Home >> Artikkelit >> Hallitus alas, palkat ylös!

Hallitus alas, palkat ylös!

01.09.2017 - 13:45
(updated: 01.09.2017 - 14:06)
  • Hallitus alas
Vaatimukset tarvitsevat tuekseen myös mielenosoituksia. Kuva Tampereelta nykyhallitusta vastustavasta mielenosoituksesta.

Suomen oikeistohallitus jatkaa tuhotöitään ja ison bisneksen tukemista. Jatkuvasta tehostamisesta paasaava pääministeri Juha Sipilä ei itse tiedä tai halua myöntää talouskasvun lukuja. Suurten yritysten liikevaihto kasvoi alkuvuonna viime vuoteen verrattuna 7 %. Myös viennin arvo on nousi reippaasti. Uusliberalistisen politiikan hengen mukaisesti tämä ei kuitenkaan vaikuta hallituksen tekemiin päätöksiin, jotka kurjistavat työväenluokkaa entisestään. Työttömyysluvut ovat edelleen liian korkeat eikä Orpon budjetista löydy ratkaisua työläisen perusturvaan. Bisnes näyttää tietä; antaa ennätykselliset osingot omistajilleen sekä ylimääräisiä palkintoja, kuten Finnairin Pekka Vauramolle 130 000 € lisäeläkkeen.

Palkansaajien veronalennukset eivät ole vaihtoehto palkankorotuksille ja leikkauspolitiikalle. Pienituloisten ja työttömien, eläkeläisten, opiskelijoiden ja muiden perusturvan varassa elävien ahdinkoa ne eivät lievitä. Päinvastoin ne luovat painetta leikata lisää, kun valtion tulot pienenevät.

Suomen kommunistinen puolue (SKP) vaatii vähintään yhden euron tuntipalkan korotusta kaikille aloille ja vastaavaa korotusta kuukausipalkkoihin sekä erilliskorotusta naisvaltaisille aloille. Palkkojen korotukset tuottavat julkiselle sektorille lisää tuloja tuloverotuksen ja kulutusverojen kautta vähintään puolet niiden nimellissummasta. Lisäksi rahaa julkisen sektorin palkankorotuksiin saadaan kiristämällä pääomatuloihin kohdistuvaa verotusta eurooppalaiselle keskitasolle 20,8 % (pääomaan kohdistuvien verojen osuus kaikista veroista oli EU-maissa vuonna 2014 keskimäärin 21,2 %, kun osuus Suomessa oli 15,0%) sekä poistamalla Sipilän hallituksen veronkevennykset isolta bisnekseltä.

Kiky:n 24:n tunnin työaikapidennys on peruttava, samoin julkisen sektorin lomarahaleikkaukset. Julkisten palvelujen leikkaaminen tai julkisen sektorin työntekijöiden työehtojen heikentäminen eivät tuo teollisuudelle lisää tilauksia tai työpaikkoja. Lakisääteisten peruspalvelujen hoitamiseen tarvitaan riittävästi osaavaa ja koulutettua työvoimaa.

SKP vaatii Sipilän hallituksen eroa. Leikkaukset ihmisten perusturvasta ja työehtojen jatkuva polkeminen lisäävät köyhyyttä Suomessa. Sipilän hallituksen yli 10 miljardin euron asehankintavaltuudet uusille hävittäjille, laivoille ja muuhun varusteluun sekä niiden huoltoon tarvittavat toiset 10 miljardia, on torjuttava. Sota-aseista on otettava rahat rauhantyöhön, peruspalveluihin ja edistämään työllisyyttä.

Peruspalveluja ja kunnallista liiketoimintaa ei saa yksityistää vaan niitä pitää kehittää ja laajentaa. Kuntalakia on muutettava niin, että peruspalveluja ei kilpailuteta vaan palvelut järjestetään itse kunnan omana työnä. Valtion ja kuntien yrityksiä ja liikelaitoksia tulee kehittää edelläkävijöiksi työllisyyden, demokratian ja ympäristösuojelun alalla. Yhteisesti omistetuilla yrityksillä on tärkeä osuus tuotantorakenteen ja alueellisen kehityksen monipuolistamisessa.

Suomen kommunistinen puolue 27.8.2017

Sipilöinti seis! -mielenosoitus Helsingissä 2.9.2017
Lisätietoja: http://www.joukkovoima.com/

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Kannanotot