Kysymykset >> Terve! Kuinka maataloustuotanto tulisi Suomessa turvata? Minkälaisilla keinoilla tuottajien työol...
10.12.2014

Terve! Kuinka maataloustuotanto tulisi Suomessa turvata? Minkälaisilla keinoilla tuottajien työolot ja tulot pidetään asianmukaisina ja kuinka tuontiruoka saataisiin syrjäytettyä kotimaisella tuotannolla? Vai onko näille toimille tarvetta?

Suomessa tarvitaan itsenäistä maatalous- ja aluepolitiikkaa, joka edistää monipuolista tuotanto- ja elinkeinorakennetta.
Maatalouspolitiikassa on siirryttävä suurtuottajia suosivasta tuesta ja vientituesta sellaiseen tilakohtaiseen tukeen, joka turvaa kaikille viljelijöille riittävän toimeentulon. Tämä edellyttää käytännössä irtaantumista EU:n teollista tehomaataloutta suosivasta maatalouspolitiikasta, joka on ristiriidassa paitsi suomalaisen myös kehitysmaiden maatalouden kehittämisen tarpeiden kanssa. Samalla on edistettävä luomutuotantoa, lähiruokaa ja maanviljelijöiden mahdollisuuksia kehittää osuustoiminnallisia ratkaisuja.
Myös julkinen valta ja kaupan keskusliikkeet voivat vaikuttaa kotimaisten puhtaiden ja turvallisten elintarvikkeiden tuotannon kehitykseen.

Takaisin listaan