Home >> Artikkelit >> SKP:n rauhanryhmä kavahtaa asevientiä sota-alueille

SKP:n rauhanryhmä kavahtaa asevientiä sota-alueille

11.04.2022 - 13:15
  • Maailman mahdit istuvat pöydässä myymässä aseita ja vaatimassa rauhaa.

Suomen aiemmasta linjasta ja hallitusohjelmasta poiketen valtioneuvosto on päättänyt aseviennistä Ukrainaan. Päätös vesittää perusajattelutapaa, että Suomi ei ryhdy osapuoleksi konflikteissa. Päätöksellä heikennetään kansainvälisiä sitoumuksia asekaupan kieltämisestä sotaa käyviin maihin.

SKP:n rauhanryhmä korostaa, että päätös koskee välineitä, joita voidaan käyttää sotimiseen ja tappamiseen, eikä niiden käyttöä ihmisoikeusrikkomusten välineenä voida valvoa, saati estää. Se, että kyseiset aseet lahjoitetaan, ei poista niiden tuhoisuutta ja niiden käytön aiheuttamaa inhimillistä kärsimystä.

Maamme aseviennin eettisyys on syytä ottaa keskusteluun niin eduskunnassa kuin kansalaisjärjestöissä. Keskeisimmät kansainväliset sopimukset, joihin Suomi on sitoutunut, ovat 2013 YK:ssa hyväksytty ATT-sopimus (Arms Trade Treaty) ja Euroopan unionin neuvoston yhteinen kanta vuodelta 2008.

Aseita viemällä ylläpidetään konflikteja, ei ratkaista niitä. Suomen on pikaisesti muutettava toimintatapaansa ja ryhdyttävä edistämään rauhanponnisteluja Ukrainassa. Suomen on omalla osaamisellaan rauhaneuvotteluissa pyrittävä luomaan edellytykset diplomaattiselle ratkaisulle Ukrainan sodassa, vaatii SKP:n rauhanryhmä.

 

11.4.2022

SKP:n Rauhanryhmä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista + Kannanotot