Home >> Artikkelit >> Yleisradion hallintoneuvostolle syrjinnästä vaaliohjelmissa

Yleisradion hallintoneuvostolle syrjinnästä vaaliohjelmissa

13.01.2007 - 19:07
(updated: 06.06.2016 - 13:48)
Saamiemme tietojen mukaan Yleisradio suunnittelee toteuttavansa television ja radion vaaliohjelmat eduskunnan ulkopuolisia puolueita räikeästi syrjien. Näille puolueille on varattu ohjelma-aikaa huomattavasti vähemmän kuin eduskuntapuolueille. Lisäksi puolueet on ryhmitelty kolmeen kategoriaan, jotka eivät kohtaa samassa keskustelussa. Pienpuolueiksi leimatuille puolueille on varattu ainoastaan yksi yhteinen ohjelma televisiossa ja radiossa, kun muut puolueet saavat aikaa monessa ohjelmassa, omat vaalitentit ja pääministeripuolueiksi nimetyt vielä erikseen.

Suomen kommunistisen puolueen poliittinen toimikunta katsoo, että Yleisradion suunnittelema vaaliohjelmien syrjivä toteuttamistapa on ristiriidassa sekä journalististen että Yleisradion Ohjelmatoiminnan säännöstön periaatteiden kanssa. Kun lähes kaikki nykyiset eduskuntapuolueet ovat valmiita osallistumaan vaalien jälkeen toistensa kanssa hallitukseen, tulevat olennaiset vaihtoehdot pääosin eduskunnan ulkopuolelta. Juuri SKP:n kaltainen selkeästi oppositiossa oleva ja toiminnassaan kansalaisliikkeet etusijalle asettava puolue voi tuoda vaalikeskusteluihin uusia kysymyksenasetteluja ja haastaa muita väittelyyn.

Vaali- ja puoluelakien henki on se, että kaikille puolueille pitää antaa yhtäläiset mahdollisuudet tuoda näkemyksensä esiin. Puolueiden eriarvoinen ryhmittely on epädemokraattista ja kansalaisia harhaanjohtavaa. Mielestämme yhteiskunnallisessa omistuksessa ja hallinnassa oleva Yleisradioyhtiö ei saa olla tällaista kehitystä tukemassa. Vaalikeskustelujen järjestäminen valtapoliittisin, nykyisen eduskunnan suurimpia puolueita suosivin perustein ei edusta demokratiaa eikä hyvää journalismia.

SKP vaatii Ylen vaaliohjelmien toteuttamisessa tasapuolisuutta ja sitä, että kansalaisille annetaan myös mahdollisuus vertailla puolueiden näkemyksiä samassa keskustelussa.

SKP on mukana eduskuntavaaleissa kaikissa vaalipiireissä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. SKP:llä tulee olemaan ehdokkaita todennäköisesti enemmän kuin eräillä eduskuntapuolueilla ja muilla eduskunnan ulkopuolisilla puolueilla. SKP:n syrjintä Yleisradion vaalikeskusteluissa on tästäkin syystä perusteetonta ja väärää.

SKP:n poliittinen toimikunnan kirje YLE:n hallintoneuvostolle 19.12.06:

Ajankohtaista