Home >> Artikkelit >> Lopetetaan patriarkaatti ja pääoman valta!

Lopetetaan patriarkaatti ja pääoman valta!

08.03.2023 - 11:45
  • Tampereen Naistenpäivän marssin mainoskuva
Tampereen Kansainvälisen naistenpäivän marssin 2023 markkinointikuva.

Kansainvälisenä naistenpäivänä 8. maaliskuuta naiset lähtevät kaduille ympäri maailman taistelemaan patriarkaattia vastaan. Suomen kommunistinen puolue kehottaa jokaista osallistumaan marsseille myös Suomessa ja antamaan tukensa naisten kamppailulle.

Marssi Tampereella Tullinaukiolta klo 18 (FB)
Marssi Helsingissä Kolmen sepän patsaalta klo 17 (FB)

 

Työmarkkinat ovat edelleen suurelta osin eriytyneet sukupuolen mukaan, mikä ylläpitää naisten eriarvoisuutta. 1990-luvulta alkanut julkisten palvelujen heikentäminen ja yksityistäminen vaikeuttavat lapsiperheiden, eläkeläisten ja pienituloisten hyvinvointia. Samalla ne kaventavat naisten mahdollisuuksia tasa-arvoon.  

Jyväskyläläisen automaatioasentaja ja SKP:n eduskuntavaaliehdokkaan Riikka Kaikkosen mielestä uusien hyvinvointialueiden rahoitusta on lisättävä tuntuvasti.

– Rahoituksen on perustuttava todellisten tarpeiden ja kustannusten kehitykseen eikä säästöä tavoitteleviin menokehyksiin. Palvelut on tuotettava pääosin hyvinvointialueiden omana toimintana, jota ei pidä yhtiöittää eikä yksityistää. Pula osaavista ammattilaisista sote-palveluissa ei ratkea ilman palkkatason korottamista, työajan lyhentämistä ja työolojen parantamista, sanoo Kaikkonen.

Naiset joutuvat ensimmäisenä tulilinjalle, kun leikkauslistoja laaditaan. He ovat usein hoivavastuussa ja siten riippuvaisia yhteiskunnan julkisista palveluista. Varhaiskasvatuksen, terveyden- ja vanhustenhoidon toiminta vaikuttaa suoraan naisten elämään. Hoivatyö ei katoa leikkauksilla minnekään, se vain muuttuu tekijöitään kuormittavaksi palkattomaksi työksi. 

Juuri naisten työpaikat tulevat karsituiksi ja työehdot heikennetyiksi, kun hallitukset karsivat julkisten palveluiden menoja. Naisvaltaisten alojen työehdot ovat jääneet jatkuvasti jälkeen yleisestä tasosta. Tasa-arvon suurimmat kysymykset koskevat näitä yhteiskunnallisia rakenteita. Naisille tarvitaan paremmat palkat ja työehdot, etenkin terveydenhuollossa ja varhaiskasvatuksessa, jossa myös työn vastuu ja vaatimukset asettuvat korkealle tasolle. 

Riikka Kaikkosen mielestä yhteiskunnan on pidettävä huoli siitä, ettei ketään syrjitä esimerkiksi sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen tai ihonvärin perusteella.

– Kaikilla on oltava oikeus ilmaista sukupuoltaan ja seksuaalisuuttaan pelkäämättä syrjintää. Translain on huomioitava myös nuorten oikeus vahvistaa juridinen sukupuolensa vastaamaan koettua sukupuolta.  Haluamme poistaa naisten elämästä kaikki seksistisen väkivallan muodot, jotka ovat fyysisiä, psyykkisiä, rakenteellisia, institutionaalisia, raskauteen ja synnytykseen liittyviä, seksuaalisia ja naistenmurhia. Tuomitsemme oikeiston naisvihamielisen puheen, joka jopa kieltää seksistisen väkivallan olemassaolon.

Kommunistien mielestä kaikilla naisilla on poikkeuksetta oltava oikeus päättää omasta ruumiistaan ja vanhemmuudestaan ja oikeus keskeyttää raskaus turvallisesti ilman esteitä. Raskauden ehkäisyn tulee olla ilmaista ainakin kaikille alle 25-vuotiaille, ja kaikille helposti saatavilla, matalalla kynnyksellä. Vastustamme oikeistolaisia kampanjoita, jotka haluavat Puolassa ja muissa Euroopan maissa estää naisten oikeuden päättää omasta ruumiista ja äitiydestä ja kriminalisoida niitä, jotka käyttävät oikeuttaan aborttiin.  

SKP puolustaa kaikkien naisten ihmisoikeuksia ilman poikkeuksia, mukaan lukien LGBTQIA+ -kollektiivien ja maahanmuuttajanaisten oikeudet. Kouluissa on edistettävä seksuaali- ja tunnetaitokasvatusta sekä nuorten kasvattamista vapaisiin ja tasa-arvoisiin ihmissuhteisiin.
 

 

SKP yhtyy Euroopan vasemmiston kansainvälisiin vaatimuksiin

– Kun feministit mobilisoituvat ja lähtevät kaduille, kukistamme patriarkaatin, sanotaan Euroopan vasemmiston naistenpäivän kannanotossa.

Suomen kommunistinen puolue on Euroopan vasemmiston jäsenpuolue.

– Saavutetut feministiset lait heijastavat feministisen liikkeen vaatimuksia, sen kykyä organisoitua, mobilisoitua ja lisätä tietoisuutta, viedä vaatimukset kansallisille ja eurooppalaisille instituutioille ja saada niiden hyväksyntä. Siksi naisten yhtenäisyys on välttämätöntä, jotta patriarkaatti voidaan kaataa ja jättää syrjään elämästämme feministisen yhteiskunnan saavuttamisen toivossa, EV:n kannanotossa jatketaan.

EV:n vaatimuksia naistenpäivänä vuonna 2023:

 

Maaliskuun 8. päivänä yhdistyneet naiset kukistavat kapitalistisen ja patriarkaalisen järjestelmän, joka riistää meitä ja alistaa meidät epävarmoihin työpaikkoihin ja palkkoihin, jotka määrittävät elämämme ja tulevaisuutemme.  

– Lopetetaan palkkaerot eläkkeissä. Ero, joka Euroopan komission lähteiden mukaan oli 13,0 prosenttia vuonna 2020 ja jonka vaihtelu tällä vuosikymmenellä oli minimaalista. Haluamme ihmisarvoisen elämän mahdollistavat kunnolliset työolot ja palkat. 

– Haluamme ihmisarvoista työtä ja tasavertaista pääsyä työhön, jotta voimme poistaa sukupuolten väliset työllisyyserot, jotka olivat 10,8 prosenttia Euroopassa vuonna 2021: 67,7 prosenttia naisista työskentelee EU:ssa, kun taas 78,5 prosenttia miehistä (EU27:n tiedot).  

– Haluamme lopettaa sukupuoleen perustuvan työnjaon, joka on perusta alakohtaiselle eriytymiselle, jota esiintyy, kun noin 24 prosenttia sukupuolten välisestä palkkaerosta liittyy naisten yliedustukseen matalapalkkaisimmissa tehtävissä, kuten sote-aloilla ja koulutuksessa. 

– Haluamme tehdä lopun naisten työllisyyden epävarmuudesta. Naisten työllisyysaste EU:n jäsenvaltioissa on noin 62 prosenttia, kun se miehillä on 75 prosenttia. Jos tarkastelemme naisten ja miesten keskimääräistä työtuntimäärää, sukupuolten väliset erot työllisyydessä ovat paljon suuremmat kuin työllisyysasteesta ilmenevä yleinen suuntaus: lähes kolmannes (32 %) Euroopan työllisistä naisista tekee osa-aikatyötä. 

– Haluamme mennä pidemmälle ja muuttaa kapitalistista käsitystä työstä. Emme halua elää työtä varten ja palvella kapitalismia, vaan tehdä työtä elääksemme ja hyödyntää aikaa, joka meillä kaikilla on itsestämme ja muista huolehtimiseen. Haluamme yhteisvastuuta ja yleisiä julkisia terveydenhuoltojärjestelmiä. 

Kutsumme yhdistämään Kansainvälisenä naistenpäivänä kaikki rauhan ja väkivallattoman elämän puolesta, koska sodat ovat kapitalismin ja patriarkaatin rikollisen ja väkivaltaisen liiton suurin ilmentymä.  

#WomenUnitedForOurRights 

 

Lue myös:

Petra Packalénin naistenpäivän pääkirjoitus Tiedonantajassa: Kohti todellista tasa-arvoa

 

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista