Home >> Artikkelit >> JEFTA olisi virhe

JEFTA olisi virhe

27.06.2017 - 09:30

EU ja Japani käyvät neuvotteluja vapaakauppasopimuksesta (JEFTA). Neuvotteluja käydään suljetuin ovin ja julkinen tieto perustuu vuodettuihin asiakirjoihin.  Euroopan vasemmiston (EV) hallituksen kokous Brysselissä 25.6. käsitteli asiaa. EV vaatii, että EU:n jäsenvaltiot voivat päättää JEFTA-sopimuksesta, prosessi on demokraattinen ja EU:n jäsenvaltioiden oikeuksia kunnioitetaan.

- Näyttää siltä, että Euroopan komissio on toistamassa samat poliittiset virheet mitä oli TTIP ja CETA vapaakauppaneuvotteluissa, toteaa SKP:n varapuheenjohtaja Susanna Rissanen

SKP:n varapuheenjohtaja Susanna Rissanen osallistui EV:n hallituksen kokoukseen Brysselissä. Rissanen kertoo investointisuojasopimuksen olleen erittäin vaarallinen osa myös aiemmissa vapaakauppasopimusneuvotteluissa, joita on koetettu saada runnottua läpi, ja sen vaarallisuuden on nähty toteutuvan myös käytännössä niissä maissa jotka ovat tähän sopimukseen lähteneet.

- Toteutuessaan investointisuojasopimus vahvistaa ylikansallisten markkinavoimien asemaa ja yritykset voivat vaatia valtioilta korvauksia, jos ne toteuttavat yrityksen tuottavuudelle haitallista politiikkaa. Tämä taas johtaa siihen, että valtioiden on vaikeaa tämän jälkeen esimerkiksi säätää lakeja joilla suojellaan kansaa tai ympäristöä. Esimerkiksi valtion tupakoinnin vähentämiseen pyrkivät toimet johtivat syytteeseen tupakkayhtiöiden puolelta Australiassa, sillä tupakkayhtiöt katsoivat valtion toimien olleen heidän liiketoiminnalleen haitallisia, konkretisoi Rissanen

JEFTA-neuvottelut eräiden tietojen mukaan olisivat loppusuoralla ja on mahdollista, että neuvottelujen tulokset esitellään julkisesti Hampurissa 7.-8. heinäkuuta G20 kokouksen läheisyydessä.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista