Home >> Kysymykset >> Jos SKP pääsisi eduskuntaan, mitä asioita puolue siellä ajaisi, ja olisiko pyrkimyksenä siirtym...
10.12.2014

Jos SKP pääsisi eduskuntaan, mitä asioita puolue siellä ajaisi, ja olisiko pyrkimyksenä siirtyminen kohti sosialismia? Kiinnostaisiko puoluetta hallitustyö?

SKP:n tavoitteista eduskuntavaaleissa saa kuvaa edellisten eduskuntavaalien ohjelmasta.

Seuraaviin vaaleihin ohjelma valmistellaan vaalien lähestyessä ja keskustellen mahdollisimman monien muutosta haluavien ihmisten, ay- ja kansalaisliikkeiden toimijoiden, ja tietysti puolueen jäsenten kesken.

Parhaillaan valmistelemme kuntavaalitavoitteita mm. katugallupeilla ja selvittämällä vaihtoehtoja hallituksen toteuttamalle leikkauspolitiikalle ja ns. kuntauudistukselle.

SKP:n keskeinen vaalitavoite niin eduskunta- kuin kuntavaaleissa on avata lisää väyliä työtätekevien ja vähävaraisten ihmisten omalle osallistumiselle ja vaikuttamiselle päätöksentekoon. Tässä mielessä kysymys hallitukseen osallistumisesta ei ole ensisijainen vaan kansalaisten oman vaikutusvallan lisääminen. SKP tietysti tarkastelee asioita siitä näkökulmasta, että kapitalismi ei kykene ratkaisemaan suuria yhteiskunnallisia ongelmia ja siksi tarvitaan siirtymistä sosialismiin.

Politiikan suunnan muuttamiseen ja radikaalien demokraattisten uudistusten toteuttamiseen tarvitaan myös niihin sitoutunutta hallitusta. Sellaisen edellytykset voivat kehittyä laajojen joukkoliikkeiden myötä kun ihmiset painostavat eri puolueita uusiin johtopäätöksiin, eivät pelkästään vaalien tuloksena. Vielä hallituksen kokoonpanoa tärkeämpää on demokratian radikaali laajentaminen, muun muassa sen ulottaminen talouden alalle.

Takaisin listaan