Home >> Artikkelit >> Anti-imperialistista rauhantyötä  

Anti-imperialistista rauhantyötä  

21.12.2020 - 10:15
  • Ingrid Schanche on Norjan rauhanpuolustajien puheenjohtaja

SKP:n rauhan miniseminaari on kaikille SKP:n puolueaktiiveille suunnattu yhteistyöpalaveri lauantaina 9.1. klo 11-17 SKYPE:llä ja koronan salliessa puoluetoimistolla Helsingissä 

Miniseminaarin tarkoitus on joukkoistaa suunnittelutyö, valmistaa poliittiselle toimikunnalle ja keskuskomitealle kollektiivisempi rauhantyön- ja toiminnan suunnitelma vuodelle 2021.    

Norjan rauhanpuolustajien puheenjohtaja IngriSchanche tuo Rauhan miniseminaarin osallistujille terveiset Norjasta ja kertoo myös kansainvälisestä anti-imperialistisesta rauhantyöstä Pohjoisessa ja  Maailman rauhanneuvostossa.  

  

Työläistaustainen rauhanaktivisti  

Norjan rauhanpuolustajien (Norge for Fred) puheenjohtaja, Norjan kommunistisen puolueen keskuskomitean jäsen Ingrid Schanche uskoo yhteistyöhön ja solidaarisuuteen.    

Koulutukseltaan Schanche on opettaja ja asuu Tromssassa. Schanche on opiskellut  sosiologiaa, norjan kieltä ja kirjallisuutta sekä pedagogiikkaa ja valtiotieteitä.   

Schanchella on työläistausta ja kokemusta työelämästä on kerääntynyt laajasti mm  kalateollisuudesta, maataloudesta ja erilaisista toimistoalan töistä.    

Ingrid Schanche valittiin Norjan rauhanpuolustajien johtajaksi 2018.   

- Rauhantyö ja järjestö voi yhdistää ihmisiä tilanteessa, jossa poliittisten ja kulttuuristen jakolinjat saattaisi muuten erottaa ihmisiä. Tämä koskee kaikkia tasoja, paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä. Esimerkkinä voin mainita, miten esimerkiksi Yhdysvaltojen rauhanneuvosto on onnistunut kokoamaan  muita rauhanjärjestöjä yhteisiin toimiin.   

Paikallisessa toiminnassamme täällä Tromssassa teemme yhteistyötä mm. Norjan kansainvälisen ydinaseiden lakkauttamiskampanjan (ICAN) kanssa, lääkärien ydinaseiden vastaisten kampanjan kanssa,  Ammattiliitto LO:n kanssa ja poliittisten nuorisojärjestöjen kuten, NKP/Ungkomin, SV/SU:nRødt/RU:n kanssa, kertoo Schanche 

Anti-imperialistista rauhantyötä  

Norjan rauhanpuolustajat eivät halua Tromssasta NATON ydinsukellusveneiden satamaa.  

- Norjan poliisin turvallisuuspalvelu kertoo meille norjalaisille, että Venäjä ja Kiina ovat Norjan ja läntisen demokratian suurimpia uhkia. Valtamedia toistaa samaa ja antaa harvoin tilaa vaihtoehtoiselle viestille.  Porvarillisena yhteiskuntana meillä on sananvapaus, mutta valtamedia boikotoi meitä. Tromssassa ei kerrota valtamediassa rauhanliikkeen työstä ja toiminnasta vaikka seisoisimme pääkadulla suurten lehtitalojen toimistojen edessä, sanoo Schanche 

Suomessa on keskusteltu paljon pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä. Parlamentaarikko vasemmisto näkee, että se on edistyksellinen vaihtoehto selkeälle Nato-suuntautuneelle yhteistyölle.  

Pohjoismainen puolustusyhteistyö (NORDEFCO) koostuu Tanskasta, Suomesta, Islannista, Norjasta ja Ruotsista. NORDEFCOn virallisena tarkoituksena on vahvistaa osallistujien kansallista puolustusta, tutkia yhteisiä synergioita ja helpottaa tehokkaita yhteisiä ratkaisuja. 

- NORDEFCO on vain yksi tiili imperialistisessa muurissa. Ja mielestäni tavoitteena on saada Ruotsi ja Suomi Natoon. Toinen tavoite voi olla maailman alueellistaminen, kansallisvaltioiden hajottaminen ja uuden maailmanjärjestyksen tai Agenda 21:n tai Agenda 30:n vakiinnuttaminen yhteistyössä NAT0:n kanssa.  

Eräät Norjan rauhanliikkeen järjestöt vastustavat Natoa tai jotain NATOn politiikan osia. Jotkut järjestöt keskittyvät mm ydinaseiden vastaiseen työhön.  

- Norjan rauhanpuolustajat erottuu muista norjalaisista rauhanjärjestöistä siinä, että se on avoimesti imperialismin vastainen. Yhteistyötä eri rauhanjärjestöjen kanssa on mahdollista tehdä ja on tärkeää tavata muita ihmisiä, vaikka Uusi maailmanjärjestys, tai kuten militaristit sitä kutsuvat , Uusi nollaus ei salli sitä. Olemme vielä tänä vuonna saaneet järjestettyä kaksi mielenosoitusta, kertoo Schanche   

 

 

Maailman rauhanneuvosto  

Norjan rauhanpuolustajat on Maailman rauhanneuvoston jäsen.  Ennen puheenjohtajaksi valintaa Schanche on ollut rauhanpuolustajien hallituksen jäsen ja edustanut Norjan rauhanpuolustajia mm. Maailman rauhanneuvoston Belgian, Kyproksen ja Syyrian kokouksissa.    

Maailman rauhanneuvosto (World Peace Council - WPC) on vuonna 19149 perustettu imperialismin vastainen, demokraattinen joukkotoimintaliike rauhanpuolesta. Rauhanneuvosto on olennainen osa maailman rauhanliikettä ja toimii yhteistyössä muiden kansainvälisten ja kansallisten liikkeiden kanssa. Rauhanneuvosto on yksi suurimmista  kansainvälisistä rauhanjärjestöistä ja toimii  yli 100 maassa.  

Maailman rauhanneuvosto noudattaa perustajiensa pääperiaatteita ja -tavoitteita, ja sen toiminnan innoittajana ovat YK:n peruskirja, ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, liittoutumattoman liikkeen periaatteet ja Helsingin turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi.  

Norjan rauhanpuolustajat on Maailman rauhanneuvoston jäsenjärjestö ja sen  mukaan Norjan maanpuolustusta ei tulisi jättää Yhdysvaltalaisille eikä Norjaan maaperälle saisi sijoittaa ulkomaalaisia sotilaita. Rauhanpuolustajat ovat osoittaneet jatkuvasti mieltä sotaharjoituksia mm. Cold Response vastaan.  

Maailman rauhanneuvoston tärkeitä toimielimiä ovat yleiskokous, alueelliset konferenssit, toimeenpaneva komitea ja sihteeristö. Kaikki  toiminnot ovat jäsenille avoimia. Maailman rauhanneuvoston jäsenjärjestöjen aktiivit tapaavat toisiaan, ottavat kantaa tapahtumiin  ja koordinoivat rauhantyötä. Jäsenmaiden rauhanryhmillä on yhteistyötä.   

- Maailman rauhanneuvosto tekee tärkeää työtä. On tärkeää sanoa ääneen,  että sotia vastustetaan, ja on hyvä antaa toivoa kaikkein suurimassa pinteessä oleville. Mm. Maailman rauhanneuvoston toimet Syyriassa vuonna 2018  olivat niin tärkeitä, että järjestön edustajia kutsuttiin tapaamaan presidentti Bashar al Assadia, kertoo Schanche  

  

Pioneeri rauhan puolesta  

Kansainväliset kysymykset, solidaarisuus ja yhteistyö ovat aina kiinnostaneet Ingrid Schanchea, joka kertoo aloittaneensa rauhantyön jo lapsena.   

- Osallistuin pioneerileireille rauhan ja ystävyyden hengessä. Leireillä saattoi tavata ihmisiä eri puolilta maailmaa. Äitini oli ammatiltaan tulkki ja toimi aktiivisesti Norjan ja Neuvostoliiton yhteisessä rauhanjärjestössä. Äitini järjesti eri puolilla Finnmarkia esityksiä yhdessä neuvostotaiteilijoiden kanssa. 

Molemmat vanhempani olivat Norjan kommunistisen puolueen jäseniä. Imperialismin ymmärtäminen sodan aiheuttajan on ollut mukanani nuoruudesta lähtien. Olen nykyään puolueen keskuskomitean jäsen ja aktiivisesti mukana sen toiminnassa, kertoo Schanche. 

NATO ulos Tromssan satamasta  

Norja rauhanpuolustajat tekee rauhantyötä paikallisesti, koko Norjan alueella ja pyrkii vaikuttamaan mm. kansainvälisten sotaharjoitusten lopettamiseksi.   

- Järjestön erityisosaamista on arktisen alueen turvallisuus ja  yksi tärkeimmistä kampanjoista on kertoa NATON toiminnasta ja estää suunnitelma tehdä Tromssan kaupungista NATOn ydinsukellusveneiden satama. Vastustamme NATON ammusten varastointia Norjaan  ja sitä, että ulkomaalaiset sotilaat ovat pysyvästi sijoitettuna Norjan maaperälle, sanoo Schanche 

Schanchen mukaan Norjan rauhanpuolustajien toiminta on koronaviruksen takia ollut viime aikoina keskittynyt sosiaalisessa mediassa toimimiseen. Maailman rauhanneuvostolla oli tälle vuodelle suunnitelma järjestää imperialismin vastainen kokous Kyproksella, mutta tapahtuma on jouduttu koronan takia siirtämään maaliskuulle 2021.    

  

Ydinaseeton Eurooppa  

Suomen kommunistisen puolueen rauhanryhmässä on käyty keskustelua tarpeesta löytää eurooppalaista yhteistyötä. Syksyllä käydyissä rauhan vastavirran tapahtumissa ja  webinaareissa nousi esille tarve yhteistyölle niin paikallisesti, Itämeren alueella kuin, Euroopassa ja globaalimminkin.  

- Olemme kiinnostuneita Suomen kommunistisen puolueen rauhanryhmästä ja ajatuksesta Euroopasta ilman ydinaseita. Maailman rauhanneuvostolla on alueellisia konferensseja ja "Ydinaseeton Eurooppa" voisi olla hyvä teema alueelliselle konferenssille, ja Maailman rauhanneuvoston  tapaamisen voisi järjestää jossain Pohjoismaassa. Pohjoismaat ovat aliedustettuna Maailman rauhanneuvostossa. Jos Suomi olisi enemmän  mukana, meillä olisi myös mahdollisuus tavata.  

Puolustuspolitiikka tuntuu usein hullulta. Rauhanviestiä on usein tosi vaikea saada ulos valtamedian  vastustuksen vuoksi. Mielestäni on välttämätöntä tavata, tiedottaa ja tehdä yhteistyötä ihmisten kanssa aina, kun se on mahdollista, kaduilla, verkossa ja kokouksissa paikallisesti, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, sanoo Norjan rauhanpuolustajien puheenjohtaja Ingrid Schanche  

  

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista