Home >> Kunnissa on muutosvoimaa

Kunnissa on muutosvoimaa

24.02.2021 - 11:00
(updated: 24.02.2021 - 11:42)
  • Ilmastomielenosittajia Eduskuntatalon edustalla.

Näissä kuntavaaleissa on kyse poikkeuksellisen tärkeistä valinnoista. Miten vastataan koronakriisin kärjistämään hoito- ja hoivavajeeseen, työttömyyteen ja eriarvoisuuteen? Siirretäänkö sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut ja niistä päättäminen pois kunnista? Miten hillitään ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden vähenemistä. Entä miten tämä kaikki rahoitetaan?

Suomen kommunistisen puolueen kuntavaaliohjelmassa korostuvat vuonna 2021 konkreettiset ja äärimmäisen tärkeät vaatimukset ihmisten hyvinvoinnin rakentamiseksi. Kunnilta on jo vuosikymmeniä leikattu varoja samaan aikaan, kun porvareille ja hyvätuloisille on annettu verohelpotuksia ja yrityksille jaettu tukia. Mikäli kuntien mahdollisuudet parantaa ihmisten hyvinvointia otettaisiin kokonaisuudessaan käyttöön, saisimme lisää työpaikkoja, hyvinvointia ja varmuuden siitä, että ongelmiin löydetään ratkaisuja.

SKP haluaa olla muuttamassa kuntien kurssia niin, että niistä tehdään työllisyyden ja hyvinvoinnin vetureita. Kunnat ovat jo nyt Suomen suurin työllistäjä, mutta ne voivat tarjota laadukkaita ja turvattuja työpaikkoja paljon useammille.

Kunnilla on velvollisuus järjestää valtaosa suomalaisten käyttämistä palveluista, mutta niiden tulee tuottaa niitä vielä huomattavasti enemmän ja paremmin itse. Siihen niillä on myös potentiaalia, joka tulee ottaa käyttöön. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen nimissä ei saa heikentää lähipalveluja ja lähidemokratiaa. Kuntien tulee varmistaa ihmisten mahdollisuudet vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin ja taata demokraattinen ohjaus niin kuntien talouteen kuin käytännön toimintaankin. SKP haluaa olla varmistamassa, että näin tapahtuu.

Koronakriisistä huolimatta demarivetoinen hallitus on jatkanut Suomen hävittäjähanketta, jolle eduskunta antoi joulukuussa 2020 9,4 miljardin euron tilausvaltuuden. Arviot hävittäjähankkeen elinkaarikustannuksista vaihtelivat eduskuntakeskustelussa 20-30 miljardin euron välillä. SKP näkee, että nämä varat tulee ohjata kuntiin ja ihmisten peruspalveluiden turvaamiseen. Rahaa Suomesta löytyy. On päätettävä halutaanko se käyttää sota-aseisiin vai arjen turvaan.

Leikkauspolitiikan ja yksityistämisen jäljet on nyt nähty. Ne eivät ole tuoneet hyvinvointia vaan ovat vain keskittäneet rikkauksia niille harvoille, joilla jo ennestään oli enemmän kuin tarpeeksi. Muutos tähän politiikkaan tehdään myös kunnissa. Nyt on aika valita millaiset kunnat haluamme. Tule kanssamme tekemään Suomen kunnista maailman parhaita. Se on mahdollista ja sinulla on valta ottaa ensimmäinen askel.


Kuntavaaliohjelma kokonaisuudessaan: www.skp.fi/kuntavaaliohjelma2021

Kirjoittajan artikkelit

Vaaliohjelmat