Home >> Artikkelit >> 100 vuotta taistelua – ILO 169 ratifioitava

100 vuotta taistelua – ILO 169 ratifioitava

05.02.2018 - 15:00
(updated: 05.02.2018 - 15:14)

Read Article in English

Saamelaisten kansallispäivää vietetään aina 6. helmikuuta, jolloin vuonna 1917 Pohjoismaiden saamelaiset aloittivat valtionrajat ylittävän keskinäisen yhteistyön. Yhteistyöstä päätettiin Norjan Trondheimin saamelaiskokouksessa, joka oli ensimmäinen laatuaan. Saamelaisten poliittisen tietoisuuden katsotaan syntyneen tuohon aikaan.

- Haluan onnitella saamelaisia tovereita tänä historiallisena vuotena ja juuri tänään saamelaisten kansallispäivänä. Kansa ja työläiset, jotka taistelevat universaalien ihmisoikeuksien, työmiehen, työnaisen ja työttömän oikeuksien, oman kulttuurin, alkuperäisen elinkeinon harjoittamisen ja maaoikeuksien puolesta onnistuu tässä vaativassa työssä vain tiedostamalla omat poliittiset oikeudet. Kansainvälinen oikeus ILO 169-sopimuksen kautta katsoo, että maailman alkuperäiskansoilla pitää olla erikseen tunnustetut ja turvatut oikeudet. Euroopan pohjoisilla saamalaisilta nämä oikeudet vielä puuttuvat vaikka poliittista taistelua voidaan katsoa käydyn juurikin tänä vuonna jo sata vuotta. Suomalaisilla porvareilla on ihan muita suunnitelmia Euroopan pohjoiseen kuin saamelaisten ihmisoikeudet. Kaivokset ja maailman markkinat ajavat ohi. Kansainvälinen suurpääoma voittaa aina kun vähemmistöt saadaan hiljaisiksi ja osattomiksi. Onnittelen saamelaisia tovereita viime vuosien uudesta äänekkäästä näkyvyydestä taitavista valtamediaan asti yltäneistä puheenvuoroista, joilla on osattu korjata valtaväestön tietämättömyyttä ja markkinoiden yksisilmäistä propagandakuvaa saamelaiskulttuurista. Onnittelen saamelaistovereita äänekkäistä ja älykkäistä saamelaistaiteilijoista jotka ovat uskaltaneet panna hanttiin herroille ja uusliberalismin gorilloille. Saamenmaalla on toivoa ja tulevaisuutta, koska Saamenmaalla on vastarintaa ja uusia älykkäitä toimijoita. Me kommunistit ja Euroopan vasemmisto* haluamme olla solidaarisia ja tuemme saamelaisten oikeutettua taistelua, sanoo SKP:n puheenjohtaja ja Euroopan vasemmiston hallituksen jäsen JP (Juha-Pekka) Väisänen

 

*Euroopan vasemmiston (EV) viides edustajakokous Berliinissä hyväksyi Suomen kommunistisen puolueen (SKP) aloitteen alkuperäiskansojen oikeuksista ja ILO 169 ratifioimisesta.

 

YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista suojelee ja edistää alkuperäiskansojen ja niihin kuuluvien yksilöiden oikeutta nauttia täysimääräisesti ihmisoikeuksista ja perusvapauksista. Julistus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 143 jäsenvaltion tuella vuonna 2007.  Suomi on allekirjoittanut julistuksen ja sitoutunut sen toimeenpanoon. Suomi ei kuitenkaan ole ratifioinut maailman työjärjestön ILO:n yleissopimusta numero 169, joka edellyttää osapuolivaltioilta erityistoimia alkuperäiskansojen jäsenten, instituutioiden, omaisuuden, kulttuurien ja ympäristön suojelemiseksi.

- On erittäin tärkeää, että Euroopan vasemmisto tukee jäsenpuolueidensa kampanjoita, jotka tähtäävät siihen, että Suomen hallitus hyväksyy saamelaisia koskettavan ILO 169 sopimuksen. Venäjällä, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa asuvilla saamelaisilla on oikeus omaan kieleen, kulttuuriin ja maahan kuten ILO 169 sopimuksessa määritellään, sanoo SKP:n Väisänen

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista