Home >> Artikkelit >> Yhteistyötä, ei pommeja – Lähi-idän kriisi ei lopu sotimalla

Yhteistyötä, ei pommeja – Lähi-idän kriisi ei lopu sotimalla

24.11.2016 - 12:15
  • SKP:n keskuskomitea Tampereella
SKP:n keskuskomitean jäseniä valokuvassa "Nato-vapaalla alueella" Tampereella 19.11.2016 / Kuva Pentti Airola

Lähi-idän kansat ovat kärsineet imperialististen valtioiden politiikasta jo vuosikymmenien ajan. Tämä politiikka on epäinhimillistä, egoistista, rasistista ja väkivaltaista. Sen tavoitteena on ollut hallita Lähi-idän luonnonvaroja, erityisesti öljyvaroja, ja saada sotilaalliset asemat Euroopan, Afrikan ja Lähi-idän risteyskohtaan. Samalla on poljettu demokratiaa ja sivuutettu paikallisten kansojen omat toiveet alueensa kehittämisestä.

Porvarillisessa tiedonvälityksessä meille annetaan sellainen kuva, että Lähi-idän kriisi on uskontoon liittyvä sota tai etninen konflikti. Tosiasiassa Lähi-idän kriisi on imperialistisen politiikan tulosta, ja sen juuret juontavat vähintään 50 vuoden taakse. Keskeisin toimija on ollut Yhdysvallat liittolaisineen, joka on pyrkinyt hallitsemaan aluetta.

On järkyttävän surullista ja huolestuttavaa, että suuri osa länsimaiden kansalaisista on tottunut seuraamaan Lähi-idän humanitääristä kriisiä passiivisesti. Useat johtavat puolueet, myös Suomen nykyiset parlamenttipuolueet taivuttelevat meitä hyväksymään imperialististen valtioiden sotapolitiikan ja ummistamaan silmämme alueelta pakenevien ihmisten hädälle.

Terrorismin vastaisen sodan retoriikan seurauksena rasismin ja fasismin ääni voimistuu länsimaissa. Rasististen ennakkoluulojen varjoon jäävät ihmisten köyhyys, työttömyys ja osattomuuden kokemukset niin Euroopassa kuin Lähi-idässä.

Suomen kommunistinen puolue vaatii siirtymistä sotapolitiikasta rauhan ja yhteistyön politiikkaan, joka mahdollistaa yhteisten asioiden hoitamisen. Suomen on osattava asettua kansainvälisesti puolustamaan rauhanomaisia keinoja ratkaista Lähi-idän ongelma. Tämä edellyttää sotilaallista liittoutumattomuutta. Suomen valtion on lopetettava aseiden ja sotateknologian myynti Lähi-idän maille, sekä lopetettava sotilaallinen yhteistyö ja sotaharjoitukset imperialististen maiden kanssa.

Kommunistien mielestä sodilla ei voi Lähi-idän kriisiä ratkaista eikä lopettaa terrorismia. Aktiivinen kansalaisyhteiskunta, rauhantyö ja diplomatia sekä ihmisten itsemääräämisoikeuden ja valtiollisen suvereniteetin korostaminen ovat parhaat keinot rauhan rakentamiseen. 


Suomen kommunistisen puolueen keskuskomitea Tampereella 19.11.2016

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista