Home >> Artikkelit >> Vasemmiston vatupassi - kallistuskulmaa reilusti vasemmalle

Vasemmiston vatupassi - kallistuskulmaa reilusti vasemmalle

27.09.2014 - 13:00
(updated: 06.06.2016 - 13:48)
  • kuva SKP arkisto
SKP:n puheenjohtaja JP Väisänen: "Meillä on haastetta kerrakseen. Puheiden lisäksi teoriat ja tekstit on saatava toimiksi toreille ja keskusteluiksi työpaikoille".

VASEMMISTON HAASTEET

Vastavirta-festivaalin osallistujat,

toverit ja ystävät,

Elämme useiden päällekkäisten ja lomittaisten kriisien, apatian ja rahan ylivallan aikaa

Aikaa, jolloin kuten kapitalismissa on tapana, voidaan tehdä suurempia muutoksia, reformeja ja remontteja kuin mitä uusliberalistiseen leikkauspolitiikkaan ja Merkelin ja kumppanien EU-kurjistamisen käsikirjaan kuuluu.

Ei ole sattumaa, että samaan aikaan kärsimme massatyöttömyydestä, sota- ja pakotetoimista. Ei ole sattumaa että samaan aikaan kun kansa kärsii, kasaantuvat pääomat entistä harvempiin käsiin. Tämä ei ole sattumaa.  Tämä on suunnitelma.

Hyvät toverit

Tarvitsemme nykymenoon suunnan muutoksen.

Meillä on haastetta kerrakseen. Puheiden lisäksi teoriat ja tekstit on saatava toimiksi toreille ja keskusteluiksi työpaikoille. On puhuttava niin, että työ mies ja työnainen sitä puhetta ymmärtää, että siitä löytää itsensä. On rakennettava Vastavirta-festivaalin kaltaisia reiluja ja radikaaleja paikkoja, jossa voi kokoontua, tutustua ja voimaantua. On rakennettava koko kansan puhujalavoja, jossa kaikki pääsevät sanomaan missä mennään, jossa hiljaiset alkavat äänekkäiksi ja jossa vielä viime vaaleissa nukkuvat voivat herätä. On toimittava politiikan luottamuksen puolesta ja niin että politiikkaa palaa takaisin politiikkaan.

Palataan juurille ja peruskysymyksiin. Tehdään yhteistyön aloitteita laajaan vasemmistoon, ympäristöliikkeeseen, feministeille, kuntapalveluja puolustaville joukkoliikkeille ja muille muutosta nykymenoon haluaville. Aletaan rakentaa rehellistä radikaalia vasemmisto oppositiota oikeisto populisteja, kapitalisteja, kansallismielisiä, uusliberaaleja ja rasisteja vastaan.

Hyvät ihmiset,

Nostan nyt ylös meille kaikille näkyväksi jokaisella rakennusmaalla tärkeän työvälineen. Sillä on myös käyttöä meidän rakennustyömaalla

Näin se nousee vanhan lavalla ylös vasemmiston vatupassi. Kallistuskäyrä käy kohti vasenta ja kohti yhteistyötä. Tässä annetaan nyt lähtöpassit markkinavoimille ja suurpääomalle. Nyt on aika ottaa toverit ihan uusi asento näissä hommissa!

Tässä joukkoliikkeet, ay-liike, rauhanliike ja se työmiehen ja työnaisen unelma toimii hyvänä kompassina.

Vatupasseissa on aina sisällä se pieni ilmakupla. Räjäytetään nyt tämä kokoomuksen ja suomalaisen poliittisen eliitin kupla!  Nyt on aika piirtää työväenluokan perspektiivistä asioiden tärkeysjärjestykset uusiksi.  

***

Kun nyt alamme rakentaa uutta luokkasiestoista suuntaa politiikan suunnan muuttamiseksi on hyvä, että tämä lähtee kutsusta osallistua, kutsusta ottaa kynä käteen tai tarttua mikkiin ja puhua omasta perspektiivistä.

Kun nyt 2014 vedetään punaista viivaa on hyvä, että sen luonne on työväenluokan päämäärien mukainen, että se perustuu tasa-arvoiseen yhteiskuntaa jossa ihmistä ja luontoa ei sorreta.

Kun nyt vahvistamme vasemmiston työtä ja toimintaa on hyvä, että meidän tehtävälistalla ensimmäisten asioiden listalla on internationaali vastaisku kansallisiin tunnuksiin ja rasismiin pukeutunutta ajattelua, toimintaa ja politiikkaa vastaan.

***

Suomessa kommunistinen puolue valmistautuu osastotasoilla eri kaupunkien kaupungin osissa taisteluun hyvinvointivaltion peruspalveluista; terveyspalveluista, vanhuspalveluista ja esimerkiksi lähikirjastoista. Piiritasolla suurissa kaupungeissa poliittisen eliitin, eduskunnan kaikkien puolueiden yksimielisyys 5- suuren sote-alueen suunnitelmasta ei saa tovereittemme kannatusta.

SKP esittää kuntalakiin velvoitetta lähidemokratiasta

Kunnat tulee lailla velvoittaa muodostamaan alueellisia toimielimiä kuten kunnanosavaltuustoja. Alueellisiin toimielimiin vaikuttajat tulee valita kuntalaisten suoralla vaalilla. Alueellisille elimille tulee antaa todellista päätösvaltaa ja resursseja esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin menettelyllä.

Uuden kuntalain pitää velvoittaa kunnat osallistuvaan demokratiaan. Kunnan kaikkien toimielinten eikä vain valtuuston kokousten tulisi olla aina julkisia lukuun ottamatta asioita, joiden käsittely on laissa säädetty salassa pidettäväksi. Tämä lisäisi oleellisesti kunnallishallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Kuntatalousohjelma se ei saa johtaa kuntien rahoituksen heikentämiseen vaan valtion tulee taata kunnille riittävät resurssit niille säädettyjen tehtävien hoitamiseen.

Olen esittänyt kulttuuri ja kirjastolautakunnassa Helsingissä kaupunkikulttuuriavustuksia jaettavaksi uudella tavalla. Mitä jos alueelliset kulttuuritalot ja alueelliset osaajat, taitelijat, kolmannen sektorin toimijat ja asiantuntijat yhdessä kulttuurikeskuksen virkamiesten kanssa muodostaisivat osallistuvaan budjetointiin perustuvia kulttuuriraateja nykyisen yhden johtajan ja yhden viraston sijaan. Nämä uudet kulttuurikollektiivit alkaisivat vaikuttaa lähikulttuuria koskevissa päätöksissä ja myös jakaa kaupunkikulttuuri avustuksia.

Kommunistisen puolueen yksi selvimmistä viesteistä on ollut asukkaiden, kuntalaisten ja joukkoliikkeiden osallistumisen viesti. SKP haluaa kehittää vahvojen kuntien ja vahvan valtion yhteiskunnan mallia. Viimeaikainen kokoomuksen tahdittama kehitys on johtanut systemaattiseen kuntien ja valtion alasajoon. Äänettömien ja syrjäytettyjen määrä on kasvussa.

SKP:n mielestä yhteiskunnan merkittävimmät instrumentit, tuotantovälineet ja peruspalvelut tulee olla meillä kuntalaisilla ja kansalaisilla meidän yhteisessä omistuksessa. Demokratiaa ja yhteiskuntavastuuta ei voi ulkoistaa tai alihankkia. PALMIAN yhtiöittämistä vastustanut metro- ja ratikka lakko Helsingissä tiistaina (23.9.) oli oikeutettu ja tärkeä viesti. Markkinavoimiin sopeutuneelle vasemmistolle tämä on paikka jossa toivon lisää yhteistä keskustelua ja yhteistyötä.

Euroopan ammattiyhdistysliike EAY:lla on Vastavirta-festivaalin kanssa samaan aikaan vuosikonferenssi otsikolla ”Eurooppa tienhaarassa - miten kohti oikeaa työtä, vaurautta ja hyvinvointia?  Konferenssin johtopäätöksistä kuullaan varmaan heti huomenna. Uskallan veikata että niistä on jälleen keskustelun pohjaksi suomalaisen ay-liikkeen kutsumiseksi luokkatietoisempaan yhteistyöhön.  Tämä suurten suomalaisten ay-toimijoiden kattojärjestöhän on esimerkillisesti irtisanoutunut EU-kurjistamisesta ja vastustaa leikkauspolitiikkaa toisin kuin sen kolme suomalaista jäsentä SAK, STK ja AKAVA

***

Alexander Stubbin johtama tynkä hallitus ja sen edeltäjät ovat avanneet portit suurpääoman yhä röyhkeämmälle saalistukselle. Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsaus (elokuu 2014) kertoo karua kieltä hallituksen politiikasta. Työttömiä työn hakijoita on viime elokuun lopussa ollut 29 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Meidän kommunistien mielestä talouden pitää olla ihmistä varten. Stubbin hallituksessa mukana olevat puolueet voivat päivitetyistä työttömyystilastoista todeta mihin oikeistolainen työllisyyspolitiikka on johtanut; kasvaneeseen työttömyyteen, yhteiskunnan eriarvoistumiseen ja yhteiskuntaan jossa ihminen on vain taloutta varten.

Kadunmies voi selkeästi nähdä mitkä ovat nykyisen poliittisen eliitin arvot ja miten ihmisten arvoa mitataan vain taloudellisella tuottavuudella ja tehokkuudella. Työntekijöillä on kapitalismissa arvoa vain niin kauan kuin heidän työnsä tuottaa pääomalle lisäarvoa tai muuta taloudellista tulosta.

SKP vaatii oikeasta työstä oikeaa palkkaa

Työllä luodaan hyvinvointia ja työstä on myös maksettava sen tekijöille kunnollinen palkka. Oikeistolaiselle jatkuvaan työttömyyteen perustuvalle riistopolitiikalle on saatava loppu. SKP esittää 1 800 euron minimipalkkaa kuukaudessa. Toimeentuloturvan minimitasot on seuraavan kolmen vuoden aikana myös nostettava asteittain 1 200 euroon kuukaudessa, verottomana. Lisäksi on lopetettava eläkkeiden leikkaaminen ns. taitetulla eläkeindeksillä ja elinaikakertoimella. Pääomatuloja on verotettava samalla tavalla kuin muitakin tuloja, progressiivisesti. On kiellettävä oikeasti veroparatiisit ja suurten yritysten verotusta on kiristettävä. SKP pitää tärkeänä, että peruspalvelut järjestetään pääsääntöisesti kuntien omana työllistävänä toimintana ja lähipalveluina.

Suomen kommunistisen puolue vaatii työllisyyspolitiikan suunnan muuttamista ja yleisen työajan lyhentämistä 30 tuntiin viikossa tai 6 tuntiin päivässä ansiotasoa alentamatta. SKP esittää uudistusta toteutettavaksi niin, että sillä ei lisätä työläisten hiostusta, vaan että töitä jaetaan uudelleen ja luodaan lisää työpaikkoja. Näin voidaan parantaa sekä työllisyyttä että työssä jaksamista.

’’’

Tänään erilaisilla uhkatekijöiden pelotteilla esitetään voimapolitiikkaa ratkaisuksi kriiseihin vaikka hyvin tiedetään että diplomatia, neuvottelut ja politiikka ovat aina tuottaneet talouspakotteita, pommeja ja sotapropagandaa parempaa tulosta.

***
Kiitos kaikille vastavirran talkoolaisille: Järjestitte tilaisuuden, jossa voi sanoa selkeästi Ei Natoyhteistyölle ja Ei militarisoitumiselle. Suomen on irtaannuttava kaikesta sotilasliiton kanssa käymästä yhteistyöstä ja uusista isäntämaasopimuksista. Nyt jos koskaan on käännettävä suomalaiselle puolustuspolitiikalle uusi puhdas sivu – rauhanpolitiikan sivu. On edettävä kohti itsenäistä ja sotilasliitosta ja suurvaltojen sapelien kalistelusta riippumatonta politiikkaa. Uskon tämän yhdistävän laajaa vasemmistoa.

Osallistuin viime vuonna Guantánamossa tilaisuuteen jossa vaadittiin laittoman vankileirin ja sotilastukikohdan lopettamista. Ydinaseeton maailma, ulkomaisten sotilastukikohtien vastaiset kampanjat ja kansojen itsemääräämisoikeus ovat Kuuban rauhanliikkeen kärkiteemoja. Kuuba on valtiona mukana CELAC in julistuksessa ydinaseiden riisunnasta ja rauhan alueeksi julistamisesta. CELAC tarkoittaa Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden yhteisöä -  Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. 

Euroopalla ja Suomella on syytä muuttaa militarisoitumiseen, voima ja pakotepolitiikkaan kallellaan olevaa politiikkaansa ja ottaa mallia Kuubasta ja CELACista.

Nyt on myös hyvä aika vaatia rauhantyölle uusia työvälineitä.  Vastavirta-festivaali on oivallinen paikka vaatia suomalaisille kansalaisjärjestöille ja rauhantyönedistämiseen lisärahoitusta.   Perinteisesti meillä Suomessa valtakunnalliseen rauhantyöhön on satsattu vajaan 600 000 euron summalla. Tämän vaatimattoman summan (560 000) ovat melkein kokonaan jakavat kolme suurin Rauhanliitto, Suomen rauhanpuolustajat ja Rauhankasvatusinstituutti. Eduskunta päättää myöhemmin joulukuussa 2014 miten voimakkaasti rauhantyötä halutaan nykytilanteessa tukea ja ketkä tukea saavat.

 Ehdotan, että rauhantyön edistämisen määrärahoja korotetaan maltillisesti 240 000 eurolla ja ne nostetaan ajan vaatimuksesta 800 000 euroon.  Korotusta olisi hyvä kohdentaa niin, että aiemmin vain muutaman tuhannen euron suuruisten avustuksen saaneiden järjestöjen rauhantyö saisi suurempaa taloudellista tukea ja että myös uusia toimijoita voisi tulla mukaan merkittävään puolustuspoliittiseen työhön.

 Perinteisten rauhantyön arvokasta työtä tehneiden suurten rauhanjärjestöjen taloudellinen tuki tulisi myös voida jatkossa varmistaa yhtä vuotta useammaksi kerrallaan.

KEHITYSYHITEISTYÖN RAHOITUKSESTA

Yksi merkittävä rauhantyön ulottuvuus on aina ollut solidaarisuus. Yksi solidaarisuuden konkretioista on ollut Suomen osallistuminen kansainväliseen kehitysyhteistyöhön.

Perussuomalaisten uudelle kehitysavun mallille on syytä heti alkuun laittaa stoppi. Suomalaiset oikeistopopulistit esittävät, että kehitysyhteistyö rahoitettaisiin vapaaehtoisella keräyksellä, johon tavallisten kansalaisten lisäksi myös yritykset voisivat osallistua

Malli muistuttaa amerikkalaisen yhteiskunnan hyväntekeväisyyttä ja viis veisaa kansainvälisen yhteisön tahtotilasta tai työväenliikkeen ajatuksesta yhteiskunnasta jossa kaikkein heikoimmistakin pidetään huolta.

YK:n vuosituhattavoitteet edellyttävät suomalaisen poliittisen eliitin mediatempauksien sijaan tekoja köyhyyden ja nälän poistamiseksi, koulutusmahdollisuuksien takaamiseksi kaikille, naisten aseman parantamiseksi, sairauksien ehkäisemiseksi, oikeudenmukaisemman taloudellisen järjestyksen aikaansaamiseksi, ekologisesti kestävän kehityksen toteuttamiseksi sekä rauhan ja aseidenriisunnan puolesta.

Tänään yli miljardi ihmistä maailmassa elää alle yhdellä dollarilla päivässä. Köyhyys lisääntyy jopa rikkaimmissa maissa – tiedämme tämän Suomesta. Lähes 800 miljoonaa ihmistä on globaalisti vailla puhdasta vettä. Tällaiset ongelmat koskevat erityisesti lapsia ja naisia. Samaan aikaan Perussuomalaiset esittää käytännössä kehitysyhteistyön lopettamista, Suomen hallitus karsii kehitysyhteistyön määrärahoja ja Euroopan unioni ajaa muun muassa vesihuollon yksityistämistä. Sotaisa Nato-kumppanuus on korvannut lähes kokonaan Suomen osallistumisen YK:n rauhanturvatehtäviin.

VASEMMISTON HAASTEET OVAT IHAN TÄTÄ PÄIVÄÄ ja vasemmiston haasteissa esille nousevat oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja tulevaisuus. Me halutaan ihan toisenlainen yhteiskunta ja maailma. Ja meillä on oikeus niin paljon parempaan kuin mikään markkinatalouteen sopeutunut vasemmisto, konservatiivit, uusliberaalit, perussuomalaiset tai kansallinen kokoomus ikinä voi tarjota.

Heti ensi vuoden alussa Euroopan vasemmisto järjestää Ranskassa ison seminaarin joka kokoaa tietoa ja tutkimusta siitä miten kasvavaa muukalaisvihamielisyyttä ja oikeistopopulismia vastaan vasemmistossa voidaan taistella. Ensi vuonna on Suomessakin taas eduskuntavaalit. Vaihdetaan poliittinen eliitti. Onhan tämä jo nähty mihin se johtaa.

Tulevaisuus on meidän!

Eläköön yhteistyö, rauha ja solidaarisuus!

Vastavirta-festivaali 2014

Ajankohtaista