2
Ilkka Aho

Kuvataiteilija
ikä 30
Turku

Poliitikassa olen mukana puolustamassa hyvinvointivaltiota yksityistämiskehitystä vastaan. Yhteinen kansallisomaisuutemme ja luontomme ei ole myytävänä. Hyvinvointia tuottavien valtio-omisteisten yhtiöiden, tuotantolaitosten ja luonnonvarojen myynti ylikansallisten yhtiöiden omistukseen on lopetettava. Yhteiskunnallisesti tärkeiden toimialojen siirtyminen pois demokraattisesta ohjauksesta yksityisen voitontavoittelun välineiksi on pysäytettävä.

Kaivostoimintaan on myönnettävä lupa vain valtionyhtiöille, sillä maaperän kaivannaiset kuuluvat kansallisvarallisuuteen. Kaivostoiminnan ympäristösäännöksiä on kiristettävä, valvottava tarkemmin ja otettava huomioon lähialuiden asukkaiden huolet ja mielipiteet.

Vaadin myös, että Suomessa ryhdytään toimimaan yhä kasvavaa veronkiertoa ja veroparatiiseja vastaan. Suomessa työllä syntyneen pääoman tulee hyödyttää suomalaista yhteiskuntaa.

Näiden lisäksi pidän esillä tavoitetta mahdollisimman yleissivistävästä ja tasa-arvoisesta koulutuksesta. Tätä kohti edetään takaamalla koulutuksen rahoitus, mutta myös kehittämällä eri koulutusalojen välistä yhteistyötä sekä tekemällä toisen asteen koulutuksesta aidosti maksutonta myös oppimateriaalien ja varusteiden osalta.

Ehdokkaat

Helsinki

Oulu

Espoo

Vantaa

Turku

Loimaa

Pori

Lahti

Orimattila

Tampere

Nokia

Kuopio

Jyväskylä

Kemi

Tornio

Mäntyharju

Hamina