Home >> Artikkelit >> Pirkanmaalla kolmen puolueen tekninen vaaliliitto

Pirkanmaalla kolmen puolueen tekninen vaaliliitto

03.01.2019 - 12:15
(updated: 03.01.2019 - 12:34)
  • Ehdokkaat Petra Packalén (SKP) ja Jaakko Perttunen (EOP), Annamaija Saarela (FEM) olivat tänään mukana teknisen vaaliliiton tiedotustilaisuudessa Tampereen Finlaysonilla. / kuva Tiedonantaja

Eläinoikeuspuolue, Feministinen puolue ja Suomen kommunistinen puolue lähtevät tavoittelemaan kansanedustajan paikkoja teknisen vaaliliiton kautta Pirkanmaan vaalipiirissä. Nykyiset valtapuolueet eivät ole onnistuneet lisäämään ihmisten, eläinten tai luonnon hyvinvointia, ja eduskuntaan tarvitaan nyt uudenlaista ajattelua. Kolmen puolueen vaaliliitto pyrkii täyteen, 19 ehdokkaan listaan.

Suomen kommunistinen puolue tekee eduskuntavaalikampanjaa laajasti eri aihepiireillä, joista kärkeen nousevat perusturvan eri muotojen tuntuva korottaminen, peruspalvelujen pitäminen julkisina ja lähellä, työehtojen parantaminen ja työpäivän lyhentäminen, ilmastonmuutoksen hillitseminen koko yhteiskuntaa koskettavalla talousjärjestelmän muutoksella sekä sotilaallinen liittoutumattomuus ja hävittäjähankinnan peruuttaminen kokonaisuudessaan.

Näiden kolmen puolueen linjat ovat pitkälti yhtenevät, vaikka kaikilla on omat erityiset vahvuutensa. SKP:n linjauksissa korostuvat  työn ja toimeentulon kysymykset.
 

Pirkanmaalla SKP:n ehdokkaaksi asetettu tamperelainen Petra Packalén pitää lähes kolmenkymmenen vuoden aikana tehtyä politiikkaa törkeänä hyvinvoinnin romuttamisena.

Suomesta luotiin hyvinvointiyhteiskunta kovalla työllä ja konkreettisilla uudistuksilla. Paremmat työehdot ja työturvallisuus, maailman huippua oleva ja kaikille kuuluva peruskoulu, jokaisen saavutettavissa oleva terveydenhoito ja pienet tulo- ja varallisuuserot ovat vain joitain esimerkkejä hyvinvointimme kulmakivistä. Näitä on romutettu enemmän ja vähemmän oikeistolaisten hallitusten toimesta pian 30 vuotta ja leikkauspolitiikka on Sipilän aikana vain kiihtynyt.

SKP:n pääsihteeri Tiina Sandberg pitää Pirkanmaan vaaliliittoa merkittävänä askeleena laajemman yhteistyön rakentamisessa sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen pyrkivien eduskunnan ulkopuolisten puolueiden kesken.

On tärkeää etsiä yhteistyökumppaneita, sillä SKP pyrkii jatkuvasti rakentamaan yhteistyötä edistyksellisten tahojen välillä. Tällä teknisellä vaaliliitolla tavoitetaan nyt sellaista nuorempaa äänestäjäkuntaa, jolle solidaarisuus ja oikeudenmukaisuus ovat tärkeimpiä arvoja, Sandberg arvioi.

Näen SKP:n rooliksi tässä yhdistelmässä tulonjaon ja toimeentulona kysymysten esiin nostamisen. Meille on tärkeää tehdä töitä sen puolesta, että työstä käteen jäävä palkka riittää elämiseen ja työttömyydenkin kohdatessa pystyy elämään ilman jatkuvaa huolta toimeentulosta. Tähän pyrimme 1200 € perusturvan aloitteella ja siihen liityvällä vähintään 1800 € kuukausipalkalla. Myös 6-tuntinen työpäivä on toteutettava mahdollisimman pian. Feminismi ja eläinten oikeudet toteutuvat molemmat paremmin, mikäli yhteiskunnan suunta saadaan kääntymään pois nykyisestä uusliberalismista. Siihen tarvitaan myös parlamentaarista voimaa ja tämä vaaliliitto on askel oikeaan suuntaan.Eläinteollisuus on nykyisellään kestämätöntä

Eläinoikeuspuolueen päämääränä on uudistaa nykyinen lihanormiin perustuva yhteiskuntamalli, joka sallii eläinten käytön ihmisen tuotantovälineinä, ravintona, viihdykkeinä ja asusteina. Puolueen eduskuntavaalikampanjan eläinpoliittiset kärkiteemat ovat Tulevaisuus on kasvituotannossa, Jokaisella yksilöllä on itseisarvo ja Kohti eettistä eläinsuhdetta.

Suomessa eläinteollisuudessa tapetaan vuosittain kymmeniä miljoonia tuntevia itseisarvoisia olentoja. Se on myös ympäristön kannalta katastrofaalista. Eläinteollisuus on tällä hetkellä suurin moraalinen vääryys yhteiskunnassa, ja se velvoittaa muutoksiin ruuantuotannossa. Eläintuotannosta on luovuttava tuottajien kanssa yhdessä kompromissien kautta ja siirryttävä kohti suoraan ihmisille kelpaavan kasvisravinnon tuotantoa”, nokialainen ehdokas Jaakko Perttunen sanoo.

Muita puolueen ajamia asioita ovat ympäristöpoliittiset teemat, kuten ympäristölle haitallisten elinkeinotukien alasajo ja lentovero sekä ihmisarvokysymykset, kuten perustulo ja vapaa liikkuvuus.

 

Feministit pyrkivät yhdenvertaisuuteen

Feministisen puolueen kärkiteemoina ovat ilmastonmuutos, työelämän murros ja sosiaaliturvan uudistaminen, joihin esitettävillä toimenpiteillä tavoitellaan tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämistä politiikan kaikilla osa-alueilla. Puolueen eduskuntavaaliohjelma 100 aloitetta yhdenvertaisuudesta julkaistaan alkuvuodesta.

Politiikassa päätöksenteon lähtökohtana tulee olla ihmisten hyvinvointi. Nykyisen kilpailuun perustuvan talouspolitiikan tilalle tulee luoda hyvinvointitalouden malli, jossa julkisia investointeja ohjataan hoivaan, hyvinvointiin ja sosiaaliseen infrastruktuuriin eli yhteiskuntaa uudistaville ja runsaasti työllistäville aloille, Annamaija Saarela summaa.

Saarela on kulttuurialan ammattilainen, yrittäjä ja toimitusjohtaja sekä Feministinen puolue Pirkanmaan puheenjohtaja.

Ehdokasasettelu jatkuu vielä kaikilla kolmella puolueella.


 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista