Home >> Artikkelit >> Sirpit ja vasarat käyttöön

Sirpit ja vasarat käyttöön

15.08.2018 - 13:45
(updated: 16.08.2018 - 07:44)
  • JP (Juha-Pekka) Väisänen, SKP, sirppi ja vasara, juuripolitiikka

Suomen kommunistisen puolueen kesäkokous on 18.-19.8 Vähäjärvellä. SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisäsen avaa keskustelua puolueen tulevaisuudesta, ideologisista ja toiminnallisista haasteista sekä esittää poliittisia painotuksia asiakirjoista, työstä ja toiminnasta seuraavalle edustajakokouskaudelle.  

Puolueen edustajakokouksen asiakirjatyötä vauhdittamaan Väisänen esittää puolueen lähiaikojen perustavoitteiden rauha, perusturvan ja työn jakamisen päivittämistä.  

- 1200 Perusturvan aloitteeseen liittyen on mm. määriteltävä nykyistä paremmin työn käsite. Rauhan aloitteessa on käsiteltävä puolueen suhdetta asevelvollisuuteen ja määriteltävä minkälainen on kommunistinen rauhanomainen vallankumous ja antimilitarismi. Työajan lyhentämisen aloitteessa on näytettävä esiin aloitteen laajapohjainen tuki ja erialiset käytännön konkreettiset kokemukset jotka tukevat aloitetta, konkretisoi Väisänen 

Punajuurakko ja ikävät ilmajuuret 

Keskuskomitean linjapuheenvuorossa Väisänen puhuu suurista punajuurakoista. Näillä Väisänen tarkoittaa sosialismia ja kommunismia. Työväenluokan vihollisia kapitalismia ja imperialismia Väisänen haukkuu ikävinä ilmajuurina. Väisäsen mukaan on puhuttava enemmän sosialismia ja puhuttava enemmän kommunismia ja, että siksi olisi laadittava “Punaisen juurakon” asiakirja avaamaan sosialismina ja kommunismin konkretioita. Toiseksi tärkeäksi poliittisen työnohjauksen asiakirjaksi Väisänen visio “Katujenparlamentin asiakirjaa”, joka auttaisi tovereita poliittisen työn tekemisessä niin, että teoriat ja politiikkaa löytäisi tekijät ja tavoittaisi nykymenoon tyytymättömät ihmiset. 

- Väitän, että yksi suurin haaste meille kommunisteille on nähdä kadut ja sosiaalinen media leniniläisinä puhujalavoina. Työläisten parissa kaivataan paikallispolitiikan pikkukysymysten lisäksi myös politiikan suurherkkuja; avauksia sosialismista ja kommunismista. Sirpit ja vasarat esiin, konkretisoi SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen. 

Kohti vaalien supervuotta ja SKP:n edustajakokousta 

SKP:n Kesäkokouksessa käsitellään mm rauhanryhmän julkilausuma Pohjoismaisesta rauhanhankkeesta, avataan keskustelua ja asiakirjatyötä rauhantyöstä ja päihdepolitiikasta, päätetään vaalivalmisteluista ja suunnitellaan osallistumista Väentapaamiseen 26.8 osana Vastavirta-festivaalia. 

Keskuskomitean kokous päättää edustajakokouksen ajasta ja paikasta, edustajakokouksen pääasiakirjan keskustelupaperin valmistamisesta, pääasiakirjan keskusteluprosessista, edustajakokouksesta ilmoittamisesta ja edustajakokouksen valmistelujen suunnitelmasta.  

SKP:n keskuskomitean kesäkokous 18.-19.8.2018   

Vähäjärven lomakoti, Muntsilantie 19, Alvettula, Hauho   
Tulokahvit kokoustilassa pohjakerroksessa kello 09:00 alkaen   
Kokous alkaa lauantaina 18.8. kello 10:30 ja loppuu sunnuntaina 19.8. kello 15.00 

Lisätietoja kokouksesta saa SKP:n pääsihteeriltä Tiina Sandbergilta tiina.sandberg@skp.fi

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista