Home >> Artikkelit >> Seuraavat vaalit valmisteluun

Seuraavat vaalit valmisteluun

22.01.2020 - 13:30
  • Postin työntekijöitä tuettiin marraskuun kokouksessa koko keskuskomitean voimin.

Suomen kommunistisen puolueen keskuskomitea kokoontuu 25.-26.1. Jyväskylän Sepänkeskukseen linjaamaan vuoden 2020 toimintaa. Kaikkein suurimpana asiana kokouksessa keskustellaan ja linjataan sitä, miten kuntavaalien 2021 työ käynnistetään nyt tammikuussa 2020.

Jotta puolue voi saavuttaa tavoitteensa tulevissa kuntavaaleissa, ottaa takaisin aiemmin menettämiään paikkoja ja mahdollisesti hankkia joitain paikkoja lisääkin, on vaalikampanjointia uudistettava. Tekemällä samaa kuin aiemmin, saadaan mitä todennäköisimmin myös samanlainen lopputulos.

Kokouksen aikana paneudutaan erilaisiin vaalityön osa-alueisiin kuten: ehdokkaat, vaaliohjelma, vaalien rahoittaminen, erilaiset yhteistyön vaihtoehdot vaalityössä, sekä niihin yhteyksiin joita piirijärjestöillä jo on paikallisiin yhdistyksiin ja toimijoihin.

Ensi vuoden alussa on tärkeää kutsua koolle paikallisia toimijoita erilaisiin alueellisiin Vastavirta-tapahtumiin. Mitä hankalampi on keksiä keitä näihin voitaisiin saada mukaan, sitä tarpeellisempi nämä tilaisuudet ovat. Vain yhdessä tekemällä ja keskustelemalla voidaan luoda sellaista luottamusta, jota yhteistyö vaaleissa vaatii.

Aiempaa päätöstä lähteä mukaan kuntavaaleihin konkretisoidaan kokouksessa myös vahvistettaneen kokouksessa päätöksellä ryhtyä keräämään kuntavaaliehdokkaita. Tästä syystä on jo nyt syytä alkaa pohtia keitä uusia ehdokkaita voisi kysyä ja millaisiin vaaliteemoihin olisi erityisen tärkeää tarttua. Ajoissa liikkeellä oleminen on ensimmäinen asia, joka vaaleissa on syytä laittaa kuntoon.

Ajankohtaisista aiheista käsitellään mm. Lähi-idän tilannetta, josta saapuu kertomaan dosentti Pertti Multanen. Mitä Iranissa on meneillään ja mitä Yhdysvallat aikoo? Keskuskomitean jäsenillä ja muilla kokoukseen osallistuvilla on nyt mainio tilaisuus saada tarkka tilannekatsaus.

Maaliskuun 21.-22. päivä järjestetään puolestaan Helsingissä yhdessä Euroopan vasemmiston kanssa kansainvälinen Helsinki-seminaari. Myös tästä tapahtumasta keskustellaan ja varmistaudutaan osallistumaan valtakunnallisesti. Seminaarin aiheena on työajan lyhentäminen ja sen ympärillä käytävä keskustelu. 

Ilmoittautumislomake ja lisätietoja löytyy täältä: www.skp.fi/kampanjat/helsinkiseminar

Ajankohtaista