Home >> Artikkelit >> Luokattomat vaalit

Luokattomat vaalit

14.06.2021 - 16:15
  • Tiina Sandberg ja JP Väisänen Narinkkatorilla kampanjoimassa.

SKP sai maaliskuun alkuun kerättyä tarvittavat 5000 kannattajakorttia koronasta ja muista vaikeuksista huolimatta. SKP:n piirit saattoivat siten itse päättää lähteäkö vaaleihin SKP:n listoilla vai valitsijayhdistysten yhteislistoilla kuten esimerkiksi SKP:n Helsingin piiri ja Lahden osasto päättivät tehdä. Helsingissä kommunistit osallistuivat vaaleihin Asukkaiden Helsinki -yhteislistalla ja Lahdessa listan nimi oli Asukkaiden Lahti. 

Koronan takia vaaleja siirrettiin kesäkuulle ja kampanjointi oli paljolti pakotettu sosiaaliseen mediaan. Näissäkin vaaleissa rahalla sai näkyvyyttä. Tuttu näkymättömyys peitti kaikki eduskunnan ulkopuoliset puolueet ja ehdokkaat, joilla ei ollut varakkaita tukijoukkoja. 

SKP:n tavoitteena näissä kuntavaaleissa oli kasvattaa valtuutettujen määrää. Tässä tavoitteessa epäonnistuttiin täydellisesti. 

Äänestysaktiivisuus ja demokratia 

SKP oli kuntavaalien ainoa uusliberalismin ja kapitalistisen systeemin kumoamista ajava rekisteröity poliittinen puolue. SKP:n vaalitunnus Hävittäjämiljardit kuntapalveluihin poikkesi muiden puolueiden yleispoliittisista tavoitteista konkreettisuudellaan. Vaalitunnus sai aikaan keskustelua mutta myös kritiikkiä siitä, ettei kunnissa päätetä valtion puolustusmenoista. 

Kuntavaalien äänestysprosentti 55,1 kertoo jakautuneesta kansasta. Osallistumisen ja demokratian näkökulmasta äänestämättä jättäminen on kohtalokasta. Vaikuttamisesta luopuminen kertoo luokkatilanteesta ja uskon puutteesta politiikan kautta vaikuttamiseen.  

Poliittisen keskustelun tapa ja kulttuuri ei tällä hetkellä hae muutosta vallitsevaan tilanteeseen. Tästä johtuen kuntavaalit näyttäytyi monelle pormestarivaalina tai kilpailuna muutaman suuren puolueen välillä. Muiden kuin varmojen läpimenijöiden äänestämistä kutsuttiin äänien hukkaamiseksi. 

Yksikään eduskunnan ulkopuolinen puolue ei saanut yhtään ehdokasta valtuustoon missään Suomen kunnista. Tämä kertoo siitä, että politiikassa ei nouse esiin uusia ajatuksia ja vaihtoehtoja. Tämä on vakava demokratian ongelma.   

Poliittinen eliitti on saanut valtamediassa vallanpitäjän paikan ja lisäksi se on ostanut näkyvyyttä rahalla. SKP:n kilpailuasetelmat ovat rahalla käytävään vaalikampailuun olleet aina huonot, eivätkä nämäkään kuntavaalit tehneet poikkeusta. SKP:n näkyvyys ja vaikuttavuus on toimimista ruohonjuuritasolla, yksittäisissä kaupunki ja kaupunkiosakohtaisissa taisteluissa. Eräät toverit ovat toki onnistuneet pääsemään aloitteilla myös valtakunnalliseen näkyvyyteen asiantuntijoina tai paikallisen kampanjan aktivistina. Puolue ei valtamediassa päässyt ääneen perustelemaan poliittisia linjauksia tai avaamaan kuntavaaliohjelmaansa.  

Vaalien voittajiksi selviytyivät oikeisto ja perussuomalaisten maahanmuuttovastainen politiikka. Näille molemmille riitti kannatusta siitä huolimatta, että ne eivät esittäneet mitään uusia ratkaisuja tai edes ottaneet kantaa kuntalaisten elämän keskeisiin ongelmiin.  

Vasemmistoliitto ja SDP menettivät etenkin maaseudulla ja suurten kaupunkien ulkopuolella kannatustaan huolestuttavasti. Tämä ei helpota edistyksellisen politiikan ajamista näissä kunnissa. 

Politiikkakäsityksen mukaista toimintaa 

SKP haluaa muutosta nykymenoon yhteistyössä muiden muutosta haluavien kanssa. 
 
- Meidän politiikkakäsitys on osallistava ja leniniläisiä puhujalavoja rakentava. Me menemme sinne missä ihmiset toimivat ja annamme kommunistien osaamisen ja aktiivisuuden paikallisen taistelun käyttöön. Eräille konservatiiveille tämä näyttäytyy milloin kommunistiselta peitetoiminnalta tai bulvaanien salajuonilta. Meille yhteistyö kansalaisyhteiskunnan eri toimijoiden kanssa on politiikkaamme perusta, toteaa SKP:n puheenjohtaja JP Väisänen
 
- Eduskuntapuolueet ohittavat politiikan teossa kansalaisyhteiskunnan merkityksen. Lainsäätämisessä tai kuntapäätöksissä kuullaan muodollisesti asukkaita ja kuntalaisaloitteita toki voivat kaikki jättää. Todellinen vallan keskittyminen poliittiselle eliitille näkyy siinä, miten nihkeästi on eri puolilla maata suhtauduttu SKP:n aloitteisiin mm kaupunginosavaltuustoista ja siihen, että asukkaat voisiva oikeasti päättää heitä itseään koskevista asioista ja konkreettisesti rahasta ja budjetista. 

SKP:n aloitteet kokosi tekijöitä seitsemään valtakunnalliseen vaalitilaisuuteen

Koronakaranteeni sulki, mutta myös avasi osallistumisen paikkoja. Puolueen aloitteet rauhasta, kuuden tunnin työpäivästä, 1200 perusturvasta ja ympäristöstä näkyivät valtakunnallisessa vaalityössä. Aloitteita edistävät puolueryhmät valmistelivat seitsemän vaalitilaisuutta zoomiin.  
 
- Koronatilanteesta huolimatta SKP:n ehdokkaat ottivat uusia paikkoja politikassa kuten aloiteryhmien Zoom-tilaisuuksissa. Kuntavaalit ja sosiaalisen median käyttöönotto veivät meidän tekemistä eteenpäin.  Esimerkiksi ympäristöryhmä järjesti näkyvää keskustelua Maailma kylässä festivaalilla ja maailman ympäristöpäivänä. Samoin yhteistyötä tehtiin kansalaisyhteiskunnan eri toimijoiden, rauhan- ja ympäristöjärjestöjen kuten Suomen luonnonsuojeluliitto ja Taiteilijat rauhan puolesta kanssa, laskee Väisänen. 

Tulevaisuus tehdään 

Huono kuntavaalitulos ei saa kommunisteja passiivisiksi. Vaalit otetaan inspiraationa entistä mukaan kutsuvammalle – inklusiiviselle ja osaavammalle työlle ja järjestötoiminnan kehittämiselle. 
 
- Jos nämä vaalit jotain todistivat, niin sen, ettei yksin toimimalla pysty muuttumaan laajaksi joukkoliikkeeksi. Se vaatii aina pitkäaikaisen ja laajan yhteistyön rakentamista, jonka kautta löydetään yhteistyökumppanit ja kipeimmät kysymykset, joiden taakse saadaan muitakin mukaan, ynnää SKP:n pääsihteeri Tiina Sandberg

SKP:n piirit ja aktiiviset toimijat valmistelevat parhaillaan puolueen toimintasuunnitelman mukaista toimintaa ja kutsua muille muutosta haluaville mukaan toimintaan ja sen suunnitteluun.  
 
- Piirijärjestöjen toiminnasta voi lukea piirien kotisivuilta ja Tiedonantajan festivaalista Tiedonantajan sivuilta. Yleensäkin meillä on parantamisen varaa sisäisessä tiedottamisessa, mutta jokainen voi aloittaa ainakin siitä, että ottaa tavaksi käydä puolueen nettisivuilla vähintään kerran viikossa, ehdottaa Sandberg. 

Kohti edustajakokousta  

Kommunistinuorten työ on tuonut lisää politiikasta kiinnostuneita mukaan puoluetyöhön. Yhteistyöhön nuorten kanssa, nuorten vaikuttamisen mahdollisuuksiin puolueessa sekä keskuskomitean resursointi nuorisotyöhön on yksi puolueen merkittävimpiä tulevaisuuden ja kasvun tekijöitä. 

Lisäksi vaalikampanja on tuonut puolueen yhteyteen ison joukon jäsenyydestä kiinnostuneita, joiden kanssa aloitettavaan puoluetyöhön on saatava mukaan myös riittävästi konkreettista tekemistä. 

On myös hyvä kääntää katsetta sisäänpäin ja valjastaa myös meillä jo toiminnassa mukana olevien vahvuudet yhä paremmin järjestötyön käyttöön. Toiminnan SKP:ssä on oltava paitsi tehokasta, myös itsessään palkitsevaa. Toverillisuus kantaa pitkälle. 

Lopulliset johtopäätökset myös näistä kuntavaaleista vedetään yhteen SKP:n seuraavassa edustajakokouksessa, joka pidetään vuoden päästä Kotkassa. 

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista