Home >> Artikkelit >> Vuokrat yli kipurajan

Vuokrat yli kipurajan

10.08.2019 - 16:30
  • Vuokrasääntely, asuminen, P4

Pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa vuokrista on tullut rahastusautomaatti, joka ulosmittaa vuokralaisilta voittoja yhä kiihtyvään tahtiin. Sen lisäksi, että tämä on suuri ongelma ihmisten toimeentulolle, se haittaa myös yrityksiä ja elinkeinoelämää. Työntekijöiden saaminen on vaikeaa, koska asuminen vie niin suuren osan käytettävissä olevista tuloista, eikä asumisen jälkeen jää enää varoja muuhun kulutukseen.  

Suomen kommunistisen puolueen puheenjohtajisto JP (Juha-Pekka) Väisänen, Miguel López ja Liisa Taskinen, sekä pääsihteeri Tiina Sandberg lähtivät kysymään malmilaisilta, miten nämä näkevät vuokrien nousun ja haluavatko he asettaa sille vuokrasääntelyn avulla katon. 

Kesäisenä lauantaina malmilaiset olivat vahvasti sitä mieltä, että vuokrien nousulle on saatava stoppi. Haastatelluista ihmisistä vain alle 15 prosenttia oli tyytyväinen nykytilanteeseen. Muut kannattivat vuokrasääntelyn palauttamista jossain muodossa. 

- Tämähän on silkkaa uusliberalismia ja sitä hyödynnetään rahastukseen kaikissa isoissa kaupungeissa. Jopa ystäväni Hjallis Harkimo on valittanut sitä, miten Helsingin kaupunki toimillaan nostaa asumisen hintaa esimerkiksi kohtuuttomilla tontinvuokrilla, totesi keski-ikäinen mieshenkilö. Hän oli myös valmis rakentamaan laajempaa puolueisiin sitoutumatonta yhteistyötä asian ympärillä. 

Eläkeläisnainen puolestaan totesi, että asumistuen kierrättäminen asukkaiden kautta rakennusfirmojen ja vuokrakeinottelijoiden taskuihin on järjetöntä. 

- Nythän ne rakennuksilla töissä olevat eivät voi ostaa asuntojaan tai maksaa oikein vuokriakaan, kun hinnat ovat karanneet. Ehdottomasti pitäisi olla vuokrasääntelyä. 

Asumisen hintaan puututtava 
 
- Asumistuen kriteerejä on tarpeen arvioida uudelleen ja asumistukea tulee voida myöntää nykyistä joustavammin elämäntilanteen muuttuessa. Asumiskustannusten hillitsemiseksi tarvitaan ehdottomasti myös vuokrasääntelyä, joka tuleekin ottaa esille jo Antti Rinteen hallituksen ensimmäisessä budjettiriihessä syyskuussa, toteaa SKP:n varapuheenjohtaja ylilääkäri Liisa Taskinen
 
Suomen kommunistinen puolue ajaa 1200 euron perusturvaa, mutta sen lisäksi tulee edelleen olemaan yksittäisiä, tapauskohtaista arviointia vaativia elämäntilanteita, joissa tarvitaan myös yhteiskunnan erityistä tukea. Vuokrasääntelyllä voitaisiin selkeyttää järjestelmää, kun asumistukien korotusten sijaan voitaisiin puuttua suoraan asumisen hintaan.

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista