Home >> Kysymykset >> Miksi ei tuoda selkämmin esille porvasillisen valtion luokkaluonnetta, koska se näyttäisi olevan ...
10.12.2014

Miksi ei tuoda selkämmin esille porvasillisen valtion luokkaluonnetta, koska se näyttäisi olevan ajankohtainen nimeenomaan kun tarkastellaan Suomenkin Eu-politikkaa."Porvalisten valtioden muodot ovat tavattoman erilaisia,mutta niiden olemus on yksi ja sama: kaikki nämä valtiot ovat tavalla tai toisella, ja loppukädessä porvariston diktatuuria. Siirtyminen kapitalismista kommunismiin ei tietenkään voi olla tuomatta esille polittisten muotojen suunnatonta runsautta ja monininaisuutta, mutta niiden olemus tulee edottomsti olemaan yksi sama:proleaatin diktatuuri." Lenin:Valtio ja vallankumous,s. 32. Mauri Taskila

Valtion luokkaluonne on todellakin asia, joka syytä nostaa esille. Sitä ja muuta marxilaista kapitalismin kritiikkiä ja nykykapitalismin erittelyä ovat Tiedonantaja-lehti ja TA-Tiedon kirjat osaltaan pyrkineet edistämään. Toivottavasti myös marxilaisuuden opiskelu lisääntyy. Siihen on DSL julkaissut vihkosen Avaimia marxilaisuuden opiskeluun.

Takaisin listaan