Home >> Kysymykset >> Jos aiotte poistaa työttömyyden niin kuinka se tapahtuu?...
10.12.2014

Jos aiotte poistaa työttömyyden niin kuinka se tapahtuu?

Työttömyyden perimmäiset syyt ovat kapitalismissa, jolle on ominaista kasvattaa voittoja ja koneisiin ym sidottuja pääomia nopeammin kuin työvoiman kysyntää ja ostovoimaa. Täystyöllisyyden toteutuminen edellyttää siksi siirtymistä kapitalismista perusteiltaan toisenlaiseen, sosialistiseen järjestelmään.

Tässä ja nyt voidaan kuitenkin tehdä paljon tyttömyyden torjumiseksi. SKP esittää mm. työn ja pääoman välisen tulonjaon muuttamista työntekijöiden hyväksi (joka lisää ostovoimaa ja parantaa siten työllisyyttä); julkisia investointeja mm. rakentamiseen, julkisiin palveluihin ja ympäristöhankkeisiin; työn uudelleenjakamista lyhentämällä yleistä työaikaa ansiotasoa alentamatta; valtion ja kuntien työllistämisvelvoitetta erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi; harmaan talouden kitkemistä (sama palkka samasta työstä samassa maassa); finanssikriisin laskujen maksattamista pääomapiireillä (eikä mm. työpaikkoja karsimalla); ja asemäärärahojen leikkaamista (ja näin säästyvien varojen ohjaamista mm. työllisyyteen). Irtisanomissuojaa pitää parantaa tekemällä irtisanominen työnantajille kalliimmaksi.

Lisäksi SKP esittää työelämään uusia normeja, joilla työntekijöiden oikeus vaikuttaa työhönsä, työllisyyteen ja yritysten toimintaan lisääntyy.

Takaisin listaan