481
Jiri Mäntysalo

Koulutus- ja tiedotussihteeri
ikä 22
Vantaa
Twitter: 
@jirimantysalo

Ammatti: Demokraattisen sivistysliiton koulutus- ja tiedotussihteeri

 

Ammattiliitto: Pro

 

Luottamustoimet: SKP:n varapuheenjohtaja, SKP:n Uudenmaan piirijärjestön puheenjohtaja, Vantaan Rauhanpuolustajien puheenjohtaja, Ammattiliitto Pron edustajiston varajäsen

 

Työväen Jiri eduskuntaan! Jirin periaatteet ei petä. Laitetaan loppu rahan vallalle.

 

Äänestetään Jiri Mäntysalo eduskuntaan 2023 Uudenmaan vaalipiiristä! Ennakkoäänestys kotimaassa pidetään 22.-28.3. (ulkomailla 22.-25.3.). Vaalipäivä on 2.4.

 

Eduskunnassa en unohda keitä siellä edustan tai keiden ehdoilla ja johdolla uutta yhteiskuntaa lähdetään rakentamaan - vastaus on työväki. Sinä, minä, me. 

 

Alla muutamia vaaliteemojani. Kysy ihmeessä lisää! Sähköposti on jiri.mantysalo@yahoo.fi

 • Asunnottomuus ja köyhyys poistettava turvaamalla jokaiselle oma koti, asettamalla alueellinen vuokrakatto ja toteuttamalla SKP:n esittämä perusturvamalli (1200 euron perusturva kuussa).
   
 • Elinkustannusten nousu laitettava kuriin! Sähkö- ja energiayhtiöt kansallistettava ja omavaraisuutta kehitettävä.
   
 • Ympäristökriisiä torjuttava ja luonnon monimuotoisuutta vahvistettava antikapitalistisella politiikalla - luonnon hyväksikäyttö taloudellisten intressien ehdoilla lopetettava, hiilinieluja kasvatettava, joukkoliikennettä kehitettävä sekä luonnonvaroja kansallistettava.
   
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus kuntoon todellisen tarpeen mukaisesti - seis aliresurssoinnille! Henkilöstölle työn vaativuus- ja koulutustasoa vastaava reilu palkka ja paremmat työehdot.
   
 • Suomen ei pidä liittyä Natoon, jäsenyys on pyrittävä torjumaan. Mikäli poliittinen eliitti kuitenkin viimeistelee militaristisen ja epädemokraattisen tien Natoon, on jatkettava kampanjaa jäsenyydestä eroamisen puolesta.
   
 • Ulkopolitiikassa on otettava kurssi kohti rauhan rakentamista. Kansainvälisesti on edistettävä diplomatiaa, dialogia ja ydinaseriisuntaa.
   
 • Uusia työpaikkoja luotava julkiselle sektorille kuntiin, hyvinvointialueille ja valtiolle, julkisia palveluja laajennettava ja vahvistettava. Lyhennetään yleistä työaikaa 6 tuntiin päivässä ja 30 tuntiin viikossa ansiotasoa alentamatta!
   
 • Yksin- ja pienyrittäjien edellytyksiä parennettava suurten yhtiöiden voiton maksimoinnin tukemisen sijaan.
   
 • Toimia tasa-arvon puolesta! Naisten ja vähemmistöjen oikeuksia vahvistettava. Jokaisella tulee olla oikeus olla oma itsensä ja päättää omasta kehostaan.
   
 • Lähidemokratian, uusien matalan kynnyksen vaikuttamisen muotojen, kansalaisyhteiskunnan ja osallistuvan kulttuurin aika. Asukkaat ja työväki valtaan!

Ehdokkaat

Helsinki

Uusimaa

Varsinais-Suomi

Häme

Pirkanmaa

Keski-Suomi

Vaasa

Oulu

Lappi

Savo-Karjala

Kaakkois-Suomi