Home >> Artikkelit >> Oikeudenmukaiseen ja pysyvään rauhaan  

Oikeudenmukaiseen ja pysyvään rauhaan  

15.12.2020 - 17:30
(updated: 16.12.2020 - 15:20)
  • SKP:n varapuheenjohtaja Mervi Grönfors

SKP:n rauhan miniseminaari on kaikille puolueaktiiveille suunnattu yhteistyöpalaveri lauantaina 9.1. klo 11-17 SKYPE:llä ja koronan salliessa SKP:n toimistolla. Miniseminaarin tarkoitus on joukkoistaa suunnittelutyö, valmistaa poliittiselle toimikunnalle ja keskuskomitealle kollektiivisempi rauhantyön- ja toiminnan suunnitelma vuodelle 2021.  

 

Aikuisten vastuu  

SKP:n varapuheenjohtaja ja rauhanryhmän puheenjohtaja Mervi Grönfors sanoo itse olevan mukana rauhantyössä, koska ajattelee, että koko maailman tulevaisuus on lasten.   

- Sotien rikkoma lapsuus heijastuu pitkälle lasten aikuisikään saakka, yhdenkään lapsen ei pitäisi joutua kasvamaan sodan kauhujen keskellä. Vastuu sodista on aikuisilla, maailman lasten pitäisi saada kasvaa, opiskella ja aikuistua turvallisessa ympäristössä, sanoo Grönfors.  

 

Rauhantyön tavoitteita   

Suomen kommunistisen puolueen (SKP) rauhanryhmällä on iso lista tavoitteita kuten mm.  yhdistää rauhantyön omakseen kokevat toimijat puolueessa.   

Grönforsin mukaan rauhanryhmän jäsenet toimivat useissa rauhantyötä tekevissä kansalaisjärjestöissä puoluetyön lisäksi.  

Rauhanryhmän ensi vuoden tavoitteita halutaan suunnitella koko puolueen kollektiivilla.  Grönforsin mukaan rauhan miniseminaarissa voidaan käydä keskustelua rauhan ryhmän esittämistä tavoitteista ja niiden saavuttamiseen tarvittavista toimenpiteistä.  

Rauhanryhmän mukaan SKP:stä voidaan ja pitää rakentaa selkeä rauhanpolitiikan, yhteistyön ja solidaarisuuden puolue.   

Rauhan ryhmän puheenjohtaja Mervi Grönforsin haluaa alleviivata, että koko prosessilla ja  keskusteluun tuotavalla asiakirjalla, jolla konkretisoidaan rauhantyön tavoitteita haluataan vahvistaa SKP:n jäsenten ideologista yhteenkuuluvuutta, että työ inspiroisi ja antaisi konkreettisia työvälineitä ja tapahtumia kaikille tovereille osallistua rauhan rakentamiseen  ja yhdessä organisoida poliittista  vaikuttamistyötä.    

 

Grönfors kutsuu mukaan osallistumaan rauhan miniseminaariin 

- Kerro osallistumisesstasi  skp (ät) skp.fi sähköpostilla. Saat  paluupostissa luonnosvaiheessa olevan rauhan työn aloitetekstin ja kutsun yhteistyöhön, sanoo Grönfors.  

Rauhanryhmän mukaan tänään ja tässä poliittisessa tilanteessa tarvitaan työvälinettä, jolla voidaan kutsua mukaan poliittista kotia etsiviä uusia ihmisiä mukaan puolueen toimintaan. Grönforsin mukaan rauhan miniseminaari voi onnistuessaan tuottaa tekstiä ja toimintasuunnitelmaa tähän tarpeeseen.  

Grönfors pitää tärkeänä  vahvistaa kansalaisyhteiskunnan ja rauhanliikkeen vaikutustyötä ja aloitteita rauhan puolesta.  

Rauhanryhmän yksi tärkeistä tavoitteita on edistää  luokkataistelun kansainvälisen perspektiivin tiedostamista ja vahvistaa vaikuttamistyötä  Euroopan vasemmiston rauhanryhmässä sekä seurata entistä paremmin  kansainvälisten rauhanjärjestöjen kuten Maailman rauhan neuvoston ja Rauhan toimiston aloitteita ja mahdollisuuksien ja innostumisen mukaan osallistumme niiden toimintaan.  

 

Yksin voi pyytää  - joukolla voi vaatia  

Mervi Grönforsin mukaan rauhantyöhön pitää joukkoistaa lisää toimijoita. Moni ymmärtää, että rauha on yksi tärkeimmistä perusvaatimuksista, joka yhdistää laajaa vasemmistoa.  

- Rauhaa tärkeämpiä asioita on harvassa. Rauhantyöhön tarvitaan paljon väkeä, sillä yksin voi pyytää, mutta joukolla voi vaatia. Tämä on nähtävillä hiljan eduskunnalle toimitetun hävittäjähankintaa kritisoivan kulttuurivaikuttajien vetoomuksen aiheuttamasta puolustusreaktiosta mediassa ja hankintaa valmistelevissa piireissä.  

Mervi Grönforsin mukaan korona-aikana on viisasta ottaa zoomit, skypet ja muut apparaatit käyttöön myös rauhantyössä.  

- Rauha on se asia, jonka vuoksi kannattaa ottaa uusia toimintatapoja käyttöön. Osallistuminen zoomin tai skypen kautta ei ole vaikeaa, itse koin sen yllättävän helpoksi. Neuvoja saa kysymällä niiltä, jotka ovat käyttäneet aiemmin näitä etäyhteyksiä.  

Rauhan ryhmän miniseminaarin ohjelmassa on seuraavat keskustelun avaukset: 

“Tervetuloa mukaan rauhantyöhön” Liisa Taskinen, SKP:n edustaja Euroopan vasemmiston Rauhanryhmässä  

“Rauha – SKP:n aloitteiden kärjessä”JP (Juha-PekkaVäisänen, SKP:n puheenjohtaja  

“Kansainvälisyys ja rauhantyö” Ingrid Schanche, Norjan rauhanpuolustajien puheenjohtaja. Puheen tulkkaus Tapio Siirilä  

“Kestävään ja pysyvään rauhaan”Mervi Grönfors, SKP:n rauhanryhmän puheenjohtaja  

  

   

  

Mervi Grönfors avaa  keskustelua SKP:n rauhan työstä ja toiminnasta vuodelle 2021.   

  

Rauhan työn- ja toiminnan teksti käsittelee laajasti erilaisia yhteiskunnallisia, kotimaisia ja kansainvälisiä asioita – aloiteteksti, jonka kaikki kiinnostuneet ja miniseminaariin osallistujat saavat sähköpostilla seminaariin ilmoittautumisen yhteydessä, on luonteeltaan ajankohtaista tilannetta kuvaava ja tehtäviä kartoittava.  

Keskuskomitean kokous 30.-31. Käsittelee puolueen toimintasuunnitelmaa ja rauhan ryhmän aloitteet ovat mukana tässä esittelyssä. Piirit ja toimintaryhmät voivat lähettää omia toimintasuunitelmia tammikuun keskuskomitean kokoukseen tiedoksi ja keskusteluun osoitteeseen skp (ät) skp.fi 

Grönforsin mukaan SKP:n kollektiivi pystyy löytämään poliittisen analyysin lisäksi puolueelle, piireille ja osastoille ensi vuodeksi myös tovereita ja tekemistä yhdistävää rauhantyötä.   

  

- Yhdellä lauseella kuvaisin aloitetta meidän rauhan aloitetta “Oikeudenmukaiseen ja pysyvään rauhaan”.  Suomi ei ole allekirjoittanut ydinasekieltosopimusta, on vaadittava kansanedustajilta toimia allekirjoittamisen vauhdittamiseksi.   

Olen vakuuttunut siitä, että rauha on ollut aina tovereille tärkeä arvo. Aloitetta pitää vain tuoda julki, keskustella ja nostaa esiin.  

Parhaillaan käydään keskustelua hävittäjähankinnan mielekkyydestä tilanteessa, jossa pandemian hoito sitoo merkittävän määrän yhteiskunnan voimavaroja ja taloudellisia resursseja. Asevarustelu syö rahoituksen yhteiskunnan hoidettaviksi säädetyiltä koulutus-, hyvinvointi- ja terveyspalveluilta, sanoo Grönfors. 

Rauhan miniseminaari FB:ssä

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista