Home >> Artikkelit >> Tiedonantaja, puolue ja taistelu

Tiedonantaja, puolue ja taistelu

29.10.2017 - 13:30
(updated: 29.10.2017 - 13:55)
  • JP Väisänen kommunismi Suomen kommunistinen puolue Tiedonantaja kulttuurimarxismi
JP (Juha-Pekka) Väisänen SKP:n keskuskomitean kokouksessa 29.10.2017 Helsingissä

Tiivistelmä JP Väisäsen puheesta 29.10. keskuskomitean kokouksessa

Keskuskomitean jäsenet,

hyvät toverit,

Poliittisen eliitin teot kertovat kapitalismista

Miljonääri Sipilän Kiky ja tulonsiirrot köyhiltä rikkaille kertoo tästä ajasta ja tästä päivästä.

Porvarien aloitteet, kuten superjulkkis, yrittäjämoguli Hjallis Harkimon ajatus lopettaa ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeus ja koko työväenjärjestäytymisen rapauttaminen kertoo tästä ajasta ja tästä päivästä

Eurooppalaisten johtajakapitalistien kuten Ranskan Presidentin Emmanuel Macronin linjapuheet kapitalistisen EU:n rakenteiden vahvistamisesta; uudesta valtionvarainministeristä, tiiviimmästä rahaliitosta, rajavalvonnasta ja yhteisestä puolustuksesta kertovat tästä ajasta ja tästä päivästä.

Fakta, että Suomella on Venäjän, Turkin ja Ukrainan jälkeen Euroopan suurin armeija ja että poliittinen eliitti ja puolustusministeri Jussi Niinistö kaiken perusturvan leikkaamisen keskellä esittää kahta yli 20 miljardia maksavaa asehankinta askelta kertoo tästä ajasta ja tästä päivästä

 

Niin ja Helsingin sanomat, Demokraatti ja Kansan Uutiset, Turun Sanomat, Aamulehti ja Savon Sanomat ja ne jotka vielä ovat hengissä kertovat lähes sellaisenaan sen mitä poliittinen eliitti sanoo.

Porvarimedia kertoo miten leikkauspolitiikalle ei ole vaihtoehtoja, miten ay-liike häiritsee vapaita markkinoita, että EU tarkoittaa vapautta ja että Suomen on liityttävä Natoon.

Kyllä te tämän tiedätte ja kyllä tämän on Suomen kansa lukenut ja kyllä näin oikeisto hegemonia toimii.

Missä on se vaihtoehtoinen media, se luokkatietoinen viesti, ympäristöperspektiivi, marxilainen ajankohtainen analyysi, kansalaisyhteiskunnan näkökulma, antimilitaristinen ruodinta, feministinen tietoisuus ja kulttuurin lävistys?

 

Tarvitaan porvarimedian vastahegemoniaa

Tarvitaan Tiedonantajaa, joka kertoo sen, että miljonäärillä on tietenkin miljonäärin mittatikut, tavoitteet ja kavereina koko kansainvälisen suurpääoman liituraidat.

Tarvitaan Tiedonantajaa, joka kertoo nimiltä työnantajien juoksupojat Harkimot ja muut, jotka ajaa yhteiskuntaa, jossa kaikesta sovitaan työpaikoilla ja että tuo sopiminen tarkoittaa markkinadiktatuuria.

Tarvitaan Tiedonantaja, joka kertoo sen, että EU:n vapaudet ovat rikkaiden ja suuren bisneksen vapauksia ja että EU:n vapauksien rakenteiden takana on puhdas kapitalistinen ajatus ja käytännön rakennekuvio – systeemi, joka pyrkii ihmisen ja luonnon systemaattiseen riistoon.

Tarvitaan Tiedonantajaa, joka kertoo sen, että kun puolustus-, Eurooppa, kulttuuri, urheilu tai ulkoministeri puhuu, on silloin kysymys Perussuomalaisten, Uuden vaihtoehdon tai Sinisen tulevaisuuden politiikasta ja rikkaiden etua ajavasta kansallismielisestä työväenluokalle vihamielisestä politiikasta.

Tiedonantajaa ja mediatyötä kehitettävä

Meidän on tänään keskusteltava siitä, miten me olemme pystyneet vastaamaan ajan asettamaan haasteeseen. Fakta on se, että kerran viikossa ilmestyvän Tiedonantajan tilaukset eivät ole lähtetneet nousuun.  Ajankohtaisia uutisia luetaan netissä. Somessa tiedetään heti mitä tänään on tapahtunut. Ei sitä uutista sen takia tarvitse Tiedonantajasta lukea.

Näin emme voi jatkaa. Ehdotan laajaa keskustelua Tiedonantajan uudistamisesta. On käynnistettävä keskustelu, jossa kyseenalaistetaan kaikki. Mihin me kommunistit lehteä ja mediaa tarvitsemme? Miten ja kuka lehteä ja meidän mediaa tekee? On ratkaistava lehden ja median kulurakenne, jossa tänään viikoittain ilmestyvän lehden tekeminen maksaa meille enemmän kuin meillä hädin tuskin on varaa ja että tänään teemme digitaalista viestintää vasemmalla kädellä, jos ollenkaan.

Ehdotan Tiedonantajan lehden ja mediatyön kehittämiseksi perustettavaksi hetimiten kehittämiskollektiivia, joka tämän sunnuntain keskustelujen evästämänä valmistelee seuraavaan keskuskomiteaan 19.11. Turussa luonnoksen keskuskomitealle päätettäväksi miten meille kommunisteille keskeisintä työvälinettä lehteä ja mediaa pitää tässä ajassa kehittää, kuka ja ketkä siinä ovat keskeisessä roolissa ja miten kehittämisen ja uudistamisen suunnitelma järjestetään niin että se on kestävällä pohjalla myös taloudellisesti. Ehdotan, että tehdään Tiedonantajan ja mediatyön kehittämisen kiertue ja että sen tavoitteena on järjestää keskustelua lehti- ja mediatyöstä, ajankohtaisesta politiikasta ja niin Tiedonantajan kuin puolueenkin kehittämistyöstä.

 

Puolueen, Säätiön ja Lehden taloudellinen tilanne on heikko. Olemme saaneet SKP:n Imatran osastolta merkittävän taloudellisen lahjoituksen. Kiitos Imatran tovereille 50 000 € lahjoituksesta.

Olemme keskuskomitean poliittisessa työssä edustajakokouskauden puolessa välissä. 2019 keväällä valitaan uusi keskuskomitea. Meidän pitää ennen sitä uudistusta saada vielä paljon aikaan. Puolueen aloitteet on saatava sinne missä ihmisetkin ovat. Rauhan, Perusturvan ja Tiedonantajan katukampanjoiden suunnittelut ovat hyvässä vauhdissa ja voidaan olettaa, että jo heti ensi vuoden alusta ne alkavat tuottaa materiaalia ja uusia välineitä puoluetyöhön.

SKP on puolue, joka ei saa mitään valtakunnallista tukea toisin kuin eduskunnassa olevat puolueet. Meidän toimeentulo perustuu jäsenmaksuihin. Vetoankin, että piirit ryhdistäytyvät jäsenmaksujen keräämisessä ja jäsenmaksujen tilittämisessä keskuskomitealle.

Ennen seuraavaa edustajakokousta meidän on varauduttava; 2018 maakuntavaaleihin, 2018 SKP 100-vuotistatapahtumat, 2019 eduskuntavaaleihin, 2019 EU-vaaleihin, 2018 vastavirta-festivaaliin ja 2019 Tiedonantaja-festivaaliin sekä toimintaamme rytmittävään 2019 edustajakokoukseen. Jokainen näistä vaatii minimissään 20 000€ keskuskomitean omarahoitusta. Luonnollisesti teemme yhteistyötä tapahtumien rahoittamiseksi muiden jäsenjärjestöjemme ja mm DSL:n kanssa, mutta on fakta, että nykyisillä kassatapahtumilla emme voi jatkaa.

Meidän on alettava heti rakentaa ensi vuoden budjettia puolueelle, lehdelle ja säätiölle.

Yhteistyössä muiden muutosta haluavien kanssa

Porvaripolitiikka, leikkauspolitiikka, tulonsiirrot köyhiltä rikkaille, uusliberalismi, työväen järjestäytymisen sabotaasi, ay-liikkeen rapauttaminen, ahneuden politiikka, kapitalistisen EU- rakenteiden vahvistaminen, poliittisen eliitin esittämät uudet asehankintavaltuudet, militarismi, sovinismi, rasismi ja fasismi ovat poliittisen eliitin työlistalla Suomessa, Euroopassa ja globaalisti

Siksi tarvitaan politiikkakäsitystä, jossa muutos alkaa tiedostamisesta, yhdenvertaisesta, tasa-arvoisesta ja pluralistisesta, luokkatietoisesta ja koko verkoston erilaisuutta arvostavasta kansainvälisestä luokkataistelusta. Suomessa SKP on merkittävä toimija kapitalismin vastaisessa luokkataistelussa. Puolue on asettanut meille paremman maailman konkreettisia välitavoitteita Taistelemme työajan lyhentämisen puolesta kuuteen tuntiin viikossa.  Taistelemme 1200 perusturvasta. Taistelemme militarismia, sovinismia, rasismia ja fasismia vastaan.

Tänään kärjistyneiden luokkaristiriitojen, kärjistyneen turvallisuuspoliittisen tilanteen ja kärjistyneen ekologisen kamppailun aikana tarvitaan laajasti erilaisia nykymenoon tyytymättömiä, kapitalismin vastaisia ja antimilitaristisia voimia tiedostamaan tarve alkaa rakentaa laajaa radikaalia vasemmistolaista ja kommunistista vaihtoehtoa. Nyt on sen aika. Tämä taistelu onnistuakseen haastaa meistä esiin parhaat puolet ja ne osaamisen erilaiset alueet joilla yhteistä, uutta ja työväenluokan politiikan uutta tulemista rakennetaan. Tiedonantajan lehtityö, mediatyö ja sen kehittäminen ovat siinä keskiössä. Mutta keskellä taistelua on myös taisteleva puolue ja sen mukaan kutsuva ja joukkoja yhdistävä politiikkakäsitys.

 

SKP avaa kaikella toiminnallaan tietä kohti sosialismia ja kommunismia ja teemme työtä sen eteen, että Suomi pidetään ulkona sotaharjoituksista, sodista ja Natosta.

Toverit,

Kohti uutta, kohti parempaa Tiedonantajaa, kohti tietoista mediatyötä.

Kohti kollektiivisempaa ja vahvempaa puoluetyötä ja kohti voimakkaampaa kansanvaltaa!

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista