Home >> Tapahtumat >> Lyhyempi työaika - Helsinki-seminaari / Shorter Working Time - Helsinki Seminar
06.02.2021 - 07.02.2021

Lyhyempi työaika - Helsinki-seminaari / Shorter Working Time - Helsinki Seminar

Keskusteluja, aloitteita sekä visioita käytännön taisteluun lyhyemmän työajan puolesta

Työaikaan, työelämään ja yhteiskuntaan syventyvä Lyhyempi työaika - Helsinki-seminaari järjestetään etäyhteyksillä Zoomilla 6.-7. helmikuuta 2021. Alun perin 21.-22. maaliskuuta 2020 järjestettäväksi suunniteltu seminaari siirtyy ensi vuoden keväälle koronavirustilanteen vuoksi.

TAPAHTUMASSA ON SIMULTAANITULKKAUS SUOMI-ENGLANTI-SUOMI

Linkki Facebook-tapahtumasivulle.

Kaksipäiväisessä matalan kynnyksen seminaarissa paneudutaan työajan teemoihin. Seminaarissa käydään monenlaisia ja moniäänisiä keskusteluja, esitetään aloitteita sekä pohditaan ja visioidaan työelämän tulevaisuutta Euroopassa. Kahden päivän aikana haetaan väyliä taisteluun lyhyemmän työajan puolesta ja mietitään, miten aihe voidaan nostaa yhteiseksi asiaksi ay-liikkeessä. Keskusteluja johdattelee työajan lyhentämisen argumentit ja tavoitteet.

Lyhyempi työaika - Helsinki-seminaarin järjestää Suomen kommunistinen puolue yhteistyössä Euroopan vasemmistopuolueen ja Demokraattisen sivistysliiton (DSL) kanssa. Koko seminaarin ohjelma on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille.

Tervetuloa toimimaan tulevaisuuden työelämän eteen! Tule mukaan Helsinki-seminaariin!

www.helsinkiseminar.fi

Seuraa Helsinki-seminaarin kuulumisia Facebookissa.

Ota seminaarin tili seurantaan myös Instagramissa.

 

**********

 

Discussions, initiatives and visions to a practical struggle for the shorter working time

Focusing on working time, working life and society, Shorter Working Time - Helsinki Seminar will be held on Zoom on 6th & 7th February 2021. Originally planned to be held on 21st & 22nd March 2020, the seminar will be postponed until the Spring 2021 due the coronavirus situation.

Link to the Facebook event page.

The two-day low-threshold seminar will address the working time themes. The seminar will include a wide range of multi-voice discussions, reflections, initiatives and visions on the future of working life in Europe. Over the course of two days, we are looking for ways to fight for the shorter working time and how to raise the issue in the trade union movement. Discussions are guided by the arguments and goals for reducing working time.

Shorter Working Time - Helsinki Seminar is going to be held by the Communist Party of Finland in collaboration with the Party of European Left and Democratic Civic Association (DCA). Whole seminar's program is free and open to anyone interested.

Welcome to act for the future of working life! Come along to the Helsinki Seminar!

www.helsinkiseminar.fi

Stay updated on the news of the Helsinki Seminar also on Facebook.

Follow seminar's account on Instagram too.

Tapahtumapaikka

Verkossa Zoomilla Verkossa
FI