156
Maija Hakanen

Ympäristöasiantuntija, filosofian tohtori
ikä 72
Pirkkola

Lähiluonnon ja lähipalvelujen puolesta

Näyttöjä
•    Keskuspuistoryhmässä
•    Kenkää Keskustatunnelille -liikkeessä
•    Maunulan demokratiahankkeessa
•    Kuntaliiton ympäristöpäällikkönä (nyt eläkkeellä)
•    Väitöskirja yhdyskuntien ekologisesti kestävästä kehityksestä

Vaaliteemani
•    Luonnon puolesta luontokatoa vastaan.
•    Laadukkaat koulutus-, sosiaali- ja terveyspalvelut lähelle ihmisiä.
•    Rauhan ja ihmisarvon puolesta militarismia ja rasismia vastaan.

Haluan turvata hyvän elämän eväitä
•    laadukkaat päiväkodit ja koulut
•    kirjastot ja terveysasemat kävelyetäisyydellä
•    toimiva julkinen liikenne
•    luottamus inhimilliseen vanhusten hoivaan
•    riittävä sosiaali- ja työttömyysturva

maija.hakanen@kolumbus.fi

Ehdokkaat

Helsinki

Uusimaa

Varsinais-Suomi

Häme

Pirkanmaa

Keski-Suomi

Vaasa

Oulu

Lappi

Savo-Karjala

Kaakkois-Suomi