Home >> Artikkelit >> Maailman nuoret tarvitsevat ratkaisuja

Maailman nuoret tarvitsevat ratkaisuja

16.12.2022 - 13:30
(updated: 16.12.2022 - 13:37)
  • Jiri Mäntysalo pitää puheenvuoroa Euroopan vasemmiston puoluekokouksessa.
Suomessa yksi suurimmista nuorten ongelmista liittyy mielenterveyteen. Monien hyvinvointi on heikentynyt poliittisten päätösten ja yhteiskunnan oikeistolaistumisen vuoksi, kertoi SKP:n varapuheenjohtaja Jiri Mäntysalo puheenvuorossaan Euroopan vasemmiston puoluekokouksessa.

Hyvät toverit

Nuoret Euroopassa ja maailmanlaajuisesti tarvitsevat ratkaisuja. Nuoret työläiset ovat kapitalistisen ja uusliberalistisen politiikan ja sen vaikutusten uhreja. Tämän päivän nuoret kohtaavat tulevaisuudessa ympäristö- ja ilmastokriisin vieläkin vakavammin, jos tarvittavia toimenpiteitä ei saavuteta.

Olen varma, että olemme samaa mieltä siitä, että ratkaisut, jotka vähentävät yhteiskunnan tulo- ja varallisuuseroja, luovat enemmän työpaikkoja kunnon palkalla, vahvistavat julkisia palveluja, koulutusta, kulttuuria ja kriittistä ajattelua sekä suojelevat planeettaa, on mahdollista saavuttaa vasemmistolaisten, feminististen, ekologisten ja edistyksellisten voimien yhteistyöllä. Se on meistä kiinni.

Tässä yhteydessä on tärkeää huomata, että mikä tahansa ratkaisu mihin tahansa suureen ongelmaan on tuomittu epäonnistumaan, jos ihmiset eivät osallistu ideointiin ja muutosten toteuttamiseen. Meillä nuorilla on tieto ja halu olla mukana itseämme ja yhteisöämme koskevien asioiden päätöksenteossa, jos meille annetaan siihen aito mahdollisuus.

Suomessa yksi suurimmista nuorten kohtaamista ongelmista liittyy mielenterveyteen. Monien nuorten hyvinvointi on heikentynyt viime vuosikymmeninä tehtyjen poliittisten päätösten ja yhteiskunnan oikeistolaistumisen vuoksi. Opiskelu- ja työtaakan kasautuminen, yksin selviytymisen kierre ja yksilöllisen vastuun korostaminen aiheuttavat paljon ongelmia. Nuorten mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukeminen vaatii toimenpiteitä monella tasolla. Lisää rahoitusta ja resursseja julkisiin palveluihin, enemmän ennaltaehkäisyä ja samalla työtä tämän systeemin aiheuttamien epäinhimillisten asenteiden ja paineiden muuttamiseksi yhteiskunnassa.

Jatkuva militarismi vaikuttaa, ja tulee vaikuttamaan myös tulevaisuudessa, nuorten turvallisuuden tunteeseen. Armeijat ja oikeistomediat ruokkivat nuorille aggressiivisesti ei-kriittistä ajattelua. Tässä ei-kriittisessä nationalistisessa ajattelussa ihmiset ovat massoja vain armeijaa varten, ihmiset ovat massoja, joiden on oltava valmiita sotaan joka päivä enemmän ja enemmän. Tällainen ajattelu yrittää vakuuttaa nuorille, että ainoa ja paras turvallisuus kasvaa aseilla ja mikä tahansa muu ajatus on epärealistinen tai "epäisänmaallinen".

Ei ole epäilystäkään siitä, että me kaikki tarvitsemme turvaa. Mutta on vasemmiston, kansalaisyhteiskunnan ja rauhanliikkeen tehtävä haastaa tämä väärä ja vaarallinen olettamus, jonka mukaan turvallisuus on vain sotilaallinen kysymys. Ihmisten turvallisuutta rakennetaan tasa-arvolla, koulutuksella, sosiaali- ja terveyspalveluilla sekä kunnolliseen elämiseen riittävällä toimeentulolla.

Hyvät toverit, toivotan teille kaikille mahtavaa kongressia. Kiitos paljon!

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista