Home >> Artikkelit >> Kommunistinuoret mukana eurooppalaisissa keskusteluissa

Kommunistinuoret mukana eurooppalaisissa keskusteluissa

13.11.2019 - 14:15
  • Heikki Ekman ja Jiri Mäntysalo Eurooppalaisessa foorumissa Brysselissä.

Kuluneena viikonloppuna oli vuorossa eurooppalaisen tason poliittista nuorisotoimintaa, kun Brysselissä järjestettiin sekä Euroopan vasemmiston nuorisotyöryhmän kokous että Eurooppalaisen foorumin osana myös nuorten tapaaminen. Heikki Ekman Jyväskylästä sekä Jiri Mäntysalo Porista osallistuivat omilta osiltaan SKP:n nuorisotyöryhmän, Kommunistinuorten, edustajina tilaisuuksiin.

Eurooppalaisen nuorisotoiminnan kehittäminen

Ekman oli mukana perjantaina 8.11. järjestetyssä Euroopan vasemmiston nuorisotyöryhmän kokouksessa, johon oli saapunut nuoria tovereita ympäri Eurooppaa aina Valko-Venäjää ja Kreikkaa myöten. Kokouksessa käytiin läpi muun muassa Eurooppalaisen foorumin julkilausuman luonnosta, jota käsiteltiin vielä lauantaina foorumin nuorten tapaamisen yhteydessä.

- Pohdimme kokouksessa myös sitä, millainen Euroopan vasemmiston nuorisotyöryhmän muoto tulisi jatkossa olemaan. Toisaalta kannatettiin nykyisenlaista löyhää kokoonpanoa, joka olisi aina avoin uusille tulijoille. Toivottiin myös kuitenkin selkeämpiä rakenteita, joissa vastuutehtäviä voitaisi jakaa selvemmin tovereiden kesken. Euroopan vasemmistossa pysymistä kannatettiin yksimielisesti, Ekman kertoo kokouksen tunnelmista.

Nuorisotyöryhmän mielestä vastaavanlaisia yhteisiä kokouksia olisi hyvä järjestää lähitulevaisuudessa myös uudestaan ja edistykselliselle toiminnalle onkin Ekmanin mukaan tarvetta.

- Mitä enemmän edistyksellisiä toimijoita kokoontuu yhteen, sitä suurempi mahdollisuus on rakentaa yhdessä sekä markkinalibeeria oikeistoa että maahanmuuttovastaista oikeistoa uskottavasti haastavaa edistyksellistä vastavoimaa.

Nuoret ovat kiinni poliittisessa keskustelussa

Jiri Mäntysalo edusti Kommunistinuoria lauantaina 9.11. Eurooppalaisen foorumin nuorisotapaamisessa, jossa myös julkilausumaa oli vielä mahdollista kommentoida. Tapaamisessa julkilausumaan ei kuitenkaan enää esitetty uusia muutoksia, vaan asiakirjan todettiin vastaavan hyvin tämän päivän haasteita, joista eriarvoisuus ja ympäristöongelmat nousevat globaaleina ilmiöinä näkyvästi esiin. Jo julkilausuman otsikko kutsuu mukaan toimimaan: ”Inequalities rise like the temperature, let's cool them down!” Julkilausuma esiteltiin foorumiin osallistujille viimeisenä tapahtumapäivänä sunnuntaina 10.11.

- Nuorten tapaaminen oli mielestäni hyvin vuorovaikutteinen ja aktiivinen. Tapaamisen ilmapiiri oli hyvällä tapaa spontaani ja rento. Myös eurooppalaisella tasolla havaittavista yhteiskunnallisista ongelmista, kuten toimeentulon riittämättömyydestä, asunnottomuudesta ja ihmisoikeusloukkauksista keskusteltiin sekä jaettiin kokemuksia siitä, millaisia kampanjoita ja hankkeita on missäkin maassa toteutettu eri ongelmien paremmin esiin tuomiseksi ja ratkaisemiseksi, kuvailee Mäntysalo.

Eniten kuitenkin puhututti ilmasto ja ympäristö. Nopeasti kasvaneen ilmastoliikkeen laajuus nähtiin todellakin positiivisena ilmiönä, mutta nykyiselle liikkeelle annettiin kuitenkin krittiikkiä siitä, että mielenosoituksissa ja marsseilla vaaditaan nyt vain päättäjiltä toimia, mutta ei tiedosteta mobilisaatioiden voimaa.

- Itse omassa puheenvuorossani kerroin, kuinka meidän täytyy pitää mielessä, että me olemme ne, jotka tulevat sen tarvittavan systeeminmuutoksen toteuttamaan, eikä nykyiset poliitikot. Meidän tulee myös muistaa käyttää oikeita termejä: ilmastonmuutoksen sijaan ilmastokriisiä ja vielä mieluummin laajempaa käsitettä ympäristökriisi. Tälläkin asiassa on väliä, sillä muutoksesta ja kriisistä syntyvät mielikuvat ovat hyvin erityyppisiä, Mäntysalo toteaa.

Nuorten tapaamisessa toverit olivat yksimielisiä siitä, että kaikkea elollista sortava ja tuhoava kapitalismi on hylättävä ja edettävä pikimmiten kohti systeeminmuutosta. Kapitalismin lainalaisuudet ja markkinavoimat eivät uudessa järjestelmässä voi enää hallita.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista