162
Matilda Mickwitz

Studerande
Mårtensdal

Vi får hela tiden höra att det inte finns tillräckligt med pengar för att barnvårdare och sjukvårdare ska få högre lön och bättre arbetsvillkor. Samtidigt spenderar staten pengar på att bygga ett stängsel mot ett land med tusentals flygplan, och går med i Nato som kostar flera miljarder.

Vårt samhälle prioriterar vinst framför människors välmående. Jag vill ändra på det här. Vi måste börja producera för människors behov, istället för vinst. Så länge produktionen baseras på vinst kommer varken fattigdomen eller klimatförändringen att stoppas.

m13atilda@gmail.com

instagram.com/matildamickwitz/

Ehdokkaat

Helsinki

Uusimaa

Varsinais-Suomi

Häme

Pirkanmaa

Keski-Suomi

Vaasa

Oulu

Lappi

Savo-Karjala

Kaakkois-Suomi