Home >> Artikkelit >> Brexit on vastalause EU-politiikalle

Brexit on vastalause EU-politiikalle

27.06.2016 - 13:46
(updated: 04.08.2016 - 10:00)
  • kuva SKP arkisto
  • kuva M. Laitinen
Brexit ei ole SKP:lle peikko

Brittien johtopäätös irtaantua Euroopan Unionista on merkittävä vasemmistolainen viesti. EU-kuripolitiikkaan kyllästyneet saarivaltion äänestäjät näyttivät sen toteen mistä on pitkään vain puhuttu. Kyllä – EU:ta voi vastustaa ja sille voi sanoa ei.

Euroopan unionin lupailtiin olevan rauhan, vakauden, hyvinvoinnin ja työllisyyden tuoja. Eurooppaan on kuitenkin saatu rauhan ja vakauden sijaan epävakautta ja eripuraa, hyvinvoinnin ja työllisyyden sijaan eriarvostavaa leikkauspolitiikkaa ja kasvava työttömyys. Etenkin työväenliikkeelle annetut poliittiset lupaukset ovat käytännössä kautta linjan osoittautuneet katteettomiksi. Unioni on osoittanut selkeästi luonteensa suurpääoman ja porvarien projektina.

Suomen kommunistisen puolueella on ollut selkeä Eurooppa-poliittinen linja, jossa keskeistä on ymmärtää EU:n todellinen luonne. SKP on kritisoinut niin suomalaisia kuin EU:n vapaan markkinatalouden rakenteita.

-irtaantuminen EU:n epädemokraattisista ja työväkeä kurjistavista sopimuksista on ollut puolueen tehtävälistalla niin pitkään kuin Suomi on ollut EU:n jäsen, sanoo SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen

 Suomen kommunistinen puolue ei hyväksy EU:n kapitalistista perusarvoa, sen politiikan linjaa, sotaisuutta eikä EU:n kehittämistä jäsenmaita yhä tiukemmin sitovaksi liittovaltioksi.

- Emme hyväksy nykyistä talouspolitiikan suuntaa: leikkauksia ja työväen oikeuksien polkemista. Emme hyväksy tapaa, jolla Suomi on liitetty osalliseksi yhä uusiin EU-sopimuksiin ilman kunnollista julkista keskustelua ja kansanäänestyksiä. Emme hyväksy demokratian kaventamista, listaa Väisänen

- Me SKP:ssä vaadimme toisenlaista Eurooppaa, joka tukee ihmisten hyvinvointia, tasa-arvoa, ekologisesti kestävää kehitystä ja rauhaa. Vaadimme kansanäänestystä eurosta ja EU-sopimuksista, tiivistää Väisänen

Brexit avaa tietä uudelle vasemmistolaiselle politiikalle

- Meille suomalaisille kommunisteille Brexit on hyvä uutinen. Suurpääoman projekti on saanut historiallisen kolhun. Työväenliikkeen ja vasemmiston on kuitenkin syytä kääriä hihat ylös ja katsoa perusasioihin; tulonjakoon ja sen ristiriitaan. Äänestystulos kertoo selvästi, miten Britannian työväenluokan kokemus EU:sta on kokonaan toinen, kuin johtajien ja ison bisneksen kokemus. Työläisten esittämiä huolia ja kritiikkiä EU-politiikkaa kohtaan ei ole haluttu kuunnella. Brexit näyttää, että työnaiset ja työmiehet halusivat valita vähättelystä ja pelottelusta huolimatta toisen suunnan. Suomalaisilla duunareilla pitää myös olla mahdollisuus itse päättää omasta suunnastaan ja työväenliikkeen askelista ilman herrapolitiikkaan sopeutuneiden johtajien ja porvarien pelottelua, sanoo Väisänen. Tarvitaan yhteistä tilannearviota ja oman vasemmistolaisen linjan rakentamista EU-kysymyksissä.

SKP linjaa edustajakokousasiakirjoissaankin, että Eurooppalaisen yhteistyön on perustuttava kansalaisten perusoikeuksien, työväen etujen, demokratian ja kansojen itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen. Se edellyttää suurpääoman, erityisesti kansainvälisen finanssipääoman vallan rajoittamista ja finanssikapitalismin ideologian murtamista. Kansantaloudet on vapautettava uusliberalistisen eurokurin, pankkivallan ja rahaliiton kahleista kehittämällä kauppaa ja muuta yhteistyötä niin, että kunkin maan erityiset tarpeet ja kehityksen erot voidaan ottaa joustavasti huomioon myös raha- ja valuuttapolitiikassa. Kapitalistisen voitontavoittelun sijasta on asetettava tärkeimmäksi tavoitteeksi ihmisten ja luonnon hyvinvointi.

Euroopan vasemmisto koolle Pariisin

- Työväenliikkeen voima on aina ollut sen yhtenäisyydessä. Globaalisissa maailmantaloudessa myös vasemmiston on kyettävä entistä paremmin liittolaispolitiikkaan ja sopimaan työmiehen ja työnaisen parhaasta. Tämä ei ole ristiriidassa maailman muiden työläisten ja köyhien tai ympäristön kanssa. Euroopan vasemmisto, Euroopan unionin kommunististen puolueiden ja maailman kommunististen ja työväenpuolueiden verkostot ovat Brexitin jälkeen tärkeitä työkaluja, joita tarvitaan, kun vahvempaa työväen Eurooppaa ja toisenlaista maailmaa rakennetaan, sanoo Väisänen.

Kamppailu työväen Euroopan puolesta ei odota eikä anna kesälomaa kenellekään. Euroopan vasemmiston puheenjohtajat kokoontuvat heti heinäkuun alussa (1.7.) käsittelemään Brexitiä, Espanjan vaaleja ja ajankohtaista poliittista tilannetta, sekä työstämään Euroopan vasemmiston kongressiin yhteistä poliittista asiakirjaa. SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen on ollut alusta asti asiakirjaprosessissa mukana ja osallistuu myös Pariisin kokoukseen.

Brexitin jälkeen on entistä välttämättömämpää rakentaa kamppailua EU-politiikkaa vastaan. Tarvitaan EU-vastainen liike, joka selvästi irtisanoutuu rasismista. Tarvitaan kamppailua epädemokraattisia TTIP-, CETA- ja TiSA-vapaakauppasopimuksia vastaan. Tarvitaan taistelua julkisten palvelujen leikkauksia sekä heikennyksiä, yksityistämistä ja eurooppalaista kuripolitiikkaa vastaan. Tarvitaan ammattiyhdistysliikkeessä entistä vahvempaa kritiikkiä ympäri Eurooppaa tapahtuvalle palkkojen alentamiselle ja työehtojen heikentämiselle. Vain vahva eurooppalainen työväenliike kykenee vastustamaan eurooppalaisten työnantajien ja pääomapiirien riistoa sekä voitontavoittelua. Euroopan suuntaa ei voida muuttaa ilman voimakkaan vasemmiston ja työväenliikkeen käymää luokkataistelua.

SKP

Ajankohtaista