Home >> Artikkelit >> Työn ja pääoman ristiriitaa ei ratkaista aseilla

Työn ja pääoman ristiriitaa ei ratkaista aseilla

06.10.2017 - 23:00
(updated: 08.10.2017 - 11:35)
Tiedonantaja-festivaaleilla avattiin keskustelua radikaalin rauhan ristiriidasta kuvassa vasemmalta tulkki Rino Gelmi, Lorenzo Battisti Marx 21-verkostosta, Italiasta, JP (Juha-Pekka) Väisänen (SKP) ja Lapin yliopiston tutkija Aini Linjakumpu. Kuva Petra Packalen

Radikaali tarkoittaa jotain juuriltaan ja rakenteeltaan toisenlaista.

Rauha tarkoittaa perusoikeuksia, ihmisoikeuksia, kansalaisoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta, suvereniteettia, koskemattomuutta ja tilaa jossa kaikilla on mahdollisuus rakentaa tulevaisuutta erilaisten ihmisten ja arvojen rinnakkaistoimintana ilman sortoa ja riistoa.

Tämä kaikki kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta. Eikä tämä totta olekaan. Totta on vain olemassa oleva ristiriita, hegemoninen taistelu ja aseellinen taistelu rauhasta ja ihmisen paikasta maapallolla. Työn ja pääoman ristiriita. Sodan ja rauhan vastakkainasettelu. Hyvä ja paha. Sinä ja minä.

Taistelu kärjistyy

Kapitalismiin sisälle leivottu uusien markkinoiden ja voittojen maksimointi kärjistyy tänään sodiksi, perusturvan puutteeksi, osattomuudeksi ja köyhyydeksi. Tämän päivän sodat ovat seurausta imperialismin valloituksista, erilaisten bisneksien markkina-ahneudesta ja politiikasta, jossa ihmisestä, työväenluokasta ja kokonaisista kansoista on tehty talouden ja markkinoiden sorron kohteita.

Tavalliset ihmiset, työläiset ja köyhät joutuvat kärjistyneen poliittisen tilanteen maksumiehiksi samalla kun senttiäkään maksamatta poliittinen eliitti ja kansaa huijaavat populistit vaihtavat hallituksia ja puolueita kuin kameleontti väriään. Rikkaat vaihtavat kotejaan sinne missä mukavinta – koska voivat. Ylikansalliset yritykset vaihtavat keskustelukumppanista riippuen kasvojaan ja kotimaitaan – koska se on pelin henki. Kodeistaan pakolaisuuteen karkotettujen osa on usein armotonta ja epäinhimillistä elämää hyväksikäytön, rikollisuuden ja vihan maisemassa.

On meidän – solidaaristen, humanististen, työväenliikkeen ja kaikkien kommunistien tehtävä esittää ajankohtainen tilanne niin, että valtarakenteet poliittiset, uskonnolliset ja sorron rakenteen paljastuvat ja ne jotka asettavat kansat toisiaan ja unelmiaan vastaan joutuvat vastuuseen ja että työläiset saavat voimaa ja visioita taisteluun paremman maailman puolesta.

Parempaa tulevaisuutta ei saavuteta asettumalla uusiksi vallanpitäjiksi nykyrakenteisiin. Emme tarvitse uutta miljonääriä Sipilän tai Trumpin tilalle. Tarvitaan työväen vallankumousta. Tarvitaan laajamittaista keskustelua radikaalista yhteiskuntajärjestelmän muutoksesta ja rauhasta, jota ei voi popcornien tapaan käydä kaupan hyllyltä ostamassa. Tarvitaan juuriltaan erilaista pankkien ylivallan poistavaa prosessia – uutta kansan pankkia työllisyyttä ja osuuskuntatoimintaa tukemaan. Tarvitaan tiedostavaa, väkivallatonta ja joukkovoimaista taistelua, osallistuvan demokratian, ympäristönsuojelun ja feminismin logiikalla alhaalta ylöspäin tapahtuvaa uuden yhteiskunnan joukkorakennustyömaata – sitä tässä tarvitaan!

Valtiollinen väkivaltaprojekti

Valtiollinen väkivalta on puhunut viimeksi Kataloniassa. Espanjan poliisi pahoinpiteli Katalonian kansanäänestykseen osallistuneita. Kesällä valtiollinen väkivalta puhui Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin suulla. Trump uhkasi Venezuelaa sodalla. 25. syyskuuta – viime viikolla Turkki, Iran, Irak ja Yhdysvallat asettuivat Kurdikansan itsenäisyyttä vastaan, asettivat kauppapakotteita ja itsenäisyyden tunnustamisen sijaan puhuvat mahdollisesta etnisestä sodasta. Marokon armeija on jo vuodesta 1975 käyttänyt valtiollista väkivaltaa miehittämällä Länsi-Saharaa.

Esimerkkejä voisi kertoa lisää. Kuuba, Palestiina, Kypros – Saamen maa ja ILO 169. Sipilän hallituksen leikkauspolitiikka on valtiollista väkivaltaa ja sen aseet ovat sukua kansainvälisen suurpääoman aseille. Kotimainen köyhyys, kasvavat luokkaerot ja työttömyys antavat suomalaiset kasvot sorrolle. Suomessa aseista kieltäytyminen on rikos. Sipilän hallitus hakee oikeutusta kahdelle yli 10 miljardin asehankinta-askeleelle. Suomen eduskuntaan tarvitaan vahvistusta antimilitaristiselle ja uusia asehankintoja vastustavalle politiikalle jolla Suomi pidetään irti sodista, sotaharjoituksista ja Natosta.

Kun vapaan markkinatalouden pelisäännöt kohtaavat vastalogiikan, poistavat Sipilä, Rajoy, Marokon kuningas, Trump ja nämä sotamiehet varmistimen valtiollisen väkivallan liipaisimelta. Heti kun kansa tiedostaa oikeutensa, tilaa patriarkaalinen valtiollinen väkivaltakoneisto oikeistopropagandan paikalle. Samanaikaisesti kun sosialismin aate kokoaa nykymenoon tyytymättömiä tappaa Venezuelan uuskatolinen fasistijoukko köyhiä, tummaihoisia ja chavistoja. Yhdysvaltojen tukemat äärioikeistolaiset ja ääriuskonnolliset joukot ovat vasemmistolaisten, sosialistien ja kommunistien kimpussa. Venezuelan kommunistisen puolueen kansainvälisten asioiden hoitaja kertoi, että maassa on ollut alueellisesti katsottuna eräissä kohtaa sisällissodan kaltainen tilanne. Puolueen pitää tässä vallitsevassa tilanteessa ensiksi turvata jäsenten turvallisuus ja seuraavaksi laatia strategia ääriolosuhteita varten.

Kapitalismin ja fasismin mustan lipun kantajat käyttävät valtiollista väkivaltaa tietoisesti kansoja ja kansojen nousua vastaan. Kapitalismi propagoi tarkoituksella ja virheellisesti radikaalin - juuriltaan toisenlaisen yhteiskunnan rakentamisen, osallistuvan demokratian ja sosialismin väkivaltaprojektiksi.

Olen niin Marxin kanssa samaa mieltä, että porvarillinen valtio on välikappale sorretun luokan alistamiseksi ja kurissapitämiseksi. Lähihistoria ja koko luokkataistelun pitkä kaari on todistaja, kohde ja silminnäkijä sille, miten kapitalistisessa yhteiskunnassa valtio suurpääoman ja porvariston käsissä on väkivallan väline työväenluokan alistamiseksi. Sosialismiin siirtyminen tarkoittaa radikaalia muutosta nykymenoon ja porvariston hallitseman valtakoneen korvaamista kokonaan työväenluokan ja sen kanssa muutosta toetuttavan rintaman ehdoilla toimivalla toisenlaisella valtiolla.

Työväenluokan ja radikaalisti muutosta haluavien – meidän, pitää rohkeasti alkaa toimia konkreettisesti toisenlaisen politiikan puolesta ja vetää uutta pasifistista, militarismin vastaista kaarta yli nykymenon, yli leikkauspolitiikan, yli militarismin, yli naisten ja vähemmistöjen alistamisen kohti sosialismia, kommunismia sekä kohti parempaa maailmaa ilman sotia ja armeijoita.

On totta, että Lenin kirjoittaa teoksessaan Valtio ja vallankumous, että sorretun luokan vapautuminen " on mahdotonta ilman väkivaltaista vallankumousta". Suuresti arvostamani marxilainen ajattelija, valtiotieteiden tohtori Seppo Ruotsalainen näkee sosialismiin siirtymisen ja Leninin ajatuksen väkivallan välttämättömyyden kyseistä lausetta laajempana kysymyksenä. Ruotsalaisen mukaan sana "väkivaltainen" on sikäli suhteellinen, että väkivallan luonteessa on erilaisia asteita, vaiheita ja vivahteita, joiden ei tarvitse tarkoittaa aseellista yhteenottoa. Ruotsalaisen mukaan tilanteessa, jossa yhteiskunnan kahden pääluokan väliset suhteet kärjistyvät äärimmilleen, prosessi on yleensä aina selvästi muuta kuin rauhanomaista. Tuohon vaiheeseen liittyy laajoja mielenosoituksia, lakkoja, yhteenottoja vastakkaisten ryhmien kesken jne. Viime ajat kesästä tähän päivään kertovat tämän todeksi. Porvaristo pyrkii esittämään luokkataistelumme laittomana ja kaikin tavoin estämään tavoitteemme.

Kaikki ay-liikkeen aktivistit voivat vahvistaa, että työväenliikkeellä ei ole tarvetta kärjistää yhteiskunnallista vastakkainasettelua kohti väkivaltaa. Työväenliike vaatii taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia parannuksia työväenluokan asemaan. Kampanjoimme työn jakamisesta ja perusturvasta – siitä, että työstä pitää saada oikeaa palkkaa ja että työllä pitää tulla toimeen. Kansainvälinen solidaarisuus on ydintoimintaamme emmekä suostu porvarien sotiin toisia työläisiä vastaan. On selvää, että työväenliike taistelussaan törmää sekä porvarillisiin lakeihin ja kapitalismin lainalaisuuksiin, militarismiin ja juurikin joukkotoiminnalla toimimme niitä vastaan ja muutamme niiden määreitä ja muutamme maailmaa.

Työn ja pääoman ristiriitaa ei ratkaista aseilla. Kapitalistisen yhteiskuntajärjestelmän pääristiriita on työn alistaminen pääoman vallalle. Tässä taistelussa pärjätään vain, kun työläinen tiedostaa paikkansa yhteisessä joukkotaistelussa. Tässä taistelussa ei riitä pelkkä kysymys siitä missä määrin pääomaa edustava luokka sallii työväen liikkeen etenemisen vaan paljon merkitsee myös meidän, työläisten oma tietoisuutemme omasta paikastamme työväen vapaustaistelussa.

Kirjastolla sotaa vastaan

Osallistuin pari viikkoa sitten Venezuelan kansainväliseen solidaarisuustapaamiseen Caracasissa. Tilaisuudessa oli reilut 200 osallistujia yli 60 maasta. Venezuelan sosialistihallitus järjesti tilaisuuden koska Yhdysvallat on uhannut sodalla.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump uhkasi sotilaallisella interventiolla Venezuelaa koska Venezuelassa oli heinäkuussa järjestetty vaalit, jolla syrjäytettiin istuva hallitus. ANC edustuston vaalit Venezuelassa järjestettiin kuitenkin voimassa olevan perustuslain mukaisesti. Oppositio omasta tahdostaan boikotoi vaaleja.

Caracasin solidaarisuustapahtumassa - kuin kunnon kommunistit, kirjoitimme kymmenessä eri ryhmässä viiden päivän ajan julkilausuman tilanteesta ja toimintasuunnitelman seuraavaksi puoleksi vuodeksi. Nimesimme prosessin lopputuloksen Caracasin julkilausumaksi - Caracas Proclama.

Vetosin viime viikolla Euroopan vasemmiston (EV) hallituksen kokouksessa, että EV:n lukuisat työryhmät ottaisivat ja konkretisoisivat julistuksen ideaa kansojen itsemääräämisoikeudesta, suvereniteetista - vapaustaistelusta ja kapitalismin vastaisesta toiminnasta Euroopan vasemmiston työssä.

Kuvitelkaapa hetki, että olisitte jonkun valtion johtaja. Yhdysvallat uhkaisi maata sodalla. Kokoaisit tilanteen vaatimana kansainvälisen solidaarisuustapahtuman. Kirjoittaisit rauhan, suvereniteetin ja osallistuvan demokratian vaatimuksen. Kutsuisit kaikki maailman rauhaa rakastavat ihmiset, joukkoliikkeet ja puolueet yhteistoimintaan. Mitä konkreettista sinä vielä samassa tilanteessa tekisit?

Venezuelan presidentti entiseltä ammatiltaan linja-autonkuljettaja, Nicolas Maduro puhui Caracasissa sodan uhan alla, tiedostavasta työläisestä – ihmisestä, ja että sota imperialismia vastaan voidaan voitta vain vahvistamalla työväenluokan tietoisuutta sen oikeuksista.

Presidentti Maduro osallistui Caracasin solidaarisuustyöhön ja omalta osaltaan, ehdotti että koska Yhdysvallat uhkaa Venezuelaa sodalla on syytä perustaa kirjasto - Me kaikki olemme Venezuela – Todos Somos Venezuela

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista