Home >> Kysymykset >> Mitä SKP haluaa tehdä työttömyydelle, jota oikeisto pitää yllä?...
10.12.2014

Mitä SKP haluaa tehdä työttömyydelle, jota oikeisto pitää yllä?

SKP haluaa poistaa työttömyyden.

Tähän tähtäävät muun muassa esityksemme tulojen ja työn radikaalista uudelleenjakamisesta lyhentämällä työaikaa ansiotasoa alentamatta. Työttömyyden nujertamiseksi on valtion ja kuntien ryhdyttävä uudelleen luomaan työtä ja tuloja tuovia työpaikkoja, esimerkiksi palveluihin. Kunnissa on tarjottava myös sellaisia työpaikkoja, joissa voidaan työllistää vaikeasti työllistyviä, ja valtion on lisättävä työllisyysmäärärahoja. Työllisyyttä on edistettävä myös rajoittamalla työnantajien isäntävaltaa ja voitontavoittelua.

Työttömyyden juuret ovat kapitalismissa, jonka taipumuksena on lisätä pääomia ja voittoja elävän työn ja työllisyyden kustannuksella. Siksi työttömyyden lopettaminen edellyttää siirtymistä kapitalismista sosialismiin.

Takaisin listaan