Home >> Artikkelit >> Globalisaatioraportti on jatkoa uusliberalistiselle politiikalle

Globalisaatioraportti on jatkoa uusliberalistiselle politiikalle

22.12.2006 - 13:05
(updated: 06.06.2016 - 13:48)
Hallituksen alaisen talousneuvoston globalisaatioraportin esitykset ovat jatkoa linjalle, jota on harjoitettu jo 90-luvun alusta lähtien riippumatta siitä mitkä poliittiset voimat kulloinkin ovat hallituksissa istuneet. Kyse on uusliberalistisesta politiikasta, jolla tulonjakoa on muutettu pääomatulojen hyväksi työntekijöiden kustannuksella, heikennetty työttömyysturvaa ja irtisanomissuojaa, huononnettu eläke-etuja, karsittu julkisia palveluja ja pienennetty julkisen talouden osuutta kansantaloudessa.

SDP:n puheenjohtajan Eero Hienäluoman kritiikki raporttia kohtaan on pelkkää vaalipropagandaa, sillä talousneuvostoon jäseninä ovat myös SDP:n johtavat talousasiantuntijat ja ay-liikkeen sosialidemokraattinen huippujohto. Raportin valmisteluun on osallistunut mm. Jukka Pekkarinen (sd) valtiovarainministeriöstä. Raportin monet esitykset ovat samoja, joita hallitus on esittänyt eikä siihen esitetty yhtään eriävää mielipidettä. Ne jatkavat tupo-sopimusten puitteissa tehtyjä työttömyysturvan, irtisanomissuojan ja eläkkeiden heikennyksiä.

Globalisaatioraportissa ei puututa vakaviin globaaleihin ongelmiin eikä siinä ei esitetä mitään maailmanlaajuisesti syvenevän eriarvoisuuden ehkäisemiseksi. Raportissa ei esitetä toimia työvoiman polkumyynnin, pakolaisongelmien eikä sodan uhkien torjumiseksi.

Raportti alistaa Suomen talouden ylikansallisten suuryritysten hallitsemalle kapitalistiselle linjalle. Siinä esitetään jatkettavaksi irtisanomissuojan ja työttömyysturvan heikentämistä. Pitkäaikaistyöttömiä tarkastellaan ylijäämäväestönä, johon ei kannata panostaa. Tulonjakopolitiikan ydin raportissa on tulo- ja palkkaerojen kasvattaminen, työvoiman joustojen lisääminen ja epätyypillisten työsuhteiden käytön lisääminen. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi linjana on työehtosopimusten ja työlainsäädännön antaman turvan heikentäminen. Erityisesti mainitaan nuorten sopimusturvan heikentäminen.

Toisaalta tulonjaon epäoikeudenmukaista kehitystä halutaan jatkaa ja syventää pääomatuloja ja suurituloisia suosivalla veropolitiikalla. Muun muassa pääomasijoittajille halutaan antaa lisää verohelpotuksia ja pääomaliikkeiltä poistaa kaikki mahdolliset rajoitukset. Riskisijoittajille esitetään "verokannustimia". Tällä linjauksella avattaisiin tietä epäterveille ja jopa rikollisille pääomamarkkinoille. Myös tuloverotaulukoita esitetään kevennettäväksi suurituloisten hyväksi.

Raportissa esitetään hallituksen kunta- ja palvelurakennehankkeen toteuttamista, joka nyt on saanut perusteluksi sopeutumisen globalisaatioon. Siinä esitetään suorasukaisesti tilaaja-tuottaja -mallin käyttöönottamista ja kuntien palvelujen laajaa kilpailuttamista, jolla palveluja yksityistetään. Tavoitteena on julkisen sektorin osuuden edelleen kaventaminen kansantaloudessa. Myös eläkejärjestelmään esitetään uusia heikennyksiä.

Yksityistämisen linjaa esitetään myös koulutuspolitiikassa muun muassa siten, että yliopistojen toimintaa suunataan yritystoiminnan kaltaiseksi, liike-elämälle annetaan lisää vaikutusvaltaa yliopistojen hallinnossa ja opetuksen sisällöissä. Raportti esittää myös lukukausimaksujen käyttöönottamista korkeakouluissa.

Globalisaatioraportin päälinja on se, että siinä on sivuutettu ihmiset ja ihmisten oikeudet. Niiden tilalle on otettu yksiniittisesti ja pakkoina esitetyt suuryritysten edut. Raportti pohjustaa selvästi tulevaa hallitusohjelmaa.

SKP:n perusturva-aloitteen ja vaaliohjelman tavoitteet ja linja lähtevät aivan toista lähtökohdista kuin Vanhasen hallituksen esitykset. Ne ovat vastalääkettä uusliberalismille.

Eduskuntavaaleissa on mitä suurimmassa määrin kyse siitä jatkuko se politiikka, jota ovat olleet hallituspuolueina toteuttamassa lähes kaikki nykyiset eduskuntapuolueet Kokoomuksesta Vasemmistoliittoon, vai sadanko aikaiseksi käänne vasemmalle ja ihmisten oikeuksien kunnioittamisen suuntaa. SKP edustaa ainoana puolueena sellaista vasemmistolaista linjaa, jolla käänne voidaan toteuttaa.

Arto Viitaniemi Järvenpäässä 16.12.06:

Tekijä

Ajankohtaista