Home >> Artikkelit >> Yliopistojen yksityistäminen pysäytettävä

Yliopistojen yksityistäminen pysäytettävä

09.06.2008 - 10:05
(updated: 06.06.2016 - 13:48)
Porvarihallitus on ryhtynyt yksityistämään yliopistoja. Tämä uhkaa ns. Innovaatioyliopiston ohella muitakin yliopistoja.

Hallitus on asettanut yliopistojen määrärahojen lisäämisen ehdoksi sen, että yliopistot muutetaan yksityisiksi säätiöiksi ja ne hankkivat merkittävän osan rahoituksesta yrityksiltä ja sijoittajilta. Yliopistot eivät enää voisi valita itse hallintoaan, vaan se nimitettäisiin suureksi osaksi elinkeinoelämän ja valtiovallan edustajista. Lisäksi hallitus valmistelee yliopistojen kiinteistöjen siirtämistä osittain yksityiseen omistukseen. Näin yksityistetään kansallisvarallisuutta.

Yliopistojen kasvava riippuvuus yksityisestä rahoituksesta ja suuryhtiöistä rajoittaisi opiskelun ja tutkimuksen vapautta. Tästä heikentäisi perustutkimuksen sekä humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen asemaa. Myös monet maakuntien yliopistot joutuisivat uhanalaiseksi. Yksityistäminen toisi yliopistoihin lukukausimaksut, mikä lisäisi koulutuksen eriarvoisuutta. Pätkätöiden teettäminen voi lisääntyä, kun virkasuhteet aiotaan muuttaa uudella yliopistolailla työsopimussuhteiksi.

SKP vastustaa yliopistojen yksityistämistä ja suuryhtiöiden ohjaukseen alistettavaa innovaatioyliopistoa. Yliopistojen kiinteistöt on palautettava niiden omaan hallintaan. Yliopistojen tulee jatkossakin valita itse hallituksensa, johon turvataan niin opettajien, tutkijoiden, muun henkilökunnan kuin opiskelijoiden edustus. Valtion on turvattava yliopistojen rahoitus.

Yliopistolain uudistamisen lähtökohdaksi on otettava yksipuolisten taloudellisten ja elinkeinoelämän tavoitteiden sijasta tieteen, sivistyksen, kulttuurin ja koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen.

SKP:n poliittinen toimikunta 13.5.08:

Ajankohtaista