Home >> Artikkelit >> SKP:n ehdotus Vasemmistoliitolle

SKP:n ehdotus Vasemmistoliitolle

15.09.2006 - 11:10
(updated: 06.06.2016 - 13:48)


SKP teki Vasemmistoliitolle toukokuun lopulla ehdotuksen vahvan vasemmistolaisen ja punavihreän vaihtoehdon muodostamisesta tuleviin eduskuntavaaleihin. Alla kokonaisuudessaan Tiedonantajassa 11.8. julkaistu ehdotus, jonka Vasemmistoliitto torjui.

Puheenjohtaja Martti Korhonen
Vasemmistoliitto
Hyvä toveri,

Samalla kun onnittelemme Sinua puheenjohtajaksi valinnan johdosta haluamme kääntyä Vasemmistoliiton johdon puoleen vaaliyhteistyötä koskevassa asiassa.

Nykyinen politiikka on syventänyt kuilua kansalaisten enemmistön ja poliittisen päätöksenteon välillä. Suomessa tarvitaan vahvempi vasemmistolainen ja punavihreä oppositio ja vaihtoehto.

Mielipidetiedustelujen perusteella suurin osa kansalaisista haluaa toisenlaista politiikkaa kuin nykyinen tuloeroja lisäävä, julkisia palveluja heikentävä, ympäristöä tuhoava, EU:n valtaa lisäävä, demokratiaa kaventava ja Suomea kohti Nato-jäsenyyttä vievä politiikka. Monissa maissa on järjestetty suuria mielenosoituksia uusliberalismia vastaan ja virta on vienyt vaaleissa vasemmalle. Tähän ovat vaikuttaneet positiivisesti useissa maissa solmitut vaaliliitot.

Suomen kommunistinen puolue ehdottaa Vasemmistoliiton ja SKP:n vaaliliittoa, jonka yhteisenä tavoitteena olisi vahvan vasemmistolaisen ja punavihreän opposition muodostaminen eduskuntaan seuraavan vaalikauden ajaksi. Tällainen oppositio ja vaihtoehto voisi tuoda kansalaisten muutosvaatimukset entistä voimakkaammin politiikan tasolle ja rohkaista ay- ja kansalaisliikkeitä. Samalla vahva vasemmistolainen ja punavihreä oppositio voimistaisivat vasemmalta tulevaa painetta SDP:tä ja muita puolueita kohtaan. Näin se voisi luoda pidemmällä tähtäyksellä edellytyksiä laajemmalle yhteistyölle ja politiikan suunnan muutokselle.

SKP:ssä pidämme välttämättömänä, että vaaleissa on selkeä vaihtoehto hallituksen ajamalle kunta- ja palvelurakennehankkeelle, julkisten palvelujen kilpailuttamiselle ja yksityistämiselle, rikkaita rikastuttavalle tulo- ja veropolitiikalle, EU:n uusliberalistiselle politiikalle, EU:n militarisoimiselle ja Suomen kytkemiselle yhä tiiviimmin Natoon.

Ehdotamme keskusteluja tällaisen vaaliliiton solmimisesta niin, että asiasta voidaan tehdä ratkaisuja mahdollisimman pian, jotta ehdokasasettelussa voidaan edetä päätöksiin jo kesän aikana.

Helsingissä 24.5.2006

Suomen kommunistinen puolue rp

keskuskomitea


SKP:n keskuskomitea 24.5.06:

Ajankohtaista