Home >> Artikkelit >> Vanhemmuus on tahtotila

Vanhemmuus on tahtotila

30.06.2016 - 20:20
(updated: 04.08.2016 - 10:00)
  • kuva SKP arkisto 2016
Punainen sateenkaari

Suomen kommunistisen puolueen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen työryhmä Punainen sateenkaari 2016 Pride viikolla;

Vanhemmuus on tahtotila

Vaadimme tasapuolista kohtelua vanhemmille heidän sukupuolisesta tai seksuaalisesta suuntautumisestaan tai ominaisuuksistaan riippumatta. Valtion ja kuntien ei tule päättää vanhemmuudesta, se on perheiden oma asia. Perheen sisäinen adoptio on tehtävä helpoksi ja vaivattomaksi ja kaikkien perheiden mahdollisuutta olemassaoloon on tuettava ilman ulkopuolelta tulevaa turhaa vanhemmuuden arvottamista.

Vanhemmuus ei ole kiinni vanhemman sukupuolesta, sukupuolisesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta, tulotasosta tai vammattomuudesta. Punainen sateenkaari tukee kansalaisaloitetta Äitiyslain uudistamisesta. Haluamme vaikuttaa osaltaan myös kansanedustajiin niin, että aloitteen ajama muutos sekä naisparin molempien osapuolten oikeudesta vanhemmuuteen, että heidän yhdessä hankkimansa lapsen oikeudesta vanhempiinsa toteutuu.

 

Vanhemmuus on tahdon ja rakkauden asia.

Valitettavasti yhteiskunnassamme on paljon lakeja ja käytäntöjä, jotka asettavat vanhemmat eriarvoiseen asemaan heidän ominaisuuksistaan riippuen. Punaisen sateenkaaren mielestä vanhemmuus kaipaa tukea, ei arvottamista. Haluamme kiinnittää erityistä huomiota myös vammaisten vanhempien kohteluun. Tällä hetkellä suurin osa kunnista päätyy lasten huostaan ottamiseen, mikäli esimerkiksi perheen vammaton vanhempi kuolee. Sen sijaan, että tarjottaisiin perheelle kipeästi kaivattua tukea sekä raskaaseen tilanteeseen että arjen pyörittämiseen, viedään lapsilta toinenkin vanhempi ja leskeksi jääneeltä vanhemmalta oikeus vanhemmuuteen.

Säästöjen ja ahtaiden perinteisten raamien sijaan perheet tarvitsevat tukea ja apua. Ennaltaehkäisevään tukeen ja apuun panostaminen ja turhien ja epäoikeudenmukaisten säädösten muuttaminen auttaisi niin lapsia kuin vanhempiakin. Lisäksi se toisi meille todellisia säästöjä niin talouden kuin inhimillisyydenkin mittareilla mitattuna.

Punainen sateenkaari

Ajankohtaista