Home >> Kysymykset >> Kannattaako SKP Suomen eroamista EU:sta? Millaisia suhteita haluaisitte pitää yllä esim. erittäi...
10.12.2014

Kannattaako SKP Suomen eroamista EU:sta? Millaisia suhteita haluaisitte pitää yllä esim. erittäin kapitalistiseen USA:han?

SKP vastustaa Euroopan unionia, koska se toimii uusliberalistisen politiikan ja pääoman vapauden ehdoilla. Kannatamme toisenlaista Eurooppaa.
Olemme mukana Euroopan vasemmiston ja kommunistien yhteisessä toiminnassa demokraattisen, tasa-arvoisen, ekologisen ja solidaarisen Euroopan rakentamiseksi.
Kannatamme hyviä suhteita ja tasavertaista yhteistyötä kaikkien maiden kanssa. Tähän kuuluu myös vastuu rauhasta ja maailmanlaajuisesta kehityksestä. Siksi arvostelemme mm. USA:n hallinnon sotaisaa ja imperialistista politiikkaa.

Takaisin listaan