Home >> Kysymykset >> Miten kommunistit suhtautuvat uuteen Yle rahoitukseen henkilökohtaisen verotuksen avulla ?...
10.12.2014

Miten kommunistit suhtautuvat uuteen Yle rahoitukseen henkilökohtaisen verotuksen avulla ?

SKP ei ole puolueena ottanut kantaa eduskuntapuolueiden sopimaan uutaan Yle-maksuun. Joulun alla syntynyt ratkaisu vastaa kuitenkin selvästi Yle-lupamaksuja paremmin tavoitteita, joita SKP on esittänyt arvostellessaan edellisiä esityksiä epäsosiaalisuudesta.
On oikein, että hyvätuloiset joutuvat maksamaan enemmän kuin pienituloiset ja että köyhimmät eivät joudu maksamaan maksua lainkaan. Maksusta olisi voinut vapauttaa kyllä vähän useampiakin, 7 000 euron vuositulojen raja on liian alhainen, ja progressio voisi toteutua paremmin myös tulojen yläpäässä. Samoin on oikein, että yrityksetkin joutuvat maksamaan ja että niidenkin maksu on porrastettu yrityksen koon mukaan.
SKP on pitänyt tärkeänä myös sitä, että Ylen rahoitus turvataan pitkäjänteisesti eikä riipu esimerkiksi vuosittain hallituksen budjettisopimuksista.
Uusi Yle-maksu on parempi kuin nykyinen lupamaksu.

Takaisin listaan