51
Riikka Kaikkonen

Automaatioasentaja
ikä 38
Jyväskylä
Olen 38-vuotias feministi-idealisti-kommunisti Jyväskylästä. Harrastan mm. improvisaatioteatteria, Pokemonien metsästämistä ja politiikkaa. Olen rohkeasti oikeudenmukaisuuden, rehellisyyden ja avoimuuden kannattaja. Suurin tavoitteeni niin vaaleissa kuin koko elämässänikin on epäoikeudenmukaisuuden poistaminen; eli tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistäminen.
 
Jokainen ihminen ansaitsee inhimillisten tarpeidensa tyydytyksen, jota yhteiskunnan tulee olla turvaamassa. Yhteiskunta, valtiot ja markkinatalous on luotu ihmisiä varten, ei päin vastoin. Mielestäni yhteinen hyvä on myös jokaisen yksilön parhaaksi. Jokaisesta tulee pitää huolta, sillä harva voi voida hyvin, jos ympärillä voidaan pahoin. Oikeudenmukaista, reilua kohtelua kaipaa myös rakas maapallomme. Köyhyyden ja eriarvoisuuden poistaminen on ensisijaisen tärkeää. Tässä keinoina ovat muun muassa laadukkaiden peruspalvelujen turvaaminen lähipalveluna jokaiselle Suomessa asuvalle sekä SKP:n perusturvasuunnitelma minimipalkkoineen. Lisäksi hyvinvointieroja tasataan lisäämällä työllisyyttä vahvasti (etenkin julkista sektoria suurentamalla) sekä asettamalla pääomatulot samalle viivalle palkkatulojen kanssa ja lisäämällä verotuksen progressiota.
 
Luonnon suojeleminen ja kestävyys on otettava kaiken päätöksenteon, suunnittelun ja budjetoinnin perustaksi kaikessa päätöksenteossa. Esimerkiksi maksuton joukkoliikenne, uusiutuvien energiantuotantomuotojen kehittäminen ja suosiminen sekä energiatehokkuus ja energian säästäminen ovat hyviä keinoja ekologisen kestävyyden tavoittelussa. On ryhdyttävä aktiivisesti satsaamaan ekologisesti ja eettisesti kestävään energiantuotantoon sekä kulutukseen, myös ruoan suhteen. Eläinteollisuuden tukeminen on lopetettava sekä keskitettävä maataloustuet ihmiskunnan ja luonnon tulevaisuuden turvaamiseksi kasvituotteisiin. Kotimaisilta kasvituotteilta on poistettava ALV kokonaan ja tuettava yhteiskunnallisesti erilaisten ravintorikkaiden ruokakasvien viljelyä. Kaikki tällaiset siirtymät on toteutettava suunnitelmallisesti, mutta kunnianhimoisesti ihmisten toimeentulo ja hyvinvointi turvaten.

Ehdokkaat

Helsinki

Uusimaa

Varsinais-Suomi

Häme

Pirkanmaa

Keski-Suomi

Vaasa

Oulu

Lappi

Savo-Karjala

Kaakkois-Suomi